ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรากฏตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรากฏตัว*, -ปรากฏตัว-

ปรากฏตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรากฏตัว (v.) appear See also: emerge, turn up, show Syn. เผยตัว, แสดงตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
English-Thai: Nontri Dictionary
debut(n) การเปิดตัว,การปรากฏตัวครั้งแรก,การแสดงตัว,การออกโรงครั้งแรก
show(n) งานแสดง,การแสดง,มหรสพ,การปรากฏตัว,การแห่,ภาพยนตร์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appear (vi.) ปรากฏตัว See also: แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น Syn. emerge, come into view, be in sight Ops. disappear, vanish
come into view (vi.) ปรากฏตัว See also: แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น Syn. emerge, be in sight Ops. disappear, vanish
make an appearance (idm.) ปรากฏตัว
materialise (vi.) ปรากฏตัว Syn. appear Ops. disappear
materialize (vi.) ปรากฏตัว Syn. appear Ops. disappear
present (vt.) ปรากฏตัว
appear at (phrv.) ปรากฏตัวขึ้นที่ (เวลาหรือสถานที่) See also: มาถึง
come on (phrv.) ปรากฏตัวตอน See also: ปรากฏตัวเมื่อ
go on at (phrv.) ปรากฏตัวตอน See also: ปรากฏตัวเมื่อ Syn. come on
appear (vt.) ปรากฏตัวต่อสาธารณะ Syn. be in attendance, put in an appearance Ops. be absent, leave, be missing
be in attendance (vt.) ปรากฏตัวต่อสาธารณะ Syn. put in an appearance Ops. be absent, leave, be missing
put in an appearance (vt.) ปรากฏตัวต่อสาธารณะ Syn. be in attendance Ops. be absent, leave, be missing
appear before (phrv.) ปรากฏตัวต่อหน้า Syn. appear at
be before (phrv.) ปรากฏตัวต่อหน้า (ศาล) Syn. come before
come before (phrv.) ปรากฏตัวต่อหน้า (ศาล)
go on with (phrv.) ปรากฏตัวบนเวทีพร้อมกับ
burst through (phrv.) ปรากฏตัวผ่าน See also: เคลื่อนผ่าน
issue forth (phrv.) ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการ (คำโบราณ)
appear (vi.) ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในศาล
appear in (phrv.) ปรากฏตัวใน (ชุดหรือสถานที่)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When the pupil is ready, the master will appearเมื่อศิษย์พร้อมครูก็จะปรากฏตัว
If he does not show up for the competitionถ้าเขาไม่มาปรากฏตัวในการแข่งขัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If someone named Nabulangi is making an appearance in the first sentence, I have to sit down.ถ้าใครซักคนที่ชื่อ Nabulangi ปรากฏตัว ในประโยคแรก ฉันคงต้องนั่งลง
Show yourself to us!ปรากฏตัวให้เราเห็นสิ
If you interfere, you'll have to appear before the judge and show cause.ถ้าคุณยุ่ง, คุณจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาและการแสดงเพราะ
If you wanted to see me, why didn't you just appear over my bed?ถ้าท่านอยากพบผม ทำไมท่านไม่ปรากฏตัวที่เตียงของผม
She often appeared In his dreams.เธอมักจะปรากฏตัวในฝันของเขา
It looks like you've detected chlorophyll.นี้มีลักษณะเช่นถ้าคุณได้ตรวจ พบ การปรากฏตัวของคลอโรฟิล
But he never reappeared.แต่เขาไม่เคยปรากฏตัวกลับมา
Robyn Green, when he appeared right here on this very stage...เขามาปรากฏตัวบนเวทีแห่งนี้
Well, where I get hazy is where the cleaning woman shows up the following morning and finds your wife in bed with her lover, riddled with .38 caliber bullets.ดีที่ฉันได้รับหมอกที่ทำความสะอาดผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นในเช้าวันต่อไปนี้ และพบว่าภรรยาของคุณอยู่บนเตียงกับคนรักของเธอเต็มไปด้วยกระสุน .38 ลำกล้อง
I keep thinking Jake might just show up and say hello.ผมคิดเจคก็อาจจะปรากฏตัวขึ้นและกล่าวทักทาย
What's bugging me is that this project began one year before the Puppet Master ever appeared on the scene.มันมีอะไรแปลกๆ ตอนโปรเจคท์นี้จะเริ่ม ประมาณปีนึง ก่อนที่นักเชิดหุ่นปรากฏตัว
An angry rhinoceros appeared out of nowhere... and gobbled up his poor mother and father.แรดดุร้ายได้ปรากฏตัวขึ้น ที่ไหนซักแห่ง... แล้วจับแม่และพ่อของเขาไป
"Tom appeared on the sidewalk with a bucket of whitewash... ""ทอมปรากฏตัวขึ้นข้างทาง พร้อมกับถังสีขาว... "
Your friends left it with me in case you ever show up.เพื่อนคุณให้ฉันไว้ เพื่อคุณปรากฏตัว
Maybe we should start by canceling your public appearances?คุณควรยกเลิกการปรากฏตัว ในที่สาธารณะ
Also to remind you that you hold a third-class ticket... and that your presence here is no longer appropriate.ผมขอเตือนความจำว่าคุณถือตั๋วชั้น 3 การมาปรากฏตัวที่นี่ เป็นการไม่สมควร
They say she appears when you watch late-night shows on TV.ว่ากันว่าเธอจะปรากฏตัว เมื่อคุณดูรายการทีวีช่วงดึกๆ .
