ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประสาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประสาท*, -ประสาท-

ประสาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสาท (n.) nerve
ประสาท (v.) give See also: be pleased to give, bestow, confer, grant Syn. ยื่นให้, มอบให้, ยินดีให้, โปรดให้
ประสาทกิน (v.) be nervous Syn. ประสาทแดก
ประสาทตา (n.) optical nerve
ประสาทปริญญา (v.) bestow a degree See also: confer a degree Syn. มอบปริญญา, ให้ปริญญา
ประสาทพร (v.) bless See also: wish, bestow a blessing on Syn. ให้ศีลให้พร, ให้พร, อวยพร
ประสาทสมอง (n.) brain nerve
ประสาทสัมผัส (n.) sense Syn. การรู้สึก, การเห็น, การรู้รส, การได้ยิน
ประสาทหลอน (n.) hallucination
ประสาทหู (n.) auditory nerve
ประสาทเสีย (v.) be irritated See also: be nervous, feel uneasy, get fretful, be neurotic Syn. หงุดหงิด
ประสาทแดก (v.) be nervous
English-Thai: HOPE Dictionary
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
anosmia(แอนออซ' เมีย) n. การสูญเสียประสาทรับกลิ่น, ภาวะไม่สามารถรู้กลิ่น. -anosmatic, anosmic adj.
antenna(แอนเทน' นะ) n., (pl. -nas,-nae) สายอากาศ, หนวดบนหัวแมลงที่เกี่ยวกับการรับของประสาทสัมผัส. -an- tennal adj.
apraxia(อะแพรด'เซีย) n. ความผิดปกติของระบบประสาทที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวบางอย่างได้. -apraxic adj.
arbor vitae(อาร์'บอร์'ไว'ที) n. ส่วนของสมองน้อย (cerebellum) ที่คล้ายต้นไม้ ซึ่งเป็นลักษณะรูปแบบ ของเนื้อเยื่อสีเทา และขาวของประสาท (treelike appearance)
audio(ออ'ดีโอ) adj. เกี่ยวกับเสียง,เกี่ยวกับโสตประสาท. -n. ส่วนที่เกี่ยวกับเสียงของโทรทัศน์,วงจรของตัวรับที่ให้เสียง (ในโทรทัศน์) ,ความถี่ของเสียง
audiovisual(ออดีโอวิช'ชวล) adj. เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท,เกี่ยวกับเสียงและภาพ. -n. สิ่งที่เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
audition(ออดิช'เชิน) n. การได้ยิน,ประสาทหรืออำนาจในการฟัง,การทดลองฟัง,การทดลองแสดง, Syn. hearing, tryout, test)
auditory(ออ'ดิทอรี) adj.,n. เกี่ยวกับการฟังหรือการได้ยิน,เกี่ยวกับโสตประสาท,กลุ่มคนที่ฟัง,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
aural 2(ออ'เริล) adj. เกี่ยวกับหู,เกี่ยวกับโสตประสาท (of the ear or hearing)
auricular(ออริค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหูหรือโสตประสาท,คล้ายใบหู,เกี่ยวกับหูหัวใจ
autonomic(ออโทนอม'มิค) adj. อัตโนมัติ,เป็นอิสระ,เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง., Syn. (autonomical, autonomous, self-reliant)
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย
axon(แอค' ซอน) n. แกนของเซลล์ประสาท เป็นที่นำส่งกระแสประสาท. -axonal adj., Syn. neurite)
beatify(บิแอท'ทิไฟ) {beatified,beatifying,beatifies} vt. ทำให้เกิดความสุข,ประสาทพร,ทำพิธีประสาทพรแก่คนตาย., See also: beatification n. ดูbeatify
beatitude(บีแอท'ทิทิวดฺ) n. ความสุขสุดขีด,สุขคติ,การประสาทพร
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
button(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า,พนักงานบริการ,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสาทที่ดี,ปลายคาง vt.,vi. ใส่กระดุม,ติดกระดุม, See also: buttoner n.
