ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าเศร้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าเศร้า*, -น่าเศร้า-

น่าเศร้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเศร้า (v.) be sad See also: be regrettable, be sorrowful, be lamentable, be mournful, be melancholy Syn. น่าเศร้าใจ, น่าสลดใจ
น่าเศร้าใจ (adj.) sorrowful See also: heartbreaking, sad
น่าเศร้าใจ (v.) be sad See also: be regrettable, be sorrowful, be lamentable, be mournful, be melancholy Syn. น่าสลดใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
haggard(adj) หน้าเศร้า,ซีดเซียว,โหลเหล,แห้งเหี่ยว,ซูบผอม
lamentable(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,น่าโทมนัส
pathos(n) สิ่งที่น่าสมเพช,เรื่องน่าเศร้า
regretful(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,โทมนัส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
down (adj.) หน้าเศร้า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไ่ม่เบิกบาน, ซึมเศร้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tragedy. Tragedy.- น่าเศร้า น่าเศร้าจริงๆ
Oh, sad. Oh no, sad.โอ น่าเศร้า น่าเศร้าอะไรอย่างนี้
What do you mean? Sadly, the boy's sentence has already been carried out.น่าเศร้า การตัดสินโทษของเด็กนั่นออกมาแล้ว
Sadly, I think he molested my brother.น่าเศร้า ข้าคิดว่าเขาเคยลวนลามพี่ชายข้า
Sadly, Karl, I always know what you're saying.น่าเศร้า คาร์ล ฉันรู้เสมอ ว่าคุณพูดถึงอะไร
Sadly, you will also find some poor souls afflicted with a condition they will never recover from.น่าเศร้า คุณจะพบคนหนึ่งที่จิตใจมีแต่ปัญหารุมเร้า ที่ไม่เคยได้รับการเยียวยา
Sad situation. My old partner was a werewolf.น่าเศร้า คู่หูคนเก่าของผม เป็นมนุษย์หมาป่า
He needs his treatment. Well, that's why we're here;น่าเศร้า จริงไหม เขาต้องการการรักษา
Poor thing. I mean, she wasn't young, but still...น่าเศร้า ฉันหมายถึงเธอแก่แล้ว แต่ก็ยัง...
Sadly, i've actually dated people worse than viper.น่าเศร้า ฉันเคยควงกับคนที่แย่กว่าไวเปอร์อีก
It's sad. If you gonna jack a car, jack a Mercedes or a BMW.น่าเศร้า ถ้าจะขโมยรถ น่าจะขโมยรถเบ็นซ์หรือบีเอ็มดับเบิ้ลยู
Sadly, people didn't pay much attention to this bit of news.น่าเศร้า ที่ผู้คนไม่ได้สนใจข่าวเล็กๆนั้นเลย
Sadly, This Was Not To Be. Oh!น่าเศร้า ที่มันคงไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้ว
Sadly, he survived.น่าเศร้า ที่เขาไม่ตาย
Sadly, she was right.น่าเศร้า ที่เธอคิดถูก
How you two tragically lost your minds at the sight of her mangled body.น่าเศร้า ที่เธอสองคนเสียสติไป เมื่อแลเห็นร่างแหลกเหลวของเด็กนั่น
Sadly, my plans for the apocalypse consisted of making a list that started and ended with "Call Emily."น่าเศร้า ที่แผนสำหรับวันสิ้นโลกของผม มันอยู่ในรายชื่อ ที่เริ่มต้นและจบด้วยการ "โทรหาเอมิลี่"
How sad, how very sad too late to meet their mother now she no longer in this world.น่าเศร้า น่าเศร้าจริงๆ... สายเกินไปที่จะได้พบกับแม่ของพวกเขา... ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกแล้ว
Tragedy. Absolute tragedy.น่าเศร้า น่าเศร้าสลดมาก
Sad. I saw it on TV.น่าเศร้า ผมเห็นในทีวี
Sadly, the terrorist activated Pandora's Box one last time before we could stop him.น่าเศร้า ผู้ก่อการร้ายกดสั่งกล่อง ไปอีกครั้ง ก่อนเรายับยั้งทัน
Sadly, they were too late.น่าเศร้า พวกเขาสายไป
And, sadly, so many of us get to try so little before we're old and gray.น่าเศร้า พวกเราส่วนใหญ่ไม่ทันได้ลองเท่าไหร่หรอก ก็แก่ผมหงอกเสียก่อนแล้ว
Sadly, it might have been different in her new home.น่าเศร้า มันอาจ เปลี่ยนแปลงได้ในบ้านใหม่
Sadly, some of us refuse to look back, never understanding that by denying the past...น่าเศร้า ยังมีเราบางคน สับสนที่จะมองกลับไป ไม่เคยเข้าใจ และยังปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้น
Sadly, the mercury caused significant brain damage.น่าเศร้า เพราะปรอทนั้นมีฤทธิ์ทำลายสมอง
Sadly, like so many sequels Alien Robot 2 didn't quite live up to the original.น่าเศร้า เหมือนภาคต่อส่วนใหญ่ หุ่นยนต์ต่างดาวภาค 2 ไม่ดีเท่าภาคแรก
Sad, but true.น่าเศร้า แต่เป็นเรื่องจริง n'a çrã· tê' pé n rew'og jríg
AND YOU THINK IT MIGHT MAKE YOU FEEL A LITTLE BETTER ABOUT YOURSELF? MAKE YOU FEEL WHOLE, MORE COMPLETE?น่าเศร้า ไม่มีอะไรทำให้วิลเลี่ยมแฮปปี้ได้ ไม่เว้นแม่แต่ภรรยาสาวสวยและลูกสาว.
It's so sad - Tripp said she lost her husband last year,too.น่าเศร้า-- ทริปป์บอกว่าเธอสูญเสียสามีไปปีก่อนด้วย
Sadly, after last night, I think our curfew will only get worse.น่าเศร้า, ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ไอ้เคอร์ฟิวส์เนี่ย มีแต่จะทำให้อะไรๆแย่ลง.
Sad isn't it?น่าเศร้าก็คือไม่ได้หรือไม่
Sadly, Magda couldn't make the trip.น่าเศร้าครับ แม็กด้าไม่สามารถเดินทางมาได้
Well, grievously, in its 95-year existence, the hotel has seen seven jumpers, four overdoses, five hangings,น่าเศร้าจริงๆ 95 ปีของทีนี่ มีคนกระโดดตึก 7 ราย 4 ราย เสพยาเกินขนาด 5 ราย แขวนคอตัวเอง
Her family couldn't afford to pay for her medicine.น่าเศร้าจริงๆ ครอบครัวเธอไม่มีเงินจ่ายค่ายา
But sadly, they never lived together, right?น่าเศร้าจริงๆ ที่พวกเขากลับไม่สามารถอยู่ด้วยกัน
I am, after all, the Supreme.น่าเศร้าจริงๆ ที่เธอเป็น
Sadly, the Palace is an empty place now ever since the relation of famillies broke apart.น่าเศร้าจริงๆ พระราชวังเกาหลีเป็นที่ที่ว่างเปล่านับตั้งแต่ที่ราชวงศ์ถูกล้มล้าง
It's so tragic. Any idea who could have done this?น่าเศร้าจริงๆ รู้รึยังคะว่าใครเป็นคนทำ
Sadly, they had passed away, having suffered a wrongful death by someone.น่าเศร้าจริงๆที่พวกเขาได้จากไปแล้ว พวกเขาตายเพราะความผิดพลาดของคนบางคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าเศร้า
Back to top