ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรุงแต่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรุงแต่ง*, -ปรุงแต่ง-

ปรุงแต่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรุงแต่ง (v.) dress up See also: touch up, decorate, prepare, improve Syn. เกลา, ขัดเกลา, แต่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
farce(ฟาร์ซฺ) {farced,farcing,farces} n. ละครตลก,เรื่องตลก,เรื่องที่น่าขบขัน vt. สอดแทรก,ปรุงแต่ง,ยัด,ใส่
fixing(ฟิค'ซิง) n. การยึดติด,การเกาะติด,การเกาะแน่น,การซ่อมแซม,อุปกรณ์,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,การปรุงแต่ง
garnish(การ์'นิช) vt. ประดับ,ตกแต่ง,ปรุงแต่ง. n. สิ่งประดับ,สิ่งตกแต่ง,เครื่องปรุงแต่ง
plain(เพลน) adj. เรียบ,ชัดแจ้ง,กระจ่าง,ง่าย ๆ ,ไม่มีอะไรขัด,เปลือย,เปล่า ๆ ,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ธรรมดา,จืด,ไม่สวย,ธรรมดา,ปกติ,ไม่รวย,ไม่มีการปรุงแต่ง. adv. อย่างง่าย ๆ ,อย่างชัดเจน n. บริเวณที่ราบ,ที่ราบ,ทุ่งกว้าง, See also: plainly adv. plainness n. คำที
sauce(ซอส) n. น้ำชูรส,น้ำปรุงรส,น้ำปลา,น้ำจิ้ม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,ซีอิ้ว,ผลไม้ตุ๋น,ผักที่ใช้กินกับเนื้อ,เหล้าแรงสูง. vt. ใส่น้ำชูรส,ใส่เครื่องปรุงแต่ง, Syn. condiment,relish
seasonern. เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,เครื่องผสม
seasoning(ซี'ซะนิง) n. เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,เครื่องเทศ,การใช้เครื่องชูรส., Syn. salt
unleavened(อันเลฟ'เวินด) adj. ไม่ได้ใส่เชื้อฟู,ไม่ได้ใส่ส่า,ไม่ฟูขึ้น,ไม่ได้ปรุงแต่ง,ไม่ได้ใส่ตัวกระตุ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
garniture(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องปรุงแต่ง,การประดับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aggregate๑. ส่วนปรุงแต่ง๒. รวมกลุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitution๑. สังขาร, การปรุงแต่ง๒. ภาวะร่างกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลายได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
garnish with (phrv.) ปรุงแต่งอาหารด้วย See also: ตกแต่งอาหารด้วย
majoram (n.) ผักใบเขียวกลิ่นหอมใช้ปรุงแต่งอาหาร See also: พลาสลี่
parsley (n.) ผักใบเขียวกลิ่นหอมใช้ปรุงแต่งอาหาร See also: พลาสลี่ Syn. majoram
plain (adj.) ซึ่งไม่มีการปรุงแต่ง See also: ซึ่งไม่ผสมปนเป, บริสุทธิ์ Syn. pure
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's enhanced by media technology that nobody ever thought was possible.ปรุงแต่งด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร ที่เมื่อก่อนไม่เคยมีใครคิดว่าเป็นไปได้
Savour it and hoard it in the palm of your handปรุงแต่งและคอยเก็บมันเอาไว้ใต้ฝ่ามือ
Then, of course, those experiences and that history... got chewed up in the commercial machine, got jazzed up... made titillating, cartooned for the sale rack.ประสบการณ์และประวัติศาสตร์นั้น ถูกย่อยด้วยเครื่องมือทางการค้า ปรุงแต่งและเติมสีสัน เป็นการ์ตูนเพื่อขาย
People know when something's fake and they know when something's rehashed and rehearsed.พวกเขาจะรู้ทันทีหากเราเสแสร้ง และพวกเขาก็รู้เมื่อมีบางสิ่งที่ปรุงแต่ง และซักซ้อมมาแล้ว
Maybe you could just pretend like I'm a recipe Go. that needs fixing.บางทีคุณอาจลองคิดว่าผมเป็นอาหาร ที่ต้องมีการปรุงแต่งรสชาติก็ได้
Which means? Wait.รูปลักษณ์ภายนอกล้วนปรุงแต่ง
Creative expression during a very volatile time.ความรู้สึกที่ปรุงแต่งขึ้นระหว่าง ช่วงเวลาแห่งความวุ่นวาย
I am the dean, and the dean gets what she wants, and I wanna remodel.ฉันเป็นคณบดี และฉันต้องได้สิ่งที่ต้องการ นั้นคือการปรุงแต่งห้องทำงานฉันใหม่
Something certainly seems to have recalibrated his desire for achievement several notches higher.อย่างไม่ต้องสงสัย มีบางอย่าง ได้ปรุงแต่ง ความทะยานอยากของเขา ให้มุ่งสู่เป้าหมายที่อยู่สูงขึ้นไป
You are aware that your little additive has side effects, yes?นายรู้ว่า พวกสารปรุงแต่งนั่น มีผลข้างเคียง ใช่มั้ย?
Our additive kills the wolves, too... the shifters, and those disgusting little things that eat corpses.สารปรุงแต่งของเราก็ฆ่า พวกมนุษย์หมาป่าด้วย พวกแปลงร่างแล้วก็พวก น่าขยะแขยงนั่น มันกินซากศพ
The man without the product.ผู้ชายที่ปราศจากสิ่งปรุงแต่ง
Effortless charisma that only someone far less secure than I am would find threatening.มีเสน่ห์โดยไม่ต้องปรุงแต่ง ซึ่งมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่มั่นใจยิ่งกว่าฉัน เห็นว่ามันเป็นการคุกคาม
Even need or want, you know, by dressing them up.เราปรุงแต่งมันขึ้นมา
The first time it was a tragedy; the second time it was a farce.ครั้งแรกจะเป็นเรื่องโศกเศร้า ครั้งที่สองมันจะถูกปรุงแต่งเรื่อง
A repetition of the last one.ว่าในศตวรรษนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดซ้ำจากเรื่องที่ถูกปรุงแต่ง
To demonstrate her repentance, she will cast aside all pride, all artifice, and present herself as the gods made her to you, the good people of the city.เพื่อให้เห็นว่านางสำนึกผิด นางจะละทิ้ง ความยโส สิ่งปรุงแต่ง และปรากฏตัวนางดั่งที่ทวยเทพสรรสร้าง
This is really me, as I am before God.ตัวจริงไม่ปรุงแต่ง พระเจ้าเป็นพยาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรุงแต่ง
Back to top