ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประวัติการณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประวัติการณ์*, -ประวัติการณ์-

ประวัติการณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประวัติการณ์ (n.) memorable events See also: history, annals Syn. เหตุการณ์, ตำนาน
English-Thai: HOPE Dictionary
unheard-of(อันเฮิร์ด'ออฟ) adj. ไม่เคยได้ยินมาก่อน,ไม่คาดคิดมาก่อน,เป็นประวัติการณ์, Syn. unbelievable
English-Thai: Nontri Dictionary
record(n) ประวัติการณ์,บันทึก,จานเสียง,สำนวน,ประวัติอาชญากรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, here's a possible model of the Universe based on a dodecahedron.ไมโครเวฟพื้นหลังในรายละเอียด ประวัติการณ์ ดังนั้นนี่เป็นรูปแบบที่เป็นไปได้ของ จักรวาล ขึ้นอยู่กับออฟเฟนบา
But it isn't practical to observe one star at a time.ประวัติการณ์บางคนกล่าว ว่าเป็นไปไม่ได้เป้าหมาย
That's the historical imperative in action!งานนี้สั่งปุ๊บ ได้ปั๊บ เป็นประวัติการณ์เชียวนะเนี่ย
Meteorologists already believe this to be the strongest hurricane ever recorded....นักอุตุนิยมวิทยาเชื่อว่า นี่คือเฮอร์ริเคนที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์
And Australia just saw the strongest typhoon ever recorded.ออสเตรเลียโดนใต้ฝุ่นถล่มหนักเป็นประวัติการณ์
Which has enjoyed record profits this quarter...บริษัทที่ได้กำไรสูงสุด เป็นประวัติการณ์ในไตรมาสนี้
One for the books, yeah.เป็นประวัติการณ์เลยก็ว่าได้
Mr Teenager is obtaining a popularity unparalleled in theater history.ขวัญใจวัยรุ่นชายคนนี้ได้รับความนิยม สูงสุดเป็นประวัติการณ์
AND THAT'S ONE OF THE JOBS THAT WE'RE TACKLING RIGHT NOW.ในรายละเอียดประวัติการณ์
It's a record turnout, which is very, very good for us.มีคนออกมาลงคะแนนเสียงมากเป็นประวัติการณ์เลย ซึ่งดีต่อพวกเรามากๆ
But even if what they say is true, it'll be years before they are fully grown.ท่านต้องเป็นคนเริ่ม พี่ชายข้าเป็นคิงส์การ์ดที่มีอายุน้อยที่สุด ในประวัติการณ์
Your record-low election votes have been tallied, and we have a winner.การเลือกตั้งที่มีผู้มาลงคะแนนต่ำเป็นประวัติการณ์ได้มีการนับคะแนน เราได้ผลการเลือกตั้งออกมาแล้ว
After all the stunts he's had Jake pull in the past, not really, also unprecedented sizable bank withdrawal.หลังจากโชว์ของเจค เขา ก็ไม่เชิง มีการถอนเงินเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ด้วย
The company stock is at an all-time low.ราคาหุ้นของบริษัทนี้อยู่ในช่วง ตกต่ำที่สุดในประวัติการณ์
But he also discovered something shocking a rapid rise, unprecedented in human history in the overall level of CO2, one that has continued ever since.แต่เขายังค้นพบบางสิ่ง บางอย่างที่ตกตะลึง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, เป็นประวัติการณ์ ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ในระดับโดยรวมของ ซีโอ2,
Patterson had stumbled on the evidence for a mass poisoning on an unprecedented scale.สำหรับพิษมวลในระดับประวัติการณ์
Faraday used his new authority to do something unprecedented-- a series of annual Christmas lectures on science for the young...ฟาราเดย์ใช้อำนาจใหม่ของเขาที่จะ ทำบางสิ่งบางอย่างเป็นประวัติการณ์ ชุดของการบรรยายคริสต์มาส ประจำปีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
This level of criminality is unprecedented, even on fucking Wall Street.ระดับของความผิดทางอาญานี้ เป็นประวัติการณ์ แม้ใน โวลสทรีท
My Lord, a judgment of this kind is unprecedented for a nobleman.พระเจ้าของฉันตัดสินแบบนี้ เป็นประวัติการณ์สำหรับขุนนาง
These people need to get their facts straight.ทำให้การปล้นครั้งนี้ มีมูลค่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ คนพวกนี้ต้องได้ข้อมูลจริงๆมาก
Well, I'm gonna stop auditioning and I'm gonna make history instead.งั้นฉันจะเลิกไปทดสอบบท แล้วหันมาสร้างประวัติการณ์
This is a day of unprecedented triumph for the Russian space program,วันนี้เป็นวันของการประสบ ความสำเร็จเป็นประวัติการณ์สำหรับโครงการระดับชาติรัสเซีย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประวัติการณ์
Back to top