ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรนนิบัติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรนนิบัติ*, -ปรนนิบัติ-

ปรนนิบัติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรนนิบัติ (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. เอาใจใส่, ดูแล, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้
ปรนนิบัติรับใช้ (v.) minister See also: look after Syn. ดูแล, ปรนนิบัติ
ปรนนิบัติวัตถาก (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. เอาใจใส่, ดูแล, เลี้ยงดู, รับใช้
English-Thai: HOPE Dictionary
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้เข้าร่วมประชุม,สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย,เกี่ยวข้อง,ดูแลรักษา (servant)
servant(เซอ'เวินทฺ) n. คนใช้,คนรับใช้,คนปรนนิบัติ,คนบริการ,ลูกจ้าง,ข้า,ข้าราชการ,ทาส, Syn. housekeeper,maid,butler
serve(เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล,
service(เซอ'วิส) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,การต้อนรับแขก,การช่วยเหลือ,การอำนวยประโยชน์,ทหารบก,การบำรุงรักษา,ชุดเครื่องมือรับประทานอาหาร,การเสิร์ฟลูก,การออกลูก,การส่งหมายศาล,การยื่นหมายศาล,พิธีศาสนา adj. ใช้เป็นประโยชน์,เป็นการบริการ,ลักษ
serving(เซอ'วิง) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,อาหารที่บริการ,การช่วยเหลือ. adj. ใช้ในการบริการอาหาร
wait(เวท) vi. คอย,รอคอย,หวัง,รอ,รั้งรอ,เลื่อนไป,ช้าไป,เสียเวลา,รับใช้,ปรนนิบัติ vt. คอย,รอคอย -Phr. (wait on (upon) รับใช้ปรนนิบัติรอคอย) n. การคอย,การรอคอย,การดักซุ่ม -Phr. (lie in wait ซุ่มคอย ดักซุ่ม), Syn. linger,await
waiter(เวท'เทอะ) n. ผู้คอย,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ถาดใส่ถ้วยชาม
waiting(เวท'ทิง) n. การรอคอย,การรับใช้,การหยุด,ช่วงเวลาการรอคอย,การรอจังหวะ,การเลื่อนเวลา, -Phr. (in waiting รับใช้ ปรนนิบัติ) adj. รับใช้,ปรนนิบัติ,รอปรนนิบัติราชนิกุล
waiting maidn. หญิงรับใช้,หญิงปรนนิบัติ
waiting womann. หญิงรับใช้,หญิงปรนนิบัติ
English-Thai: Nontri Dictionary
ministrant(n) ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้จัดการ,ผู้ช่วยเหลือ
ministration(n) การรับใช้,การปรนนิบัติ,การช่วยเหลือ,การให้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The "royal treatment," so to speak. I was so stressed out. Ah!ปรนนิบัติแบบราชา หายเครียดเป็นปลิดทิ้งเลย รู้มั้ยผมคลายเครียดยังไง
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร
Well, he's off to the san francisco zoo, where he's going to be treated like a prince.อ้อ เขาจะถูกส่งตัวไปยังสวนสัตว์ซานฟรานซิสโก สถานที่ที่เขาจะได้รับการปรนนิบัติ อย่างเจ้าชายเลยจ้ะ
Hot young guy, aging beauty enjoying her last hurrahหนุ่มน้อยซึ่งต้องคอยปรนนิบัติ ให้ความสำราญ จนกว่าจะถึง...
You who serve that famous prince, which kind of beggar are you then?คุณ.. คนที่ปรนนิบัติเจ้าชายนั่น, เป็นขอทานแบบไหนกัน?
If you serve Hamish the wrong foods, he could get a blockage.ถ้าเธอปรนนิบัติเฮมิชด้วยอาหารที่ผิดๆล่ะก็ มันจะขัดขวางระบบการย่อยของเขา
You look out for each other. Like Vince looks after Tess.คุณเอาใจใส่กันและกัน เหมือนที่วินซ์เฝ้าปรนนิบัติเท็ซ
How long have you served domina?นานแค่ไหนแล้วที่เจ้าคอยปรนนิบัติโดมิน่า
Let you yanks get your proper rr.คอยปรนนิบัติพัดวี.. พวก เมกา อย่างนายไง
Master it and I serveมาช่วยกันปรนนิบัติสามีของเราเถอะ
Is you think you're more special than the rest of us. You're not.ถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้รับการปรนนิบัติเป็นพิเศษล่ะก็ คุณคิดผิด
I've always found the treats you prepare for my visits are a reliable indicator of your level of spiritual turmoil.ฉันสังเกตมานานแล้วว่าเวลาเธอปรนนิบัติฉันยิ่งดี เธอยิ่งมีความรู้สึกผิดในใจมากเท่านั้น
But their roving eyes strayed away from me.ข้าว่าโทษผู้ชายพวกนั้นดีกว่า ข้าปรนนิบัติพวกมันแต่ละคน เป็นอย่่างดี
"bless this food for our use and us to Thy service. ""โปรดอำนวยพรแก่อาหารมื้อนี้ของเรา" "เพื่อให้เราได้ปรนนิบัติพระองค์"
Our Father, who art in Heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on Earth, as it is in Heaven.ข้าแต่ พระบิดา ผู้ผ่านฟ้าทิพาลัย พระนามระบือไกล คนกราบไหว้ทั่วหน้ากัน ต่างคนปรนนิบัติตามดำรัสพระทรงธรรม์ เหมือนอย่างชาวสวรรค์สนองสรรพบัญชา
One day, party officials came to my classroom in search of a young woman to serve on the Kim family personal staff.เพื่อตามหาหญิงสาว ไปปรนนิบัติให้กับตระกูลคิม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรนนิบัติ
Back to top