calmative(แคล'มะทิฟว) adj. มีฤทธิ์สงบประสาท n. ยาสงบประสาท
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
choreaโรคประสาทชักกระตุก
cnsabbr. Central Nervous System/ระบบประสาทส่วนกลาง
combat fatiguen. โรคจิตประสาทที่เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยจากการรบ
conduction(คันดัค'เชิน) n. การนำ,การเป็นสื่อนำ (ไฟฟ้า/ความร้อน กระแสอื่น ๆ) ,การถ่ายทอด,การนำกระแสประสาท
confer(คันเฟอร์') {conferred,conferring,confers} vt. ให้เป็นของขวัญเป็นเกียรติหรืออื่น ๆ ,ประสาทให้. vi. ปรึกษา,หารือ,ประชุม,เทียบเคียง., See also: conferment,conferral n. conferrable adj. ดูconfer conferrer n. ดูconfer คำที่มีความหมายเหมือนกั
delirium tremens(-ทรี'เมนซฺ) n. อาการกระสับกระส่ายอย่างรุนแรงเนื่องจากพิษสุราเรื้อรัง,มีอาการสั่นอาการประสาทหลอน
dendriten. กิ่งก้านของเซลล์ประสาท,ลายกิ่งไม้ที่ปรากฎอยู่ในหินแร่
depressant(ดีเพรส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกดประสาท,ซึ่งระงับ,ซึ่งทำให้หดหู่ใจ. n. ยากดประสาท
diazepam(ไดแอซ'ซิแพม) n. ยากล่อมประสาทชนิดหนึ่ง
disenchant(ดิสเอนชานทฺ') vt. แก้เสน่ห์,ทำให้หลุดพ้นจากการถูกผีสิง,ทำให้ไม่เพ้อฝัน,ทำให้พ้นอาการประสาทหลอน., See also: disenchantment n. ดูdisenchant, Syn. disillusion
disturbed(ดิสเทิร์บดฺ') adj. ซึ่งมีอาการโรคประสาทหรือโรคจิต,ซึ่งถูกรบกวน,ยุ่งเหยิง
downer(เดา'เนอะ) n. ยากดประสาท,ยาสงบประสาท,สิ่งที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว,ผู้ที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว
facial nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 7 ที่ไปเลี้ยงลิ้นส่วนหน้าทำให้รู้รส ควบคุมการหดตัวและคลายตัวกล้มเนื้อบริเวณหน้า ทำให้มีการแสดงสีหน้า
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
freud(ฟรอยด์,ซิก'มันด) n. นักประสาทวิทยาชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งจิตเวชวิเคราะห์
ganglionn. ปมประสาท,เนื้องอกเป็นถุงที่เอ็น,ศูนย์กลาง., See also: ganglial,gangliar adj. -pl. ganglia,ganglions
English-Thai: Nontri Dictionary
neuralgia(n) โรคประสาท
neurasthenia(n) โรคประสาทอ่อน
auditory(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับโสตประสาท
auricular(adj) เกี่ยวกับหู,เกี่ยวกับโสตประสาท
beatific(adj) ซึ่งประสาทพร,น่าปีติ,เป็นสุข
beatify(vt) ให้พร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
benediction(n) การขอพร,การอวยพร,การประสาทพร
bless(vt) อวยพร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
blessing(n) พร,การอวยพร,การประสาทพร
ear(n) หู,ใบหู,โสตประสาท
endue(vt) สวม,ใส่,มอบให้,ประสิทธิ์ประสาท
hallucination(n) อาการประสาทหลอน,อาการเพ้อ,สัญญาวิปลาส
hearing(n) การได้ยิน,การฟัง,การสดับ,โสตประสาท,การพิจารณา
HIGH-high-strung(adj) ประสาทไม่ดี,หงุดหงิด,เครียด,กระสับกระส่าย
hysteria(n) โรคประสาทประเภทหวาดผวา,โรคฮิสทีเรีย
hysterical(adj) เป็นโรคประสาท,เป็นโรคฮิสทีเรีย,ชอบตีโพยตีพาย
insane(adj) บ้า,ประสาท,วิกลจริต,สติวิปลาส
nerve(n) เส้นประสาท,เส้นเอ็น,กำลัง,ความกล้าหาญ
nerveless(adj) ประสาทเสีย,ไม่มีกำลัง,งง,มึนตึง,อ่อนแอ,ขี้ขลาด
nervous(adj) เป็นโรคเส้นประสาท,หงุดหงิด,กังวลใจ,ขวัญอ่อน
nervousness(n) โรคเส้นประสาท,อาการทางประสาท,ความขวัญอ่อน,ความกลัว
neurology(n) ประสาทวิทยา
neurosis(n) โรคประสาท
neurotic(adj) เป็นโรคประสาท,เกี่ยวกับเส้นประสาท
pulp(n) เนื้อผลไม้,เยื่อ,ประสาทฟัน
scent(n) กลิ่น,กลิ่นหอม,น้ำหอม,ประสาทดมกลิ่น,ร่องรอย
sedative(adj) ใจเย็น,กดประสาท,สงบอารมณ์,เงียบ
sensation(n) ประสาทสัมผัส,ความรู้สึก,ความตื่นเต้น
sensational(adj) น่าตื่นเต้น,เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับประสาทสัมผัส
sense(n) ความรู้สึก,ไหวพริบ,ความเข้าใจ,ประสาทสัมผัส,สติปัญญา,เหตุผล
sensitive(adj) ประสาทไว,รู้สึกไว,ไวต่อแสง,อ่อนไหวง่าย
sensuous(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับประสาทสัมผัส,หมกมุ่นในโลกีย์
twig(n) กิ่งไม้,ก้าน,เส้นประสาท,หลอดเลือด
