ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าเศร้าใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าเศร้าใจ*, -น่าเศร้าใจ-

น่าเศร้าใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเศร้าใจ (adj.) sorrowful See also: heartbreaking, sad
น่าเศร้าใจ (v.) be sad See also: be regrettable, be sorrowful, be lamentable, be mournful, be melancholy Syn. น่าสลดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was so tragic.- น่าเศร้าใจ - คุณพระช่วย
A disgrace, a fucking disaster.น่าเศร้าใจ หายนะชัดๆ
You know this girl? Sadly, yes. She is my sister.น่าเศร้าใจ ใช่แล้ว เธอเป็นน้องสาวของข้าเอง เธอเป็นบ้านิดหน่อยน่ะ
Sadly, there's always someone willing to come along and remind us.น่าเศร้าใจที่มักจะมีใครมา และเตือนเรา.
Tragic, isn't it?น่าเศร้าใจนะ ว่ามั้ย?
Hmm. And now, sadly, here is Savannah, teeming with the most attractive young women, and nobody, absolutely nobody... to satisfy them.น่าเศร้าใจนักที่ขณะนี้ซาวันน่าห์ ยั้วเยี้ยไปด้วยหญิงสาวที่งามงด...
It's regrettable that I have not experienced such romance before.น่าเศร้าใจมาก ที่ฉันไม่เคยทำอะไรที่โรแมนติค
That there are, sadly, some times in lifeน่าเศร้าใจว่าบางทีในชีวิต
Today we acknowledged a really terrible lostวันนี้ พวกเราต่างก็รู้ว่ามี เรื่องน่าเศร้าใจอย่างยิ่ง
Cedric Diggory's death was a tragic accidentการตายของเซดริก ดิกกอรี่เป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้าใจ
Onto my mind it's an abomination to consider it to any man, woman or child in this magnificent country of ours.มันน่าเศร้าใจสำหรับผมที่ทุกคน ไม่ว่าชาย หญิงหรือเด็กๆ ในดินแดนที่สุดแสนงดงาม ของพวกคุณ
Because of this tragic incident,เพราะเหตุการณ์ที่น่าเศร้าใจเกิดขึ้น
Unfortunately, he was also a drunk.แต่ที่น่าเศร้าใจ เขาเป็นพวกขี้เมา
Yes, it is. It's very regrettable.ใช่ มันน่าเศร้าใจมาก
We tried to create a new world for our relationship to exist in, but we failed miserably.เราพยายามจะสร้างโลกใบใหม่ ที่ๆเหมาะกับความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ แต่เราก็พลาดอย่างน่าเศร้าใจ
It must be very devastating, Ms...มันคงจะน่าเศร้าใจมากทีเดียวนะคะ คุณ...
It is with a sad heart, I say that that man is no zombie.มันน่าเศร้าใจนะ เพราะว่า ผมบอกว่าเขาไม่ใช่ซอมบี้
Is it because I'm an illegitimate child? That hurt.เป็นเพราะผมเป็นลูกนอกสมรสใช่ไหม น่าเศร้าใจจัง
Ain't this a sad sight?นี่มันช่างเป็นภาพที่น่าเศร้าใจว่าไหมเล่า
And funny but sad, the woman picks up the phone and she says,และตลกแต่น่าเศร้าใจ ผู้หญิงคนหนึ่งรับโทรศัพท์ และเธอพูดว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าเศร้าใจ
Back to top