ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำเปล่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำเปล่า*, -น้ำเปล่า-

น้ำเปล่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำเปล่า (n.) fresh water See also: water, drinking water Syn. น้ำ, น้ำดื่ม, น้ำกิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plain (adj.) ที่เป็นน้ำเปล่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dr. Dalton, can I get you anything? Some water, coffee?ด็อกเตอร์ดาลตั้น คุณจะรับอะไรมั้ย น้ำเปล่า หรือว่ากาแฟดี
Uh, a water and some Gummi Bears.อ่า, น้ำเปล่า กับลูกอมรูปหมี แบบเคี้ยวนะ
May I get you something-- water, soda, turkey sandwich?อยากได้อะไรรึเปล่า.. น้ำเปล่า น้ำอัดลม แซนวิชไก่งวงเป็นไง
Water, lemonade?น้ำเปล่า น้ำมะนาวดีครับ?
I'II take water if you don't have anything else.น้ำเปล่าก็ได้ ถ้าคุณไม่มีอย่างอื่น
Spider, on your way over here, bring me a Cutty and water.สไปเดอร์ มานี่หน่อย เอาเหล้ากับน้ำเปล่ามา
Guess they gave us Prohibition water.คิดว่าเขาคงไม่ขายน้ำเปล่า .
It's just tap water. Pour it in his bowl.มันก็แค่น้ำเปล่า เทลงให้มันกินซะ
Don't worry, I'll stick to water, and I'll call when I'm on my way home.ไม่ต้องห่วง ฉันจะดื่มแต่น้ำเปล่า แล้วจะโทรหาระหว่างทางกลับนะ
I still have the decency to pick a drink, even if it is the cheapestฉันยังมีมารยาทอยู่ที่กินแค่น้ำเปล่า ถึงมันจะถูกที่สุดก็เถอะ
How about some bottled water?เอาเป็นน้ำเปล่าสักขวดดีมั้ยคะ?
I don't really keep bottled water in the house 'cause I believe that it's a scam.แต่ผมไม่เคยเก็บน้ำเปล่าไว้ในบ้านเลยสักขวด เพราะผมว่ามันเอาเปรียบผู้บริโภค
Get us some water and a wet wipe live-o, will you, Turbo?ขอน้ำเปล่ากับผ้าเย็นหน่อย ได้มั้ย เทอร์โบ?
How about we pour you some water instead?เอาน้ำเปล่าไปแทนก่อนเป็นไง?
Is it alright to dilute with water?ผสมน้ำเปล่าดีมั้ยคะ?
Mariska Hargitay. Thank you for the gift of water.นมัสเต ขอบคุณสำหรับ น้ำเปล่า
The trick is to have a glass of water on the go, too.เคล็ดลับคือควรดื่มน้ำเปล่า สักแก้วทดแทน
Girl, water makes you do things.เธอ น้ำเปล่าทำให้เธอ ทำแบบว่า
Not regular water.ไม่ใช่น้ำเปล่าทั่วๆไป
Yeah, a bottle of flat water, please?อืมม ขอน้ำเปล่าเป็นขวดแล้วกันครับ
Did you know they've done studies that show tap water and bottled water are the same thing...น้ำประปากับน้ำเปล่า มันคือสิ่งเดียวกัน
They passed a law where restaurants have to filter their tap water so it's filtered water, which is the same as bottled water except you don't have to pay 7 dollars for it.กฏหมายอนุมัติให้ร้านอาหารกรองน้ำ จากประปาได้ ..ดังนั้นขวดน้ำเปล่ามันก็คือน้ำประปาที่กรอง ..ยกเว้นคุณไม่จำเป็นต้องจ่าย 7ดอลล่าเพื่อมันค่ะ
I'm fine with my water.ฉันดื่มน้ำเปล่านี่ล่ะ
It's great that you're keeping your dad hydrated but have two of you done any talking in the last two days?เยี่ยมมากที่ให้ พ่อคุณกินน้ำเปล่า แต่คุณสองคนได้ คุยกันบ้างรึยัง
Actually, I'll have a root beer instead of that water.ที่จริงแล้ว ฉันขอเปลี่ยนจากน้ำเปล่า เป็นรู้ทเบียร์
Yeah, whiskey up, ice water back.ได้เลย วิสกี้กับน้ำเปล่ามาแล้ว
There's, uh, water in the tap.เอ่อ น้ำเปล่าอยู่ในกระติกนะ
Water's fine.- ไม่เป็นไรค่ะ แค่น้ำเปล่าก็พอ
You just make sure you drink lots of water.นายดื่มน้ำเปล่าให้มากๆ
Do you want some?เธอจะชงด้วยนมหรือน้ำเปล่า?
A rare and costly thing, as clear and tasteless as water.หายากและราคาสูงนัก ใส และไร้รสเหมือนน้ำเปล่า ไม่ทิ้งร่องรอยใด
I need you to put vodka in a water bottle, okay?ผมต้องการให้คุณเอาว้อดก้า ใส่ในขวดน้ำเปล่า โอเค้?
Yeah, but her husband is in serious congestive heart failure, and a little birdie told me he's in the placebo group.ใช่ แต่สามีเค้ากำลัง หัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรง และนกน้อยกระซิบว่า เค้าอยู่ในกลุ่ม ที่ได้รับน้ำเปล่าแทนที่จะรับยาจริง
So I have water, orange juice, milk--ผมมีน้ำเปล่า น้ำส้มคั้น นม--
The ice has melted, the water is warm.น้ำแข็งมันละลายหมดแล้ว อย่างกับน้ำเปล่า
Mom, I'm late, give me a glass of water.แม่คะ หนูสายแล้ว ขอน้ำเปล่าหนูแก้วหนึ่งค่ะ
All she had was two cups of water.เธอดื่มน้ำเปล่าไปทั้งหมด 2 แก้ว
Can I get you anything? Coffee? Water?คุณจะรับเครื่องดื่มมั๊ย กาแฟหรือน้ำเปล่า
Water would be fine, thank you.แค่น้ำเปล่าก็พอ ขอบคุณ
Can't you do such a simple thing for those who have worked their arms so hard at practice?นี่มันน้ำเปล่าไม่ได้มีความเย็นอะไรเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำเปล่า
Back to top