unnerve(vt) ทำให้ประสาทเสีย,ทำให้ตกใจ,ทำให้เสียขวัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abducent nerveประสาทแอบดิวเซนต์, ประสาทสมองเส้นที่ ๖ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessory nerveประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๑ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory nerve; nerve, acoustic; nerve, vestibulocochlearประสาทหู, โสตประสาท, ประสาทการได้ยิน, ประสาทสมองเส้นที่ ๘ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exciter nerve; nerve, excitatoryประสาทเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
facial nerveประสาทเฟเชียล, ประสาทสมองเส้นที่ ๗ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glossopharyngeal nerveประสาทลิ้นคอหอย, ประสาทสมองเส้นที่ ๙ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucinationประสาทหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurastheniaประสาทเปลี้ย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuritisประสาทอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurologistประสาทแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurologyประสาทวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuropathologyประสาทพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurosurgeryประสาทศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panneuritisประสาทอักเสบทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syphilitic neuritisประสาทอักเสบเหตุซิฟิลิส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trochlear nerveประสาททรอเคลียร์, ประสาทสมองเส้นที่ ๔ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vagus nerve; vagusประสาทเวกัส, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๐ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accelerator๑. ผู้เร่ง, ตัวเร่ง๒. ประสาทเร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autonomic nervous system (ANS)ระบบประสาทอิสระ (เอเอ็นเอส) [มีความหมายเหมือนกับ system, vegetative nervous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axon๑. แกนร่างกาย๒. แกนประสาท, แกนประสาทนำออก๓. ลำกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
baroceptor; baroreceptorปลายประสาทรับแรงดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
causalgia; thermalgiaอาการปวดแสบปวดร้อน (เหตุประสาทส่วนปลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central nervous system (CNS)ระบบประสาทกลาง (ซีเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CNS (system, central nervous)ซีเอ็นเอส (ระบบประสาทกลาง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dendrite; neurodendriteใยประสาทนำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyecup๑. ถ้วยล้างตา๒. รอยหวำจานประสาทตา, ก้นจานประสาทตา [มีความหมายเหมือนกับ cup, physiologic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ganglion๑. ปมประสาท [มีความหมายเหมือนกับ ganglion, nerve]๒. แกงเกลียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucinogenสารก่อประสาทหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucinosisภาวะประสาทหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
innervationการมีประสาทไปเลี้ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insular sclerosis; sclerosis, disseminated; sclerosis, multipleโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intoxication๑. ภาวะถูกพิษ, ภาวะเป็นพิษ [มีความหมายเหมือนกับ intoxation; poisoning; toxication ๑]๒. การให้สารพิษ [มีความหมายเหมือนกับ intoxation; poisoning; toxication ๒]๓. ภาวะเป็นพิษเหตุสุรา๔. กลุ่มอาการจิตเวชเหตุสารออกฤทธิ์ต่อจิต ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multiple sclerosis; sclerosis, disseminated; sclerosis, insularโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerveเส้นประสาท, ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve centreศูนย์ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerves, war ofสงครามประสาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nervous๑. -ประสาท [มีความหมายเหมือนกับ neural]๒. -ประสาทอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neural-ประสาท [มีความหมายเหมือนกับ nervous ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgiaอาการปวดประสาท [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
