ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิดหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิดหน้า*, -ปิดหน้า-

ปิดหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดหน้า (v.) cover one´s face See also: conceal one´s face
English-Thai: HOPE Dictionary
pop-up(พอพ'อัพ) adj. ผลุดขึ้นอย่างฉับพลัน (เมื่อเปิดหน้าหนังสือ) . n. หนังสือดังกล่าว
shutter(ชัท'เทอะ) n. หน้าต่างบานเกล็ด,บานเกล็ดของหน้าต่าง,แผ่นมู่ลี่ปิดหน้าร้าน,เครื่องปิดเปิดรูแสงของกล้องถ่ายรูป,ยานอนหลับ
time exposuren. การเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปเป็นเวลานาน (กว่า 1/2 วินาที) ,ภาพที่เกิดจากการเปิดหน้ากล้องนานดังกล่าว
unmask(อันมาสคฺ') vt.,vi. เปิดเผย,เปิดโปง,ฉีกหน้ากาก,เปิดหน้ากาก,เปิดเผยความจริง., See also: unmasker n., Syn. disclose,expose
wimple(วิม'เพิล) n. ผ้าโพกศีรษะของสตรี,ผ้าโพกศีรษะของแม่ชี,รอยพับ,รอยจีบ,ส่วนโค้ง,บริเวณโค้ง,คลื่นที่กระเพื่อมเล็กน้อย vt. สวมผ้าโพกศีรษะ,ทำให้เป็นคลื่นหรือเป็นลอน,ปิดหน้า vi. เป็นคลื่นกระเพื่อมเล็กน้อย,ไปตามโค้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
shutter(n) ยานอนหลับ,หน้าต่างบานเกล็ด,แผ่นมู่ลี่,ที่ปิดเปิดหน้ากล้อง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apertureช่องกรอง, รู, รูรับแสง(ของกล้องถ่ายรูป), รูเปิด, ช่อง, อุปกรณ์ปิดเปิดหน้ากล้อง [การแพทย์]
shutterชัตเตอร์, ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป  เป็นกลไกสำหรับเปิดปิดหน้ากล้อง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
smoother (vi.) ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก See also: ทำให้หายใจลำบาก Syn. squelch, suffocate
smoother (vt.) ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก See also: ทำให้หายใจลำบาก Syn. squelch, suffocate
bury in (phrv.) ปิดหน้าหรือหัวเพื่อซ่อนความรู้สึก
time exposure (n.) การเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปนานกว่าครึ่งวินาที See also: รูปถ่ายที่ได้จากการเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปนานกว่าครึ่งวินาที
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you mind if I open the window?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะเปิดหน้าต่าง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cover your face and walk fast.ปิดหน้าของนาย แล้วเดินให้ไวๆ
Powering down main screen and workstations.ปิดหน้าจอ และคอมพิวเตอร์
Let's shut the screen. Keep the bugs out.ปิดหน้าต่างก่อน เดี๋ยวแมลงจะเข้ามา
Nail them up quick and dirty. Get the windows covered.ปิดหน้าต่างทั้งหมดให้เร็วที่สุดก่อน
Close your windows. Go back inside your houses. Don't answer the door.ปิดหน้าต่างแล้วกลับเข้าไปในบ้าน
Lock your windows, Upper East Siders.ปิดหน้าต่างให้ดีๆ ชาวอัปเปอร์อีสไซด์
I forgot to open the window.ฉันลืมที่จะเปิดหน้าต่าง
You're overwrought, madam. I've opened a window for you.คุณฟูมฟายมากเกินไปนะคะ คุณผู้หญิง ฉันเปิดหน้าต่างไว้ให้
When the window's open, the train noise is almost unbearable.เมื่อเปิดหน้าต่างเสียงรถไฟจะทนไม่ได้เกือบ
After these preliminaries, he opens the window and places a girl standing in the middle of the room, facing the windowขั้นต้นเหล่านี้หลังจาก,\ Nhe เปิดหน้าต่าง... ...และสถานที่ตำแหน่งเด็กผู้หญิงในของ the middle ห้อง, ชั้นพื้นผิวหน้าต่าง
I must have driven through a car wash with my windows open?ผม ๆ ผมคงจะเข้าล้างรถ ตอนเปิดหน้าต่างน่ะ
Is that why we are making our escape launch before the launch window?นั่นคือเหตุผลที่เราจะทำให้การ เปิดตัวการหลบหนีของเรา ก่อนที่จะเปิดหน้าต่างหรือไม่
You could shout it towards Moscow.พอเปิดหน้าต่าง... จะได้ได้ยินถึงมอสโควเลย
When you change your mind, open your window.เมื่อคุณเปลี่ยนใจแล้ว, ให้เปิดหน้าต่าง.
