ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรักปรำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรักปรำ*, -ปรักปรำ-

ปรักปรำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรักปรำ (v.) incriminate See also: allege, blame, condemn, give evidence against Syn. กล่าวหา, ว่าร้าย, กล่าวร้าย, ป้ายร้าย, ให้ร้าย, ใส่ร้ายป้ายสี
English-Thai: HOPE Dictionary
frame-upn. การใส่ร้ายปรักปรำผู้บริสุทธิ์
English-Thai: Nontri Dictionary
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ
incriminate(vt) ใส่ความ,ปรักปรำ,ใส่ร้ายป้ายสี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hearsay. Slander if you're not careful.ข่าวลือ ปรักปรำ ระวังปากหน่อย
It's time for you to testify against Antoine Lussier.ถึงเวลาที่คุณจะให้การ ปรักปรำ แอนโทน ลูเซียร์ แล้วล่ะ
Anything you say can and will be used against you in a court of law.เพราะสิ่งที่คุณพูด จะถูกนำไปใช้ปรักปรำคุณในชั้นศาล
There's no way that could hold up in court.คุณไม่สามารถ ใช้คำพูดนี้ปรักปรำผมในศาล
Now the warden wants to pin Caretaker's murder on me if I don't throw this game.ตอนนี้ พัศดีจะปรักปรำ ว่าฉันฆ่าแคร์เทคเกอร์ ถ้าฉันไม่ยอมล้มเกมนี้
Fifteen years of sweating in a living hell on a false charge.สิบห้าปี ที่เป็นแรงงานอยู่ในนรก จากการถูกปรักปรำ
Anything you say can be used against you.ทุกสิ่งที่คุณพูดจะสามารถนำไปใช้ปรักปรำคุณได้
Used against you in a court of lawจะถูกนำไปใช้ปรักปรำคุณในศาล
This has not got to do with economics.นี่ไม่ใช่ความพยายามเพียงแค่ที่จะ ปรักปรำวาฬว่าเป็นผู้ร้าย
Can i at least talk to the girl before she goes pointing' fingers?อย่างน้อยก็ให้ฉันพูดกับเด็ก ก่อนที่จะให้เธอมาชี้นิ้วปรักปรำได้ไหม
So Pearson is being framed...งั้นเพียร์สันก็ถูกปรักปรำ...
I told myself I'd explain how I was framed when you came to visit me in prison.ผมจะบอกทุกคนว่าผมถูกปรักปรำ ตอนที่ทุกคนมาเยี่ยม แต่เดี๋ยวนะ
Hannibal what is this guy talking about? We were wrongly convicted but it's still illegal to break out of jail.เราถูกปรักปรำให้ติดคุก แต่เราก็ยังกลายเป็นผู้ผิดกฎหมาย
I mean, I know what it feels like to have somebody say that you did something when you know that you didn't.ฉันหมายถึง ฉันรู้แล้วล่ะว่า เวลามีคนมาปรักปรำว่าเธอทำในสิ่งที่เธอไม่ได้ทำมันเป็นยังไง
What if that was 'A'?คนเดียวกับที่ปรักปรำโทบี้
Turns out they're trying to frame me.กลับกลายเป็นว่าเขาจัดฉากปรักปรำฉัน
Redman's word against his, and his highly paid lawyers?แล้วให้เรดแมนปรักปรำเขา กับทนายค่าตัวสูงของเขาหนะหรือ
You choked one of your dancers to death in front of her, and then she was supposed to testify against you in court, but then she got cold feet and she took off.นายบีบคอนักเต้นของนาย จนตายต่อหน้าเธอ เธอควรจะให้การปรักปรำนาย แต่เธอกลัวจนหนีไป จำได้นะ
Please don't accuse the innocent!อย่าปรักปรำผู้บริสุทธิ์แบบนี้สิ
Anything you say, can and will be used against you in a court of law.สิ่งที่คุณสามารถนำไปใช้ปรักปรำคุณในศาลได้ คุณมีสิทธิ์จัดหาทนาย
I'll bet you even paid off the nurse to testify against Ivy.เดาว่าใช่ ถึงขนาดจ่ายเงินให้พยาบาลเพื่อปรักปรำไอวี่
I'm trying to stamp out the flames.ฉันพยายามจะไม่ให้ เขาโโดนปรักปรำ
He testified against the Cuban mafia in 1996.เขาให้การปรักปรำพวกมาเฟียคิวบาในปี 1996
The ones you got to convict my ass, remember?พวกที่นายให้การปรักปรำฉันไง จำได้ไหม?
Does she realize she just incriminated herself?เธอรู้ตัวไหมว่า ปรักปรำตัวเองอยู่?
She testified against him for a reduced sentence.เธอให้การเป็นพยานปรักปรำเขา\ เพื่อลดหย่อนโทษ
Your own agency admitted 12 years ago that your case against me was without merit.เมื่อ 12 ปีก่อน คนของคุณสารภาพแล้วนะ ว่าคดีที่คุณปรักปรำผม ไม่มีมูล ไม่ คดีของฉันถูกกลบเอาไว้
I'll testify.ผมจะขึ้นให้การปรักปรำ
Nocenti said he was gonna testify against me.โนเซนติพูดว่า เขาจะให้การปรักปรำผม
It was mine, all right? Nocenti said he was gonna testify against me.โนเซนติพูดว่า เขาจะให้การปรักปรำผม
We only had enough evidence to convict him of one of the murders.เรามีหลักฐานพอที่จะ ปรักปรำเขา แค่คดีเดียว
The evidence against him was all circumstantial.หลักฐานที่ปรักปรำเขา ล้วนแต่เป็นหลักฐานแวดล้อม
This is on you.นี่เป็นเพราะคุณ เพราะสิ่งที่คุณปรักปรำลูกชายฉันออกสื่อ
So how about you stop trying to make this his fault and find whoever killed him?เพราะฉนั้นคุณช่วยหยุด ปรักปรำว่าเป็นความผิดของเขา และตามหาว่าใครฆ่าเขาได้ไหมคะ
Well, we think he framed the church accountant for clearing out the church's coffers and took the money for himself.เราคิดว่าเขาปรักปรำนักบัญชีของโบสถ์ ว่ายักยอกเงินโบสถ์ แล้วเอาเงินไปเอง
Anything you say can and will be used against you in a court of law.สิ่งที่คุณพูด จะนำไปใช้ปรักปรำคุณ ในชั้นศาลได้
They're invoking spousal privilege, refusing to testify against one another.พวกเขาวิงวอนเรื่อง\ สิทธิพิเศษของการแต่งงาน ปฏิเสธที่จะให้การ ปรักปรำอีกฝ่าย
You can't just drop this on her before we know what's happening for sure.คุณปรักปรำเธออย่างนั้นไม่ได้นะ ก่อนที่เราจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ
What, because I don't want a penis in my mouth?ฉันสาเหตุปรักปรำ ผมไม่อยากอวัยวะเพศชายอยู่ในปากของฉัน ตรง thats สิ่งที่ปรักปรำหมายถึง
He was set to testify before a grand jury against Volker two months ago, and then he disappeared.ถูกกันเป็นพยาน ก่อนมีคำตัดสินของศาล ให้การปรักปรำโวลเกอร์ เมื่อสองเดือนก่อน หลังจากนั้นก็หายตัวไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรักปรำ
Back to top