ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประมือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประมือ*, -ประมือ-

ประมือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประมือ (v.) engage See also: fight hand to hand, begin battle with, assail, attack
English-Thai: Nontri Dictionary
duel(n) การประลองฝีมือ,การดวลกัน,การต่อสู้กัน,การประมือกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Meeting the in-laws is one.การได้ประมือกับแม่เขยก็เป็นหนึ่งในนั้น
How long before I am fighting you, Master Jedi?อีกนานแค่ไหนกันก่อนที่ข้าจะได้ประมือกับท่าน อาจารย์เจได?
After a desperate chase and duel with the villain,หลังจากไล่ล่าอย่างบ้าระห่ำ และได้ประมือกับจอมวายร้าย
You want a piece of this? I'm ready to go.เจ้าอยากประมือกับนี่ใช่มั๊ย ข้าพร้อมแล้ว
We just ran into the Black Rider.เราเพิ่งประมือกับแบล็คไรเดอร์มา
Come on, buddy. Engage.ไม่เอาน่า คู่หู ประมือกันหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประมือ
Back to top