ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากจัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากจัด*, -ปากจัด-

ปากจัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากจัด (adj.) sharp-tongued See also: sarcastic, caustic Syn. ปากคอเราะราย, ปากตะไกร
English-Thai: HOPE Dictionary
chatter(แชท'เทอะ) {chattered,chattering,chatters} v.,n. (การ) พูดจาปากจัด,พูดฉอด ๆ, See also: chattery adj., Syn. prattle
chatterboxn. คนปากจัด,คนพูดมากเกินไป, Syn. gossip
garrulousadj. พูดมาก,น้ำท่วมทุ่ง,ปากจัด., See also: garrulously adv. garrulousness n., Syn. talkative,verbose
loose-tongued(ลูส'ทังดฺ) adj. พูดพล่อย,พูดไม่ยั้งปาก,ปากจัด,ปากร้าย
rattletrapn. สิ่งของที่ส่งเสียงดังหรือรัว ,คนปากจัด,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของโบราณ
sharp-tongued() adj. ปากจัด,ปากร้าย,เสียดสี,เหน็บแนม,มีคารมคมคาย,เจ้าโวหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
garrulous(adj) ช่างพูด,พูดมาก,พูดจ้อ,ปากจัด
shrew(n) หญิงปากร้าย,หญิงอารมณ์ร้าย,หญิงปากจัด
shrewish(adj) อารมณ์ร้าย,ชอบดุด่า,ปากร้าย,ปากจัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sharp-tongued (adj.) ปากจัด See also: ปากร้าย, เสียดสี, เหน็บแนม, คมคาย, เจ้าคารม Syn. abusive, rude
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No surprise, with what the shithead's been saying.ก็ปากจัดเหลือกำลังนี่
The mewling, rampalian wretch herself.ยายปากจัด จอมโวยวาย ไง
Now, before I play you this, I should warn you this guy's a little rough around the edges.ก่อนที่ผมจะเล่นวิดีโอนี้ ผมขอเตือนพวกคุณ.. ..ผู้ชายคนนี้ปากจัดเล็กน้อย
Hmm? Yeah, that's crazy cougar lady's husband.ใช่ นั้นมันสามีสาวปากจัด
Yeah, if the cougar gets a little hairy, you can always tap out.ใช่ ถ้าสาวปากจัดมีขนดกนิดหน่อย คุณสามารถดึงขนออกได้ทุกเมื่อ
With that garrulous tongue of yours, you should be glad you lasted this long.ดว้ยปากจัดอย่าเจ้านี่ไม่น่า มีชีวิตรอดมาได้นานขนาดนี้เลย
We have sharp tongues, and we were very rude.พวกเราปากจัดไปหน่อย แล้วก็เสียมารยาทด้วย
Nobody wanted to hire a sass-mouthing, thieving nigra.ไม่มีใครอยากจ้างสาวนิโกร ปากจัดขี้ขโมยหรอก
We've had some of these Women's Lib types in here causing a big fuss.เรามีพวก ผู้หญิงบางคนที่ปากจัดอยู่ ก่อให้เกิดความวุ่นวายทีเดียว
Wow. You're a talker too. You and Wade.ว้าว ปากจัดสูสีกัน คู่ฟิตของเวด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากจัด
Back to top