ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้อยมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้อยมาก*, -น้อยมาก-

น้อยมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้อยมาก (v.) be small See also: be a little Syn. เล็กน้อย, หน่อยเดียว Ops. มาก
น้อยมาก (adj.) trivial See also: small, little, insignificant Syn. นิดหน่อย, เล็กน้อย Ops. มาก
English-Thai: HOPE Dictionary
atom(แอท'เทิม) n. อะตอม,ปรมาณู,สิ่งที่เล็กมาก ๆ ,ปริมาณที่น้อยมาก. -atomic (al) adj.
bare(แบร์) adj. เปลือย,เปล่า,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมาก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ ๆ ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก,เอาสิ่งคลุมออก,เปลือย, Syn. naked
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
chicken feedn. จำนวนเงินที่น้อยมาก,เงินปลีก
hair(แฮร์) n. ผม,ขน,ผ้าขนสัตว์,จำนวนน้อยมาก,ขนาดเล็กมาก,เศษ
hairlinen. เส้นผม,เส้นเขียนลายมือ,เส้นคม,แบบเส้นคม,การเย็บอย่างละเอียด,ข้อแตกต่างที่เล็กน้อยมาก
inch(อินชฺ) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ 1ซ12 ฟุตหรือ 2.54 เซนติเมตร, จำนวนเล็กน้อยมาก.
iota(ไอโอ'ทะ) n. จำนวนเล็กน้อยมาก,พยัญชนะตัวที่ 9 ของภาษากรีก, Syn. particle,jot
islet cellsเป็นกลุ่มเซลล์ที่ตับอ่อนทำหน้าที่ขับ internal secreation cells พวกนี้มักอยู่เป็นกลุ่ม ๆ เราเรียกว่า islets of langerhan ซึ่งประกอบด้วย 3 ชนิด 1.alpha cell ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน glucagon พบประมาณ 20-30 % 2.Beta cell ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน insulin มีประมาณ 60-80 % 3. Delta cell พบน้อยมากยังไม่ทราบหน้าที่
minute(มิน'นิท) n. นาที,ระยะเวลาอันสั้น,การสรุป,บันทึกความจำ, adj. ซึ่งเตรียมขึ้นอย่างรวดเร็ว,ซึ่งใช้เวลาเล็กน้อยในการทำ,เล็กมาก,เล็กน้อยมาก,ไม่สำคัญ,สำคัญเล็กน้อย,เป็นเรื่องขี้ประติ๋ว vt. จับเวลาเป็นนาที,บันทึกเป็นนาที, See also: minuteness n. minu
mite(ไมทฺ) n. แมลงหกขาเช่น เล็น,ไร,เห็ด,เห็บ,เงินจำนวนเล็กน้อย,สิ่งที่มีขนาดเล็กมาก,เหรียญที่มีค่าน้อยมาก. adv. เล้กน้อย,ค่อนข้าง
off chancen. ความเป็นไปได้เล็กน้อยมาก
rounding offการปัดเศษหมายถึง การตัดตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดออก เพื่อให้ตัวเลขกลม แม้จะมีค่าผิดพลาดบ้าง แต่ก็ควรให้น้อยมากจนสามารถยอมรับได้ เช่น 1,048,576 ไบต์ ปัดเศษให้เหลือเพียง 1 ล้านไบต์ เรียกว่า 1 เมกะไบต์ (รับรองตามกฎหมายของสหรัฐ)
scruple(สครู'เพิล) n. ศิลธรรม,จรรยา,จำ-นวนน้อยมาก,ความลังเลใจ,ความกระดากใจ,ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, 20 grains ,จำนวนเล็กน้อยมาก vi.,vt. รู้สึกกระดากใจ,คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, Syn. moral standard,reluctance
lcd(แอลซีดี) ย่อมาจากคำว่า liquid crystal display (จอภาพผลึกเหลว) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลวใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
shoestring(ชู'สทริง) n. สายผูกรองเท้า,จำนวนเงินเล็กน้อยมาก, See also: shogunal adj.