Get up there and open all the windowsขึ้นไปข้างบนแล้วเปิดหน้าต่างนะ ได้ค่ะ
Give me a hand with some of that lumber. We can use it to cover up the windows.ช่วยฉันขนไม้นั่นดีกว่า เราเอาไปปิดหน้าต่างได้
They said they wanted to board it up. Board it up, please.พวกมันว่าจะตอกปิดหน้าต่างให้หมด ท่าจะบ้า
We need the doors to board up the windows.เราต้องการประตูข้างล่าง มาปิดหน้าต่าง.
We have a few more windows to cover up. Grab some lumber and get started.เราต้องปิดหน้าต่างอีกสองสามบาน หยิบไม้มาเริ่มกันดีกว่า
Indy, would you close the window?อินดี้ ปิดหน้าต่างได้ไม๊?
Let me feel the wind.ปิดหน้าต่างให้ลมเข้าหน่อย
No, don't hide behind your hair. I want to look in your eyes.อย่าทำผมปิดหน้า แม่ไม่เห็นดวงตาลูกเลย
I said, would you close the window, please?ฉันบอกว่าคุณช่วยไป ปิดหน้าต่างทีได้ไหม มันหนาว
White cloth covered his face. The bomb blew part of it away.ขณะที่ผ้าปิดหน้าของพ่อ มีแผลระเบิดตามส่วนต่างๆ
Say, you don't want me to open up a window or anything?ให้ผมเปิดหน้าต่างให้ดีมั้ย
...to page 48.ปิดหน้า 48 \ แล้วเราจะทำข้อสอบกัน
Would you please open the window?ช่วยเปิดหน้าต่างหน่อยชิ
I'll shut the windows for you.ฉันจะปิดหน้าต่างให้คุณนะ
Open the windows!ปิดหน้าต่าง! ทุกบาน!
You lose, 3-2. We're going to board up every window in this house.พ่อแพ้ 3-2 . ต้องเอาไม้กระดานปิดหน้าต่างทุกบาน
Open the shutters, you can't work in the dark.ปิดหน้าต่างสิ เธอทำงานมืดๆไม่ได้หรอก
Markl, will you crack a window, please?มาร์ค ช่วยไปเปิดหน้าต่างทีสิจ๊ะ
I closed the windows, I unplugged everything in the room... the telephone, TV, clock, radio, everything.ก็ปิดหน้าต่าง ถอดปลั๊กทุกสิ่ง โทรศัพท์ ทีวี นาฬิกา วิทยุ ทุกอย่างเลย
What number 1 doing there he's opening the windowอะไรกันข้อ 1 การปฏิบัติที่นี่ เขากำลังเปิดหน้าต่าง
One of my favorite expressions is when God closes a window, he opens a door.สิ่งหนึ่งที่ผมกล้าแสดงออก เมื่อพระเจ้าปิดหน้าต่าง พระองค์เปิดประตูอ้าแขนรับแทน คุณเชื่อเรื่องนั้นไหม
I didn't see his eyes. He was covering his face, so...ผมไม่เห็นตาของเขา เขาปิดหน้าตาเอาไว้ ดังนั้น...
Adrian, can you get this window for me?เอเดรียน คุณปิดหน้าต่างให้ฉันหน่อยได้ไหม
Somebody keeps opening the windows.ไม่รู้ว่าใครมือบอนเปิดหน้าต่างตลอด
Maybe we should close all the windows.บางทีเราน่าจะปิดหน้าต่างทุกบาน
That's why I'm showing it to you.ชั้นถึงได้เปิดหน้าให้คุณเห็นน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิดหน้า
Back to top