ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าสบาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าสบาย*, -น่าสบาย-

น่าสบาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าสบาย (v.) be pleasant See also: be pleasing, be delightful Syn. น่าพอใจ, น่าอภิรมย์ Ops. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ
น่าสบาย (adj.) pleasant See also: pleasing, delightful, charming Syn. น่าพอใจ, น่าอภิรมย์ Ops. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
pleasurable(เพลซ'เชอระเบิล) adj. น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,น่าสนุก,น่าสบายใจ., See also: pleasurableness n. pleasurably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย,ไม่สุขสบาย
cosy(adj) ผาสุก,น่าสบาย,อุ่นสบาย
cozy(adj) ผาสุก,น่าสบาย
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
luxurious(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,น่าสบาย,โอ่อ่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pleasant (adj.) น่าสบาย See also: น่าอยู่
clemency (n.) อากาศที่น่าสบาย Syn. mildness, calm
snug (adj.) อบอุ่นและน่าสบาย See also: สบาย Syn. comfortable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's warm, cozy, joyful, and exciting.มันควรอบอุ่น น่าสบาย รื่นเริง และน่าตื่นเต้น
Are you feeling any better?น้าสบายใจหรือยังครับ
Good morning, Signora Malena, are you well? How is your father?สวัสดีครับคุณมาเลน่าสบายดีมั้ย พ่อคุณเป็นไงบ้าง
So is the baby good?ลูกคุณน้าสบายดีมั้ยคะ
This house really is comfortable.ห้องนี้น่าสบายจริง ๆ เลย
That's a mighty snug little shelter, Huck.นั้นมันเป็นที่กำบังอบอุ่นน่าสบาย ฮัค
Ah, and of course, situated comfortably in the royalty section, we have Conrad Grayson and...อืม และถูกต้อง สถานการณ์ที่น่าสบายใจ ในงานเลี้ยงราชวงศ์ เรามีคอนราด เกรย์สันและ
'That's quite uncomfortable at that speed.' 'Yeah.'- 'ความเร็วนั่นดูไม่น่าสบายนะ' - 'ใช่'
You sure you wouldn't be more comfortable in an office?คุณแน่ใจนะครับ คุรไม่คิดว่า ในห้องทำงานจะน่าสบายกว่าหรือครับ?
Mate, this place is positively cushy compared to some of the places I've slept at.เพื่อน ที่แห่งนี้ดูน่าสบาย เมื่อเทียบกับบางแห่งที่ผมเคยนอนมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าสบาย
Back to top