temporary storageหน่วยเก็บชั่วคราวหมายถึง หน่วยความจำที่จัดไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องการใช้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาและเข้าถึง (access) เพื่อจะได้นำไปประมวลผลได้เร็วขึ้นไปอีก โดยปกติแล้ว จะมีอยู่เฉพาะในสื่อที่เก็บแบบเข้าถึงโดยตรงได้ (direct access storage) เป็นต้นว่า จานบันทึก (disk) ส่วนแถบบันทึก (tape) ก็มีบ้าง แต่น้อยมาก
tittle(ทิท'เทิล) n. จุด,จุดเครื่องหมาย,จุดเครื่องหมายการออกเสียง,อนุภาค,จำนวนเล็กน้อยมาก
trace(เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน
English-Thai: Nontri Dictionary
scanty(adj) น้อยมาก,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,จำกัด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Halobutyl rubberยาง XIIR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการทำปฏิกิริยาฮาโลจิเนชัน (Halogenation) ของยาง IIR กับก๊าซคลอรีน (Cl 2) หรือก๊าซโบรมีน (Br 2) ได้เป็นยางคลอโรบิวไทล์ (CIIR) หรือยางโบรโมบิวไทล์ (BIIR) ตามลำดับ ยางฮาโลบิวไทล์นี้มีปริมาณฮาโลเจนอยู่น้อยมากจึงไม่จัดอยู่ในพวกยางที่มี ขั้ว แต่ยางชนิดนี้คงรูปได้เร็ว มีระดับการคงรูปสูง และมีความต้านทานต่อการเกิด reversion ในระหว่างการคงรูปได้ดี ดังนั้นยางฮาโลบิวไทล์จึงสามารถใช้ผสมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติได้ดีและยังสามารถเกิดการคงรูปร่วมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ ได้ สมบัติของยางชนิดนี้โดยทั่วไปดีกว่ายาง IIR เล็กน้อย คือ มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซต่ำกว่า มีความทนทานต่อโอโซน ความร้อน สภาพอากาศ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีกว่า แต่มี hysteresis สูงกว่า การใช้งานนิยมใช้ผลิตยางโอริงหรือปะเก็นยางชนิดที่ต้องทนต่อสารเคมี ท่อไอน้ำ ยางบุด้านในของยางล้อแบบไม่มียางใน สายพาน ยางบุต่างๆ และจุกปิดขวดยา เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
kryptonคริปทอน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ ใช้สัญลักษณ์ Kr เลขอะตอม 36 เป็นแก๊สเฉื่อยไม่มีสี มีจุดหลอมเหลว  -156.7°C  จุดเดือด -153.3°C  มีอยู่ในบรรยากาศจำนวนน้อยมาก ใช้บรรจุในหลอดไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wind ลม คือมวลอากาศซึ่งเคลื่อนที่ไปโดยมีความสัมพันธ์ กับพื้นผิวโลก หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเคลื่อนที่ของมวลอากาศใกล้ผิวพื้นโลกใน แนวนอนโดยเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อใกล้ผิวโลกลมในแนวยืนจะ เกี่ยวข้องด้วยน้อยมาก หรือ หมายถึงอากาศที่เคลื่อนที่ไปบนผิวโลกตามแนวนอนในทุกทิศทางและด้วยความเร็ว ต่างๆ กัน ทิศทางของลมทรายได้จากทิศซึ่งลมพัดเข้าหาตัวตามที่กำหนดไว้บนเข็มทิศ เช่น ลมใต้ จะเป็นลมพัดมาจากทิศใต้เข้าหาตัวเราความเร็วลมมักจะวัดเป็นกิโลเมตรต่อ ชั่วโมงแต่ในทะเลมักจะวัดเป็นนอต การวัดทิศและความเร็วลมใช้การไหวของกิ่งไม้และฝุ่นที่ฟุ้งไปในอากาศซึ่งเป็น อาการของลมพัด (จากพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
xenonซีนอน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 54 สัญลักษณ์ Xe จุดหลอมเหลว -111.9 องศาเซลเซียส เป็นแก๊สเฉื่อย มีอยู่ในอากาศน้อยมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bare (adj.) น้อยมาก See also: แทบจะไม่พอ
few and far between (idm.) น้อยมาก See also: อยู่ห่างกันและมีน้อยมาก
precious few (idm.) น้อยมาก
precious little (idm.) น้อยมาก
atom (n.) ปริมาณที่น้อยมาก Syn. fragment, mite, particle
brush over (phrv.) ให้ความสนใจน้อยมาก See also: พูดถึงเล็กน้อย
byways (n.) ส่วนที่สำคัญน้อยมาก
draw in (phrv.) มีแสงน้อยมาก See also: มืดเร็วมาก
drop in the bucket (idm.) จำนวนน้อยมาก
drop in the ocean (idm.) จำนวนน้อยมาก
farthing (n.) สิ่งที่มีค่าน้อยมาก
fat chance (sl.) โอกาสน้อยมาก
