ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำหวาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำหวาน*, -น้ำหวาน-

น้ำหวาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำหวาน (n.) soft drinks See also: aerated water Syn. น้ำอัดลม
น้ำหวาน (n.) honey See also: nectar Syn. น้ำผึ้ง
น้ำหวาน (n.) honey See also: nectar Syn. น้ำผึ้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
nectar(เนค'เทอะ) n. น้ำหวานในดอกไม้,น้ำทิพย์,น้ำดื่มที่อร่อย, See also: nectareous adj.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nectar (n.) น้ำหวานของเกสรดอกไม้ Syn. honey, juice
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Syrup; honey. make a little pile of dirt.น้ำหวาน น้ำผึ้ง. ทำกองดินนิดหน่อย
Morning, sunshine.น้ำหวาน อรุณสวัสดิื, สาวสวย
The juice of the fire-flower. One drop will cure any injury.น้ำหวานจากแมลงวันไฟ เพียงหยดเดียวก็รักษาได้ทุกอย่าง
Fried dumplings shaved ice with green tea syrup, rice omeletsข้าวห่อสาหร่าย ใส่ซอสเยอะๆ เกี๋ยวซ่า น้ำแข็งไสใส่น้ำหวานชาเขียว
A hooked thorn from the Bougainvillea glabra, a haw from a hybrid Crataegus monogyna and nectar from a Syringa protolaciniata.หนามจากต้นเฟื่องฟ้า Bougainvillea glabra ผลจากไม้พุ่มลูกผสม Crataegus monogyna และน้ำหวานจากต้นมะลิ Syringa protolaciniata
It was corn syrup and paper feathers.มันแค่น้ำหวานข้าวโพด กับขนนกที่ทำจากกระดาษ
With a bit of sugar I could make shiso juice.ผสมกับน้ำตาลสักหน่อย แม่ว่า แม่จะทำน้ำหวานชิโซ
We could have shiso juice and sugar for the tea.เราจะได้มีน้ำหวานและน้ำตาลสำหรับชา
No syrup though, so what's the point?ไม่มีน้ำหวานไซรับอยู่ด้วยกั้น งั้นประัเด็นคืออะไร?
I have a dry red from the Arbor-- nectar of the Gods.ข้ามีดรายน์ เรด จากอาร์บอร์ น้ำหวานแห่งทวยเทพ
And her honey's all mine.และน้ำหวานนั้นเป็นของข้า
Let me help you while Michael gets more juice.ให้ลุงช่วยเถอะ ตอนที่ไมเคิลไปเอาน้ำหวานมาให้
I have some leftover Halloween candy in my locker.ฉันมีลูกอมที่เหลือจากวันฮัลโลวีน อยู่ในล็อกเกอร์นะ ฉันน่าจะมีน้ำหวาน ฉันจะไปพาแม่มารลีย์มา
Bees like honey, Fusco.ผึ้งชอบน้ำหวาน, ฟัสโค
Serve him up a nice juicy slice of ginger minge.ก็ให้เขาดื่มกินน้ำหวาน จากโถสีเพลิงของเจ้านั่นไง
You been thinking about that ginger minge?นี่เจ้าคิดถึงน้ำหวานอยู่หรือ
To distribute gene therapy discreetly through everything... from sweet drinks to breakfast cereals.กระจายการบำบัดทางพันธุกรรม โดยแฝงไว้ในทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่น้ำหวานจนถึงซีเรียลมื้อเช้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำหวาน
Back to top