After that, a professor showed up.หลังจากนั้น,ก็มีศาสตราจารย์คนหนึ่งปรากฏตัวมา.
And would he happen to be searching for a key?และเขาจะปรากฏตัว เพื่อตามหากุญแจใช่มั้ย ?
He wants to build a whole ad campaign around it. TV spots, public appearances.เขาต้องการให้ทำโฆษณาทั้งหมด ทั้งทีวี วิทยุ หรือการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชน
...I appeared before the Congressional Committee the highest representation of the American people under subpoena to tell what I knew of activities which I believed might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship....ผมปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสภาคองเกรส ผู้แทนสูงสุดของชาวอเมริกัน ภายใต้คำสั่งศาลเพื่อให้การเรื่องที่ผมรู้เห็น
And I've never seen two people more right for one another than this lovely couple right here, Mulan and Shang.และข้ายังไม่เคยเห็นคู่รักคู่ไหน ที่เหมาะสมกันมากไปกว่าคู่นี้ และคู่รักทั้งสองคน ก็ได้ปรากฏตัวที่นี่แล้ว มู่หลาน และ ชาง
If it shows up again, could you track it?ถ้าหากมันปรากฏตัวอีกครั้ง นายจะตามมันเจอมั๊ย
They started appearing three years ago in remote areas.มันเริ่มปรากฏตัวเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ในที่ห่างไกลจากนี่
They show up without warning, they take what they need, and then they disappear without a trace.มันปรากฏตัวแบบไม่มีการเตือนล่วงหน้า เอาทุกอย่างไปตามที่ต้องการ แล้วมันก็หายตัวไปแบบไม่มีร่องรอย
Really glad you showed up to help.จริงๆดีใจที่คุณปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วยให้
Wearing a raincoat she appeared out of nowhere and rescued meสาวผู้สวมเสื้อกันฝน เธอปรากฏตัวและช่วยผมไว้ แล้วเธอก็เดินจากไป
But I have no idea when he will show upแต่ฉันก็ไม่รู้ว่า เมื่อไหร่เขาจะปรากฏตัว
Appear in front of Eunchaeผมจะไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าอึนเช
So you're saying that if 3,781 people had suddenly showed up that night, it wouldn't have been as strange?คุณกำลังพูดว่า ถ้า คนจำนวน 3781 อยู่ดีๆ ก็ปรากฏตัวขึ้นมา ตอนกลางคืน มันจะไม่แปลกเท่านี้ งั้นหรือ
Screwdriver man appears.มนุษย์ไขควงปรากฏตัวขึ้น
As soon as they realize what happened, they will come looking for us, right?ทั้นที่ที่พวกเขาปรากฏตัว, พวกเขาจะตามหาเรา, ใช่มั้ย?
Poor pumpkin, her debut and everybody will be staring at you.เราจะสายนะ ฟักทองที่น่าสงสาร เมื่อเธอปรากฏตัว ทุกๆคนจะ จ้องมองมาที่เธอ
I will cover Chiyo's schooling, all her expenses, until after her debut.ฉันจะจัดการเรื่องโรงเรียนของชิโยะ ค่าใช้จ่าย ของเธอทั้งหมด จนกว่าเธอจะปรากฏตัว
And so now she's too embarrassed to show up.แล้วตอนนี้ เธอคงอายมากที่จะปรากฏตัว
Even if Leticia Barris turned up again, her testimony would be worthless.ถ้าหาก เลทิเซีย แบร์ริส ไม่ปรากฏตัวอีกครั้ง คำให้การของเธอก็ไม่มีความหมาย
And then almost 15 years later... he appeared in Vienna.และ 15 ปีต่อมา.. เขาปรากฏตัวขึ้นที่กรุงเวียนนา
With these spirits, these manifestations...ด้วยวิญญาณและการปรากฏตัวเหล่านี้...
And sometimes you can even convince yourself that he'll see the light and show up at your door.บางครั้งคุณยังหลอกตัวเองว่าเขาจะมา... ปรากฏตัวที่หน้าบ้านคุณ
Once you go public, Griffin's gonna be coming right at you.เมื่อคุณปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะ กิฟฟินมันจะมาหาคุณถึงที่เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรากฏตัว
Back to top