ghost of a chance (idm.) มีโอกาสน้อยมาก See also: เป็นไปได้น้อย
hairline (adj.) ที่แตกต่างกันน้อยมาก
halfpenny (adj.) ที่มีค่าน้อยมาก Syn. trifling, trivial
high fidelity (n.) การรับส่งคลื่นเสียงที่ชัดและมีเสียงรบกวนน้อยมาก Syn. hi-fi
hold cheap (phrv.) ทำให้มีค่าน้อยมาก Syn. hold dear
hold dear (phrv.) ทำให้มีค่าน้อยมาก Syn. hold cheap
hope against hope (idm.) ยังมีความหวังแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยมาก
infinitesimal (n.) ปริมาณน้อยมาก See also: จำนวนน้อยมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could you explain it in more details?คุณช่วยอธิบายในรายละเอียดหน่อยมากกว่านี้หน่อยได้ไหม?
He concentrated too little in classเขาสนใจในการเรียนน้อยมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not many FBI directors have a Stratocaster in their office.มีผู้อำนวยการ FBI น้อยมาก ที่จะมีกีต้าร์ไฟฟ้า ในห้องทำงาน
Now Sharp stepping forward a little more assertively behind that jab.ตอนนี้ก้าวไปข้างหน้าคม น้อยมาก assertively หลังแทงที่
Very few guys know me.น้อยมากที่คนรู้จักผม
The little geek made a run for it.น้อยมากเกินบรรยายที่ทำให้วิ่งหนีมัน
So little time, so much to know.ดังนั้นเวลาน้อยมากที่จะรู้ว่า
Very often on these occasions I've very little to say.บ่อยมากในโอกาสนี้ฉัน ได้น้อยมากที่จะบอกว่า
I'm very little. You cheat very big.ฉันน้อยมาก คุณโกงขนาดใหญ่มาก
Yes. We have very little time left, so we'll split up into pairs.ใช่ เราเหลือเวลาน้อยมาก ดังนั้นเราจะแยกออกเป็นคู่
It's hopeless, you're finished You haven't got a prayerความหวังน้อยมาก คุณทำมันได้ คุณยังไม่ได้สวดมนต์
'Cause you give me so little time to shop.'สาเหตุที่คุณให้ฉันเวลาน้อยมากที่จะซื้อสินค้า
I know it's strange, but I don't remember. I have very few memories of my past.ฉันรู้ว่ามันแปลกแต่ฉันจำไม่ได้ ฉันมีความทรงจำเมื่อในอดีตน้อยมาก
She needs an operation, but it'll be a difficult one.เธอต้องผ่าตัดแต่ คงมีโอกาสรอดน้อยมาก
Yeminum, the... holiday where white people eat very little portions because that was the night the Lord came down and he was given too much food.เป็นเทศกาลที่คนขาวจะกินน้อยมาก เพราะว่าเป็น... คืนที่พระเจ้าเสด็จลงมา มีคนถวายอาหาร แล้วมัน... มากเกินไป
We can try surgery but I have to tell you, I think the probabilities are pretty slim.เราอาจพยายามแก้ไขด้วยการผ่าตัดได้ แต่หมอบอกคุณได้เลยว่าโอกาศมีน้อยมาก
He's in critical condition and we're concerned that he's showing low brain activity.เขาอยู่ในภาวะวิกฤต\ และพวกเรากังวลอยู่ สมองเค้าตอบสนองน้อยมาก
You see, I haven't spoken to anyone in months and I barely know you and I already need to talk to you.คุณดูซิ,เดือนนี้ฉันไม่เคยคุยกับใครเลย แล้วฉันก็รู้จักคุณน้อยมาก แล้วฉันอยากจะคุยกับคุณ
And... there's something the more I think about, the less I understand.และ.. มีบางอย่างที่ฉันต้องคิดถึงI barelyและฉันเข้าใจมันน้อยมาก
And the ones that existed had clear stipulations in their state issued charters how long they could operate the amount of capitalization what they made or did or maintained a turnpike whatever was in their charter and they didn't do anything else.มีบรรษัทที่ได้สัมปทานน้อยมาก และมีข้อกำหนดชัดเจน ในใบอนุญาตสัมปทานที่รัฐออกให้ จะดำเนินการได้นานแค่ไหน
It has another purpose, but it'll be lightly guarded.ไม่ มันเพื่อจุดประสงค์อื่น แต่มันจะมียามน้อยมาก
But we'll make our way to the Preservation Room, where there's much less security.เมื่อยามสับสนโดยแขก VIP ชั้นบน. เราก็หาทางเข้าไปในห้องอนุรักษ์ ซึ่งตอนนั้นมียามน้อยมาก.
