ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัจจุบันทันด่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัจจุบันทันด่วน*, -ปัจจุบันทันด่วน-

ปัจจุบันทันด่วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัจจุบันทันด่วน (adv.) suddenly See also: urgently, abruptly Syn. ทันทีทันใด, กะทันหัน, ทันใด
English-Thai: HOPE Dictionary
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
emergency(อิเมอ'เจินซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,ภาวะปัจจุบันทันด่วน, Syn. strait
emergent(อีเมอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งปรากฎออกมา,ฉุกเฉิน,ปัจจุบันทันด่วน.
explode(เอคซฺโพลด') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,ปะทุ,เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน,บันดาลโทสะ,ทำลาย,พิสูจน์ว่าผิด., See also: exploder n.
stroke(สโทรค) การตี,การทุบ,การตอก,การเคาะ,การลูบ,การคลำ,การพายเรือ,ขีดหนังสือ,อาการปัจจุบันทันด่วนของโรค,การเป็นลม,การเต้นของหัวใจ,ชีพจร,การกระพือปีก,การลากปากกา ดินสอแปรงหรือมีดแกะสลัก,ระยะพุ่ง,ระยะวิ่ง,การดำเนินการ,ความพยายาม,เหตุการณ์หรือโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
English-Thai: Nontri Dictionary
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน,ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,เหตุปัจจุบันทันด่วน
sudden(adj) ฉับพลัน,ทันทีทันใด,กะทันหัน,รวดเร็ว,ปัจจุบันทันด่วน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bombshell (n.) ข่าวไม่ค่อยดีที่ได้รับรู้อย่างปัจจุบันทันด่วน
seizure (n.) การเป็นลมชักอย่างปัจจุบันทันด่วน (ทางการแพทย์) Syn. convulsion, spasm
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And all you care is about yourself.พ่อคงไม่คิดถึงแบบปัจจุบันทันด่วนหรอกนะครับพ่อ
So, suddenly he's practically burying his face in a large vanilla when he sees a service station.โดยปัจจุบันทันด่วนมันปิดบังใบหน้า หลังวานิลลาถ้วยใหญ่ และเมื่อมันเห็นอู่ซ่อมรถ
It's all been rather sudden, you know?มันปัจจุบันทันด่วน.. คุณก็รู้
So anyway the way corporate wants us to spin it is that maybe, in certain situations a four-hour erection isn't such a terrible thing.เออ แต่ว่าอย่างไรก็ตาม สิ่งที่บริษัทต้องการให้เราดำเนินต่อ ซึ่งนั่นอาจจะปัจจุบันทันด่วนซักหน่อย
How can it be a plan if it's improvised?มันจะเป็นแผนได้ยังไงกันถ้ามันถูกคิดขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วน?
Any more immediate threats?มีคำขู่แบบปัจจุบันทันด่วนอะไรบ้างมั้ย
Cross gave it to me.แบบปัจจุบันทันด่วนรึ
Instant family.ครอบครัวปัจจุบันทันด่วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัจจุบันทันด่วน
Back to top