ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประสบอุบัติเหตุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประสบอุบัติเหตุ*, -ประสบอุบัติเหตุ-

ประสบอุบัติเหตุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสบอุบัติเหตุ (v.) have an accident See also: meet with a mishap Syn. เกิดอุบัติเหตุ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I haven't had a chance to visit since your... accident, but Agent Broyles has been keeping me apprised.ฉัน ไม่มีโอกาส ได้เจอคุณเลย ตั้งแต่คุณ ประสบอุบัติเหตุ แต่ว่า เจ้าหน้าที่ บอยร์ด ได้แจ้งให้ฉันทราบแล้ว
On his way to the duel, my man of great honor was accidentally flushed out of an airlock.ระหว่างทางไป ต่อสู้ คู่หมั้นผู้สูงส่งของแัน ประสบอุบัติเหตุ ในห้องอับอากาศ
He kept repeating "Sorry, sorry"ประสบอุบัติเหตุ รถชนเพราะอีกฝ่ายเมา
Was in a car accident. Looks like she survived 3 days on life supportประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ดูเหมือนว่าเธอมีชีวิตอยู่ได้ 3 วันจากเครื่องช่วยหายใจ
Had an accident on the way.ประสบอุบัติเหตุระหว่างทาง
Can you remember any occasion when she had any sort of accident with the boat?คุณพอจะจําได้มั้ยว่าหล่อนเคย ประสบอุบัติเหตุทางเรือบ้างรึเปล่า
Weren't you in an accident or something?แกไม่ได้ประสบอุบัติเหตุหรอกเรอะ?
Mr. Carrot and Mr. Lettuce had a terrible auto accident. You know what the doctor said at the hospital?แคร็อตกับกะหล่ำประสบอุบัติเหตุ หมอจะพูดว่ายังไง
Say that after a major injury accident.เอาเป็นว่า หลังจากประสบอุบัติเหตุขั้นร้ายแรง
And Iwata had a motorcycle accident.และ อิวาตะ ประสบอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์.
You were in a serious accident.คุณประสบอุบัติเหตุร้ายแรง
In college, I was in a car accident.ผมประสบอุบัติเหตุรถยนต์สมัยมหาวิทยาลัย
My husband was a star athlete in college... and we were in an accident together.สามีฉันเป็นดาวฟุตบอลมหาวิทยาลัย เราประสบอุบัติเหตุด้วยกัน
You know, I can carry that. You just had the whole car accident thing.คุณรู้ว่าฉันสามารถดำเนินการที่ คุณเพียงแค่มีสิ่งที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้ง
Excuse me, my husband and daughters were in an accident and I was told to come here.ขอโทษค่ะ สามีและลูกสาวของชั้นประสบอุบัติเหตุ ฉันถูกโทรศัพท์ตามให้มาที่นี่
He said I had an accident by inhaling a lot of coal gasเขาบอกว่าฉันประสบอุบัติเหตุ และสูดแก็ซถ่านหินมากไป
After the accident, we moved outหลังจากประสบอุบัติเหตุ ครอบครัวเราก็ย้ายออกมา
About a year ago, Lucy was in a terrible car accident.ประมาณปีที่แล้วลูซี่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างหนัก
Her whole life, up to the night before the accident, she remembers.ชีวิตเธอทั้งหมดจนถึงก่อนวันที่ประสบอุบัติเหตุ เธอจำได้
I had a accident too.ชั้นก็ประสบอุบัติเหตุเหมือนกัน
Um. Me and my brother were in a car accident on the day of his graduation.อืม ฉันกับพี่ชายประสบอุบัติเหตุรถชน ในวันจบการศึกษาของเขา
Tae-sung's motorcycle accident.มอเตอร์ไซค์ของแทซองประสบอุบัติเหตุ
After all their unhappy relationships, they met during a traffic accident. - God...หลังจากที่ต่างคนต่างโศกเศร้า เมื่อครั้งที่ทั้งสองประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน
We work for the wizard. We had a little accident.เราทำงานให้เวทย์มนต์ เราประสบอุบัติเหตุเล็กน้อย
And now, if you'll excuse me, I have to go inform Mr. And Mrs. Farris that their baby girl was killed in a head-on collision on I-95.และตอนนี้, ต้องขอตัว ไปแสดงความเสียใจครอบครัว ฟาร์ริส ว่าลูกสาวของเขาเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุบนถนน 95
But... my friend had an emergency.คือ เพื่อนผมมันประสบอุบัติเหตุ
I think I was in a car accident with my... dad and my brother.ผมคิดว่า ผมประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ กับ..
As many of you might have read, my brother Peter had an accident.หลายคนคงได้อ่านเรื่องที่ น้องชายผมประสบอุบัติเหตุ
We have an accident here.คนกำลังประสบอุบัติเหตุเนี่ย
I've got bad news. Your classfriend Yamamoto Yousuke got involved in a chainsaw accident and has passed awayวันนี้ครูมีข่าวร้ายจะแจ้ง เพื่อนของเรา ยามาโมโต้ ยูซุแกะ ประสบอุบัติเหตุจากเลื่อยไฟฟ้า เสียชีวิต
If she continues her investigation have her meet with an accident with extreme prejudice.ถ้านางยังเดินหน้าเรื่องสอบสวนต่อไปล่ะก็ นางจะประสบอุบัติเหตุที่สุดแสนจะเลวร้าย
But he kind of had a little accident.แต่เขาประสบอุบัติเหตุมานิดหน่อย
Bart's been in an accident.บาร์ท ประสบอุบัติเหตุ
Mr. Murase, we had an accident.คุณ Murase เราประสบอุบัติเหตุ
Which crash-Landed on an island in the south pacific.ที่เกิดประสบอุบัติเหตุตกลงบนเกาะแถวแปซิฟิกตอนใต้
He'd had a bad accident.เขาประสบอุบัติเหตุร้ายแรง
He got himself killed in a car accident last year.เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ปีที่แล้ว
I-i don't understand. I thought you were in an accident.ผม-ผมไม่เข้าใจ ผมคิดว่าแม่ประสบอุบัติเหตุ
Your mom was in a very serious accident,and I am so sorry... but she passed away.แม่เธอประสบอุบัติเหตุร้ายแรง และฉันก็เสียใจมาก แต่เธอตายแล้ว
Bart's been in an accident.บาร์ทประสบอุบัติเหตุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประสบอุบัติเหตุ
Back to top