We'd spent months training and had seen very little action.เราทำการฝึกอยู่เป็นเดือน.. แต่ภารกิจที่ทำจริงจังมีน้อยมาก
We left 6th Army Headquarters with very little information.เราออกเดินทางจากศูนย์บัญชาการ ทั้งที่มีข้อมูลน้อยมาก
You call so little I worry about my boy all alone in the big city.ลูกโทรมาน้อยมาก แม่เป็นห่วง ไม่รู้ว่าเด็กน้อยในเมืองใหญ่เป็นยังไงบ้าง
Your youngest sisters must be very young.น้องคนสุดท้องของเธอ ต้องอายุยังน้อยมาก
What's the slim probability of us meeting each other?ยิ่ง เป็นไปได้น้อยมาก ที่เรามาเจอกันและกัน
One truly is the loneliest number.เรื่องจริงคือจำนวนที่น้อยมาก
She's eating less than usual since her stomach isn't fine today.เธอกินได้น้อยมาก ตั้งแต่เธอเป็นโรคกระเพาะวันนี้ยังไม่ค่อยดีเลย
A few more swallows left in that medicine over there.จำนวนเล็กน้อยมากขึ้นกลืนออกไปหาแพทย์ได้ที่โน่น.
And he explained that if you look at the land mass of the Earth, very little of it is south of the equator.ท่านอธิบายว่าถ้ามองดูผืนแผ่นดินของโลก จะเห็นว่ามีน้อยมากที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร
We still have some battleships left... but we have very little striking power from the air or sea.แม้เรายังมีเรือรบเหลืออยู่... แต่กำลังพลเรายังน้อยมากที่จะต้าน การโจมตีทั้งทางอากาศ และทางทะเล
It must've been hard.แม้ว่าจะได้รับการผ่าตัดแต่ว่าโอกาสก็มีน้อยมาก
Not the least of which is why now?อย่างน้อยมาก นั่นคือทำไมตอนนี้?
I suppose the cockroaches are the least of my problems.ฉันเดาว่าแมลงสาบ คือปัญหาแค่เล็กน้อยมาก
Slower. I know very little Zulu.ฉันรู้ภาษาซูลูน้อยมาก
The problem is that most cyborgs out there... have poorly protected systems, unlike us.ปัญหาอยู่ที่ว่า ส่วนใหญ่ ไซบอร์กพวกนั้น... ...มีระบบการป้องกันน้อยมาก ไม่เหมือนอย่างพวกเรา
Again, the details are sketchy, but the police appear to be treating this as a homicide.อีกครั้ง รายละเอียดมีน้อยมาก แต่ตำรวจก็ดำเนินการเหมือนการฆาตกรรม
Always a little more... than anyone ever gets.เสมอน้อยมาก กว่าคนที่เคยได้รับ
I may cherish the princess more than you.เราอาจจะถนุถนอม องค์หญิงตัวหน้อยมากกว่าเจ้านะ
The odds are termolecule.โอกาสน้อยมากๆ ฉันไม่คิดว่าทุกคนจะเชื่อ..
Bourne showed up on our surveillance and we had very little time to react.บอร์นปรากฏตัวในการสะกดรอยของเราแล้วเราก็มีเวลาในการจัดการน้อยมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้อยมาก
Back to top