neuralgic-ปวดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abducens Nerveประสาทสมองเส้นที่ 6, เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6, ประสาทที่ 6, ประสาทแอบดูเซนส์, ประสาทสมองคู่ที่ 6, ประสาทสมองส่วนที่ 6, ประสาทสมองที่หก [การแพทย์]
Accessory Nerveประสาทสมองเส้นที่ 11, ประสาทสมองคู่ที่ 11, ประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทแอกเซสซอรีย์, เส้นประสาทช่วย, ประสาทสมองที่สิบเอ็ด, ประสาทที่ 11 [การแพทย์]
Auditory Nerveประสาทสมองคู่ที่ 8, ประสาทสมองคู่ที่ 8, เส้นประสาทสำหรับรับการได้ยิน, ประสาทสมองที่แปด [การแพทย์]
Auricular Nerve, Greaterประสาทใบหูเส้นใหญ่ [การแพทย์]
Central Nervous Systemประสาทกลาง,ระบบ;ระบบประสาทส่วนกลาง;ระบบสมองส่วนกลาง;ระบบประสาทกลาง;ประสาทส่วนกลาง;ระบบศูนย์กลางประสาท;สมองส่วนกลาง [การแพทย์]
Facial Nerveประสาทหน้า,ประสาทสมองที่เจ็ด,ประสาทสมองเส้นที่7,ประสาทสมองคู่ที่7,เส้นประสาทสมองเส้นที่เจ็ด,เส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ด,เส้นประสาทเฟเชียล,เส้นประสาทสมองเส้นที่7,ประสาทที่7,ประสาทสมองที่7 [การแพทย์]
Glossopharyngealประสาทสมองคู่ที่ 9, [การแพทย์]
Neurologyประสาทวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Neurosurgeryประสาทศัลยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Optic atrophyประสาทตาฝ่อ [TU Subject Heading]
Afferent, General Visceralประสาทนำเข้าจากอวัยวะภายในทั่วๆไป [การแพทย์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Afferentเส้นใยประสาทขาเข้า, ประสาทนำเข้า [การแพทย์]
Anosmiaการไม่รู้สึกกลิ่น, ไม่ได้กลิ่น, ขาดความรู้สึกรับกลิ่น, จมูกไม่ได้กลิ่น, การขาดประสาทสำหรับดมกลิ่น, การไม่ได้กลิ่นอย่างถาวร, การไม่ได้กลิ่น, ไม่ได้กลิ่นเลย [การแพทย์]
Apraxiaทักษะ, เคลื่อนไหวไม่ได้ถึงแม้ประสาทยังดีอยู่, ทักษะต่างๆ, กล้ามเนื้อไม่เป็นอัมพาต, ไม่สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ [การแพทย์]
Asymmetricalเส้นประสาทโตข้างเดียว, ไม่เหมือนกัน [การแพทย์]
Autonomic Activity, Markedกิจกรรมทางระบบประสาทเสรีเพิ่มมากขึ้น [การแพทย์]
Autonomic nervous systemระบบประสาทออโตโนมิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Autonomous Zoneผิวหนังที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาท [การแพทย์]
axonแอกซอน, ใยประสาทชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่นำกระแสประสาทคำสั่งออกจากตัวเซลล์ประสาท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blindspotหัวประสาทตา [การแพทย์]
Cervicalกระดูกสันหลังส่วนคอ,กระดูกสันหลังส่วนคอ,ประสาทคอ [การแพทย์]
Choreaสันนิบาต,การเคลื่อนไหวผิดปกติ,คอเรีย,โฆเรีย,โคเรีย,ประสาทชักกระตุก [การแพทย์]
CNSระบบประสาทส่วนกลาง [การแพทย์]
Demyelinating Diseasesโรคเสื่อมของเซลล์ประสาท,โรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของปลอกไมอีลิน [การแพทย์]
dendriteเดนไดรต์, ใยประสาทชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่นำกระแสประสาทหรือคำสั่งเข้าสู่ตัวเซลล์ประสาท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Disruptionการแตกตัว,เส้นประสาทขาดออกจากกัน [การแพทย์]
Ectodermเอกโตเดิร์มโครงสร้างชั้นนอกสุดของชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน (Germ Layers) ซึ่งพัฒนาเกิดมาจากมวลเซลล์ชั้นในของบลาสโตซิสต์ เอกโตเดิร์มจะพัฒนาไปเป็นระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส ผิวหนังและโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bionic Eyeตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลางความหมายเดียวกับ Retinal Prosthesis หรือ Retinal Implant [Assistive Technology]
Efferent Dischargeเส้นประสาทที่นำกระแสประสาทออกสู่ภายนอก [การแพทย์]
Gangliaกลุ่มเซลล์ประสาท, ปมประสาท, ปุ่มประสาท, ปม [การแพทย์]
