ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประจบประแจง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประจบประแจง*, -ประจบประแจง-

ประจบประแจง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประจบประแจง (v.) fawn on See also: flatter, curry favour with, ingratiate oneself with, suck up to, lick one´s boots Syn. ประจบ
English-Thai: HOPE Dictionary
brown-nosevi. ยกยอ,ประจบประแจงn. คนประจบประแจง
cringe(ครินจฺ) {cringed,cringing,cringes} vi. งอ,โค้ง,ยืนงอตัว,ก้มศรีษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบประแจง หรือมีความกลัว) n. การนอบน้อม,การงอตัว,ก้มศีรษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบหรือด้วยความกลัว), See also: cringingly adv., Syn. flinch,
grease(กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง
insinuating(อินซิน'นิวเอททิง) adj. เป็นนัย,แย้ม,ประจบประแจง,น่าสงสัย, Syn. doubtful
insinuation(อินซินนิวเอ'เชิน) n. การพูดเป็นนัย,การพูดเป็นเชิง,การแย้ม,การประจบประแจง, Syn. implication,allusion
servile(เซอ'วิล,-ไวลฺ) adj. ยอมรับใช้,เหมือนทาส,เหมือนคนใช้,ประจบประแจง,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,สิ้นคิด, (อิสระ) ไม่ออกเสียง., See also: servility n. servileness n. slavish,abject,menial
slaver(สเล'เวอะ) n.. ผู้ค้าทาส vi.,vt. ปล่อยให้น้ำลายไหล,เอาอกเอาใจ,ประจบประแจง n. น้ำลายไหลจากปาก, Syn. saliva,drool
toadeater(โทด'อีทเทอะ) n. คนประจบสอพลอ,คนประจบประแจง, Syn. toady
English-Thai: Nontri Dictionary
cringe(vi) ประจบประแจง,ก้มหัว,งอตัว,โค้ง,ขด
propitiate(vt) ประจบประแจง,เอาใจ,ป้อยอ,ปลอบ
sycophant(n) คนประจบประแจง,คนสอพลอ
unctuous(adj) เหมือนน้ำมัน,รื่นหู,ประจบประแจง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flatteryการประจบประแจง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brown nose (sl.) ประจบประแจง See also: เลีย
brown nosing (sl.) ประจบประแจง See also: เลีย
curry favour with (idm.) ประจบประแจง See also: ประจบ
grovel (vi.) ประจบประแจง Syn. fawn, truckle
ingratiate with (phrv.) ประจบประแจง See also: ทำให้ตนเองเป็นที่ชื่นชอบของ, ทำให้โปรดปราน
cringe before (phrv.) ทำท่าประจบประแจงต่อ (ด้วยความกลัวหรืออยากได้บางสิ่ง)
fawn on (phrv.) ทำประจบประแจง (อย่างไม่จริงใจ) See also: ทำประจบสอพลอ Syn. toady to
fawn upon (phrv.) ทำประจบประแจง (อย่างไม่จริงใจ) See also: ทำประจบสอพลอ Syn. toady to
fawner (n.) คนประจบประแจง See also: คนประจบสอพลอ, คนเลียแข้งเลียขา Syn. toady, flunky, flatterer
flatterer (n.) คนประจบประแจง See also: คนประจบสอพลอ, คนเลียแข้งเลียขา Syn. toady, flunky, fawner
lickspittle (n.) ผู้ประจบประแจง Syn. toady
oily (adj.) ัที่ประจบประแจงSyn. unctuous, oleaginous
sycophant (n.) คนประจบประแจง See also: คนประจบสอพลอ, คนเลียแข้งเลียขา Syn. toady, flunky, fawner, flatterer
toady to (phrv.) ทำประจบประแจง (อย่างไม่จริงใจ) See also: ทำประจบสอพลอ
toady to (phrv.) ทำประจบประแจง (อย่างไม่จริงใจ) See also: ทำประจบสอพลอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that's all the realm is now - backstabbing and scheming and arse-licking and money-grubbing.และนั่นคือ สิ่งที่อาณาจักรเราเป็นอยู่ตอนนี้ แทงกันข้างหลัง และวางแผน ประจบประแจง กอบโกยเงินทอง
Grovel again. Oh, wait, no.ประจบประแจงเข้าไป โอ้ เดี๋ยวก่อน
A request like yours requires flattery and groveling.การร้องขอเหมือนที่คุณต้องการ การประจบสอพลอ ประจบประแจง
Let the pampering begin!แล้วเริ่มประจบประแจงข้าได้เลย!
Who knows where he picked up flatteryไม่รู้ไปเอานิสัย ขี้ประจบประแจงมาจากไหน
Yeah, and, uh, grovel. Wouldn't hurt. Found a bunch of hex junk in their stuff -- clearly her thing.ใช่,และ,เอ่อ,ประจบประแจงเธอไว้ จะได้ไม่เจ็บตัว พบของสาปแช่งของแม่มด ในของพวกนั้น
You tell 'em you're seeking asylum, you make friends, ingratiate yourself.บอกพวกมันไปว่า นายหาที่หลบภัย ทำตัวเป็นมิตร ประจบประแจงเข้าไว้
All the groveling I had to do in front of Senator What`s-His-Name`s committees?-ผมรู้ -ผมต้องไปทำตัวประจบประแจง พวกนักการเมืองพวกนั้น
Correct. I prefer honesty over ass-kissing.ถูกต้อง ผมชอบคนซื่อสัตย์ มากกว่าพวกประจบประแจง
At school she eschews my company and instead surrounds herself with easily awed sycophants.ที่โรงเรียน เธอก็หลีกเลี่ยงไม่คุยกับฉัน และรอบๆตัวเธอมีแต่พวกขี้ประจบประแจงกากๆ
Now you are like, you're like an annoying, self-righteous Lima Rachel on steroids.หนุ่มเปลือยนั่นเป็นแฟน และกลุ่มคนขี้ประจบประแจงเป็นเพื่อน ตอนนี้เธอเหมือนกับ ยัยคนน่ารำคาญ เห็นแก่ตัวจากไลม่าคนเดิม \ ที่ใช้สารสเตอรอยด์
I don't know if I should be insulted or, uh, flattered.ไม่รู้สิ เอาแบบสบประมาท หรือว่าประจบประแจงล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประจบประแจง
Back to top