ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บ้านเกิดเมืองนอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บ้านเกิดเมืองนอน*, -บ้านเกิดเมืองนอน-

บ้านเกิดเมืองนอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้านเกิดเมืองนอน (n.) homeland See also: motherland, fatherland Syn. ปิตุภูมิ, มาตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด
English-Thai: HOPE Dictionary
old countryบ้านเกิดเมืองนอนของคนอพยพ
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
fatherlandn. ประเทศบ้านเกิดเมืองนอน,ปิตุภูมิ
home(โฮม) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บ้าน,เรือน,ที่พัก,ที่อยู่อาศัย,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน,ประเทศของตน,ถิ่นกำเนิด,สถานสงเคราะห์,ฐาน,ศูนย์กลาง. adv. ไปบ้าน, Syn. residence,centre
homelandn. มาตุภูมิ,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
hometown(โฮม'เทาน์) n. บ้านเกิดเมืองนอน adj. เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน
mother countryมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
motherlandมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
zion(ไซ'เอิน) n. ชาวยิว,ดินแดนปาเลสไตน์อันเป็นดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของชาวยิวและเป็นสัญลักษณ์ของศาสนายิว,สวรรค์., Syn. Sion
English-Thai: Nontri Dictionary
fatherland(n) ปิตุภูมิ,แผ่นดินเกิด,บ้านเกิดเมืองนอน
homeland(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นฐาน,ภูมิลำเนา
hometown(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นกำเนิด,ภูมิลำเนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
homelandบ้านเกิดเมืองนอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fatherland (n.) บ้านเกิดเมืองนอน See also: เมืองเกิด Syn. mother country, homeland
motherland (n.) บ้านเกิดเมืองนอน See also: มาตุภูมิ, แผ่นดินเกิด Syn. homeland, mother country
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now she's all alone, away from her clan.ตอนนี้นางอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไกลจากบ้านเกิดเมืองนอน
How strange that he should choose to leave the Fatherland at the very moment it needed him most.มันน่าแปลกนะ ที่เค้าเลือกจะไปจากบ้านเกิดเมืองนอน... ในเวลาที่ประเทศชาติ กำลังต้องการเค้ามากที่สุด
My blood family, my home town, all that shit moves back a row.เลือดของคนในครอบครัวฉัน บ้านเกิดเมืองนอนฉัน เรื่องเหี้ยทั้งหมดมันกลับเป็นอย่างนี้
It'll settle.มันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน
I'm proud of you, all 21 of you.ฉันภูมิใจในพวกนายทุกคน พวกนายทำสิ่งนี้เพื่อบ้านเกิดเมืองนอน
We are willing to die for our nation.ว่าเราสามารถสละชีพเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนได้
You betrayed 20 young men.คน 20 คนถูกบ้านเกิดเมืองนอน ทรยศอย่างเลือดเย็น
20 young men were betrayed by their government.มีคนจำนวน 20 คนทรยศต่อบ้านเกิดเมืองนอน
A girl who flees her country and changes her name is someone who doesn't want to be found.หญิงสาวผู้ซึ่งหลบหนีจากบ้านเกิดเมืองนอนเเล้วก็เปลี่ยนชื่อของเธอนั้น จะต้องเป็นคนที่ไม่อยากถูกตามตัวเจออย่างเเน่นอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บ้านเกิดเมืองนอน
Back to top