ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผิดใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผิดใจ*, -ผิดใจ-

ผิดใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิดใจ (v.) be at odds with See also: be on bad terms Syn. หมองใจ, หมองหมางใจ
ผิดใจ (v.) be at odds with See also: be on bad terms Syn. หมองใจ, หมองหมางใจ Ops. เข้าใจ
ผิดใจ (v.) split up See also: be cracked, become divided, be disunited, break up Syn. บาดหมาง, ร้าวฉาน
ผิดใจ (v.) have dissension See also: have a rift, be on bad terms, disagree, become estranged Syn. ขัดแย้ง
ผิดใจ (v.) be mutually suspicious Syn. กินใจ, แหนงใจ, ผิดพ้องหมองใจ
ผิดใจกัน (v.) be estranged See also: be at loggerheads, have a difference
English-Thai: HOPE Dictionary
disoblige(ดิสอะไบลจ') vt. ไม่สนองความต้องการของ,ผิดใจ,ทำให้ไม่สะดวก., See also: disobligingly adv.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But you don't wanna stir up any bad feelings with him.แตุ่คุณไม่ต้องการ ผิดใจกับเขา
Ms. Norbury had us confront each other directly about the things that were bothering us.Ms. Norbury ให้พวกเราพูด กับเพื่อนแบบเปิดอก เกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้ พวกเราผิดใจกัน.
Is this going to make any difference?ทำอย่างนี้จะผิดใจกันรึเปล่านะ
We'll have to see if there's going to be any difference.ก็ต้องคอยดูว่าจะผิดใจกันรึเปล่า
The man provoked me.เราผิดใจกันเรื่องกฎหมายมาหลายปี
He'll never know. We're estranged.เขาไม่ว่าหรอก เราผิดใจกันเล็กน้อยน่ะ
You walk in there, reeking that cop stink, you won't last a second.คุณก็เดินเข้าไป แล้วก็ทำให้พวกมันผิดใจกัน พลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
But I do take issue, is your campaign to sabatage my relationship to Mary.เรื่องที่บ่นคือเรื่องของคุณที่ทำให้ ผมกับแมรี่ต้องผิดใจกันบ่อยๆ
Although I am sorry for outing you to your girlfriend.รวมถึงเสียใจที่ ทำให้คุณกับแฟนผิดใจกัน
Me and Cao Cao must've misunderstood each otherในอนาคตข้าและโจโฉ จะต้องผิดใจต่อกัน
Slavic women take revenge on the men who've wronged her.เด็กสาวชาวสลาฟแก้แค้น ชายหนุ่มที่ผิดใจเธอ
Right? Cannon's a little loose.ที่แบบว่า ผิดใจกันนิดหน่อย
That's right, John. But a mistake can haunt you for the rest of your life and affect your children.ก็ถูกของคุณ จอห์น แต่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็ทำให้ คนเราผิดใจกันได้
Look, he's not talking to me. We had a falling out.ฟังนะ, เขาไม่พูดกับฉัน พวกเรามีเรื่องผิดใจกัน
My sister and I had been estranged for six years.ฉันและน้องสาวเคย ผิดใจกันนาน 6 ปี
Walder Frey is a dangerous man to cross.อันตรายนะ ถ้าจะผิดใจกับวัลเดอร์ เฟรย์
To create strife between my sister and me.เพื่อให้ข้าผิดใจกับพี่สาวไง
What about on the show? Anyone she didn't get along with?แล้วเรื่องรายการนั่นล่ะครับ มีใครที่ผิดใจกับเธอบ้างไหม
Victoria, did you and Gemma have any issues or arguments just before she died?วิคตอเรีย คุณกับเจมม่าได้.. มีเรื่อองบาดหมางหรือเรื่องผิดใจกัน ก่อนที่เธอจะตายรึเปล่า
I don't have anything against you.ผมไม่มีเรื่องผิดใจกับนาย
I'm not gonna slap him with some whacked-out story garret made up so he could clear his own name.ฉันไม่ยอมผิดใจกับเขา แค่เพราะเรื่องที่แกร์เร็ตสร้างขึ้นมา เพื่อให้ชื่อเขาไร้มลทินหรอกนะ
You think I called you here to break the news that I'm marrying Emily, make sure there's no hard feelings?คุณคิดว่าผมเรียกคุณมาที่นี่ เพื่อบอกข่าวเรื่องที่ผมจะแต่งงานกับเอมิลี่ เพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่ผิดใจกันอย่างนั้นเหรอ?
He and I got off on the wrong foot yesterday.เขากับฉันมีเรื่องผิดใจกัน เมื่อวานนี้
And, apparently, you alienated my favorite daughter, Gamora.และที่เห็นๆ ทำข้าผิดใจกับลูกคนโปรด กามอร่า
He's trying to drive a wedge between these two guys, make them turn on each other.เขาพยายามทำให้พวกมัน 2 คนผิดใจกัน ให้พวกเขาแตกคอกัน
Do you have a history with him?เคยมีเรื่องผิดใจกันเหรอครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผิดใจ
Back to top