ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บรรลัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บรรลัย*, -บรรลัย-

บรรลัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บรรลัย (v.) collapse See also: ruin, destroy, annihilate, damage Syn. ฉิบหาย, ย่อยยับ, มอดม้วย, ประลัย
บรรลัยจักร (v.) ruin See also: collapse, destroy, annihilate Syn. ฉิบหาย, วายวอด, วอดวาย, ฉิบหายบรรลัยจักร Ops. เจริญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Holy shit. Can you get him back online?บรรลัยแล้ว นายทำให้เขากลับมาออนไลน์ได้ไหม
Actually, no. She sings like shit.จริง ๆ แล้วไม่เลย เธอร้องห่วยบรรลัย
With Ed here, it's no wonder I always bring my flatmates out and that only exacerbates things.ก็เอ็ดอยู่ที่นี่ ไม่น่าประหลาดใจเลย ที่ฉันมักพาเพื่อนร่วมแฟลตมาด้วย แล้วมันก็แย่บรรลัยเลย
No, what does "exacerbate" mean?ไม่อ่ะ แล้ว "บรรลัย" นี่แปลว่าอะไร?
I'd shown you the letter, I'd be ruined.ว่าผมเอาจดหมายให้คุณดู ผมบรรลัยแน่
Or do we get ourselves ready for the greatest ass-kicking fiesta in the history of football?หรือเราจะเตรียมตัวให้พร้อม รับศึกคนชนคนบรรลัย ในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอล
I'm up here to clean up your mess, and you're gonna fucking help me, or the whole world is gonna come down on your head.ฉันมาที่นี่เพื่อมาเช็ดขี้ให้แก และนายต้องช่วยฉัน ไม่งั้นนายบรรลัยแน่
This is costing me a fortune. I'll call you in 20 minutes when we land.ไอ้นี่แพงบรรลัย แล้วผมค่อย โทรหาคุณใน 20 นาทีเมื่อเครื่องลงแล้ว
We'll never get away knowing this piece of shit.เราจะไม่มีทางหลุดออกไปได้ จะบรรลัยก็คราวนี้แหละ
Well, how am I suppose to sleep with all that fucking racket?หนวกหูบรรลัยเลย ฉันจะหลับลงไหมเนี่ย
The world's about to be engulfed in hellfire and you're in Magic Town, U.S.A.?โลกทั้งใบกำลังจะถูกแผดเผา ด้วยไฟบรรลัยกรรณ์ แต่นายกลับมานั่งเล่นอยู่ในเมืองมายากล
Oh, shit. This is going to be bad.เวรแท้ บรรลัยล่ะคราวนี้
It's a damn sight more than you're going to get.- สัญญาณแห่งความฉิบหายบรรลัยที่คุณจะได้รับซะมากกว่ามั๊ง
You turn everything to shit.นายกลับให้ทุกอย่างมันฉิบหายบรรลัย
Try not to start a war before I get home - you know what it does for the traffic.ไมครอฟท์ อย่ามาก่อสงครามก่อนฉันจะกลับถึงบ้านดีกว่าน่ะ รถจะติดบรรลัยเลย
Worst poker player ever.เล่นโป๊กเกอร์ได้ห่วยบรรลัย
That's intense. I can't breathe. That's too much.เหม็นบรรลัยเลย หายใจไม่ออก กลิ่นสุดจะทน
I'm half a kingdom in debt to his bloody father.ข้าติดหนี้ครึ่งอาณาจักร กับพ่อบรรลัยของเขา
I must be gone and live, or stay and die.พี่จำต้องจรเพื่อคงชีพ หรืออยู่บรรลัย
You just saw a fucking slave!เจ้าพึ่งเห็นทาสบรรลัยนั่น!
Oh, God. He's dead! That motherfucker-โอ้ พระเจ้า เขาตายแล้ว บรรลัยแล้ว
That ain't cutting fucking ice with me. Eat that fucking fish.ใช้ไม้นี้กับหนูไม่ได้ผลหรอกแม่ กินบรรลัยนั่นซะ
Forget it. Eat that fucking fish.-ช่างเถอะน่า กินปลาบรรลัยนี่
But dudes, this is our biggest party of the year, and when the stereo broke, we all thought it was ruined.แต่พวกนี่เป็นปาร์ตี้ที่ใหญ่ที่สุดของปีเลย พอสเตอรีโอพัง พวกเราคิดว่ามันบรรลัยแล้ว
I hate him with the fire of a thousand suns!ความเกลียดชังของข้าที่มีต่อเขา ประดุจไฟบรรลัยกัลป์!
Have any clue how fast dumb, lost little kids like me, Jonah or nomad could ruin a place like this?ว่าไอ้เด็กหนุ่มบ้าเลือด แบบผม กับโจนาห์ หรือโนแมด จะสามารถทำให้ที่นี่ บรรลัยได้
There they are, disaster.อ้อ มากันแล้ว, บรรลัยทีม
"Irresistible" would be a promotion.มีเสน่ห์บรรลัยเลย นี่สิคำชม
He was right about one thing, we couldn't live without one of those babies.นอกจากทำเป็นว่า อยู่ในเรื่องคู่บรรลัย ซิ่งเข้าเส้น ฉันนึกไม่ออกว่าจะอุปกรณ์นี้ จะมีประโยชน์อะไรอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บรรลัย
Back to top