Ganglionปมประสาท [การแพทย์]
Great Auricular Nerveเส้นประสาทเกรทออริคูลาร์ [การแพทย์]
grey matterเนื้อสีเทา, บริเวณสีเทาของสมองและไขสันหลังที่มีตัวเซลล์ประสาทอยู่เป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Illusionsอาการประสาทลวง, ภาพหลอน, ภาพลวงตา [การแพทย์]
Innervationเส้นประสาทที่เลี้ยงท่อทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Neuroleptic malignant syndromeกลุ่มอาการร้ายแรงจากสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท [TU Subject Heading]
Minamataโรคมินามาตะ, โรคที่เกิดจากพิษปรอทที่สะสมในร่างกาย ทำอันตรายต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ถ้าสะสมไว้ในปริมาณมากก็จะทำให้ตายได้ พบครั้งแรกที่เมืองมินามาตะในประเทศญี่ปุ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
multipolar neuronเซลล์ประสาทหลายขั้ว, เซลล์ประสาทที่มีใยประสาทออกจากตัวเซลล์มากกว่า 2 เส้น เช่น เซลล์ประสาทสั่งการ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nerveเส้นประสาท, มัดของใยประสาทที่ทอดยาวออกมาจากระบบประสาทส่วนกลาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clinical neurology (n.) ประสาทวิทยา
neurology (n.) ประสาทวิทยา Syn. clinical neurology
sense (n.) ประสาทสัมผัส See also: การรู้สึก, การได้กลิ่น, การเห็น, การรับรส, การได้ยิน
tact (n.) ประสาทสัมผัส Syn. perception, sense, discernment
taste (n.) ประสาทในการรับรส
poison hemlock (n.) พืชจำพวก Conium maculatum เป็นพืชมีพิษชนิดหนึ่งใช้เป็นยากดประสาท
aeroneurosis (n.) ความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดกับนักบินเนื่องจากความเครียดในการบิน
audiovisual (adj.) เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
barbiturate (n.) ยากดประสาทชนิดหนึ่ง Syn. soporific
booby hatch (sl.) โรงพยาบาลประสาท See also: โรงพยาบาลบ้า
brain doctor (n.) นักประสาทวิทยา
brainstorm (n.) กระแสประสาท See also: ความคิด
catch (vt.) รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส Syn. perceive
center (n.) ศูนย์รวมเซลล์ประสาท Syn. centre, nerve center, nerve centre
central (adj.) เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง
central nervous system (n.) ส่วนหนึ่งของระบบประสาทในร่างกายที่ประกอบด้วยสมองและเส้นประสาทรวมที่กระดูกสันหลัง
centre (n.) ศูนย์รวมเซลล์ประสาท Syn. center, nerve center, nerve centre
chemicals (sl.) ยากล่อมประสาทที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี เช่น แอมเฟตามีน
ephedrine (n.) สารอัลคาลอยด์สีขาวไม่มีกลิ่นช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก ขยายรูม่านตาและกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
excitant (n.) ยากระตุ้นประสาทจำพวกแอมเฟตามีน Syn. amphetamine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gasket, you're a sick, twisted, evil robot.แกสเค็ท เธอมันอุบาทว์ ประสาท แถมยังชั่วช้าสุดๆ
Well, frankly, some of them need it.นี่ ประสาท บางคนในนั้นที่ต้องการ
And I ended up at a point where I do not believe that there is a good neurophysiologic explanation for what happened to me.และฉันสิ้นสุดขึ้นที่จุดที่ฉันไม่เชื่อว่า ที่มีคำอธิบายที่ดี สรีรวิทยาระบบ ประสาท สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน
When one neuron fires, it sends a signal to the next neuron at a synapse.เมื่อหนึ่งในการเกิดเพลิงไหม้เซลล์ ประสาท มันจะส่งสัญญาณไปยังเซลล์ ประสาทต่อไปที่ไซแนปส์
This complex pattern of neural activity spreads out to cover about a third of the cortex and lasts for almost 1/3 of a second.นี้รูปแบบที่ซับซ้อนของกิจกรรม ประสาท แพร่ขยายออกไปให้ครอบคลุม ประมาณหนึ่งในสามของเยื่อหุ้มสมอง และเวลาเกือบ 1 3 วินาที
Neurotic, control freak on crack.ประสาท ควบคุมความบ้าไม่ได้
The nerve. Showing herfacelikenothinghappened.ประสาท ดูสิทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้น
Idiot. (LOUD RAP MUSIC PLAYING) ANNIE:ประสาท เฮ เป็นไงพวก? ผมไม่สน ผมไม่สน ชั้นกำลังเวียนหัว ชั้นรู้สึกไม่สบาย , Annie!
She could regain consciousness at anytime.ประสาทการรับรู้ของเธอ ก็จะกลับคืนมาเมื่อไรก็ได้
He acknowledged that whatever neuroses drove the criminal to commit the original crime is compounded, magnified by flight, by the sounds of dogs at his heels.ประสาทการรับรู้ผลักดันให้เขาเป็นอาชญากร ที่กระทำอาชญากรรมนั้น ด้วยเพราะเหตุนี้เช่นกัน จากการต่อสู้
I know what they are.ประสาทกินอยู่สองวันว่า โทนี่ สตาร์ก จะฆ่าเรามั้ย
My nerves can't handle another dose.ประสาทของชั้นรับยาไม่ได้อีกแล้ว
My nerves are shot.ประสาทฉันยังตื่นอยู่เลย
Fucking lunatic.ประสาทดีรึเปล่าเนี่ย
Optic nerves retracted into the muscleประสาทตาหดกลับ เข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อ
The golden hours for nerve damage went by while you were in the car.ประสาทถูกทำลายนานเกิน ตอนที่คุณติดในรถ
Giant's castle here we come.ประสาทยักษ์... ...เรามาแล้ว
This is idiotic. My underwear is not an object.ประสาทละ กางเกงในฉันไม่ใช่วัตถุนะเว้ย
Neuroscience really is amazing, isn't it?ประสาทวิทยาศาสตร์นี้สุดยอดจริงๆ ใช่มั้ย?
Integrated Neuroscience]ประสาทวิทยาศาสตร์บูรณาการ]
His speech center.ประสาทส่วนกลางที่ควบคุมการพูด
A tact, I believe, you've taken without prior approval or proper authorization.ประสาทสัมผัส ฉันเชื่อว่าคุณเคย รู้ว่าไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ หรือได้รับการอนุมัติให้ทำ
But when he uses his ability, his senses become raw nerves, and he becomes susceptible.ประสาทสัมผัสของเขาจะกลายเป็นง่อย และทำให้เขาเปราะบาง
Our collective nervous system is like that frog's nervous system.ประสาทสัมผัสของเราก็เหมือนกับระบบประสาทของกบ
Corossing senses together.ประสาทสัมผัสต่างๆ มันแปรปรวนน่ะ
It's been more than 30 years since the wolf in the winter cold.ประสาทสัมผัสที่ว่องไวขึ้น
Those neurotransmitters of yours aren't gonna fire without your favorite BLT from the diner.ประสาทสัมผัสรสของคุณ มันทำงานไม่ได้หรอก ถ้าคุณพลาดอาหารเย็นที่ร้าน BLT
PCP hallucinations are terrifying.ประสาทหลอนจากการใช้ยา เป็นเรื่องน่ากลัว
You've been suffering hysteria. It's a natural reaction to the poison. Water.ประสาทหลอนน่ะ เป็นผลจากพิษของลูกดอก
I hallucinated stabbing a little girl.ประสาทหลอนว่าไปแทงเด็กน้อย
You're not the only one who understands vibrations, Hartley. Those cochlear devises you're wearing?ประสาทหูเทียมที่นายใส่อยู่
Neurasthenia, dementia praecox, incurable homosexuality, epilepsy, melancholia.ประสาทเปลี้ย จิตเภท รักร่วมเพศที่รักษาไม่ได้ ลมบ้าหมู ซึมเศร้า
No, it freaked me out.ประสาทเสียนิดหน่อยนะ
ROSALIE: fifteen kids that saw what happened.ประสาทเสียไปแล้วมั้ง
Freaking out. You're paranoid. Give him the phone.ประสาทแดก นายสติแตกไปแล้ว ส่งโทรศัพท์ให้เขา
You go freaky-deaky, this whole thing can go south.ประสาทแดกเมื่อไหร่ ทุกอย่างจะเละเลย
My nerves are fried, but I'll be okay.ประสาทใกล้จะแตกแล้ว แต่ว่าฉันไม่เป็นไร
Nerves have got the best of me in the past.ประสาทได้ดีที่สุด ของผมในอดีตที่ผ่านมา.
You must be a nervous wreck.คุณจะต้องเป็นซากประสาท
That's it, you are a nervous wreck!นั่นมันคุณจะเป็นซากประสาท!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประสาท
Back to top