ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าตื่นตาตื่นใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าตื่นตาตื่นใจ*, -น่าตื่นตาตื่นใจ-

น่าตื่นตาตื่นใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าตื่นตาตื่นใจ (v.) be excited See also: be agitated, be thrilled, be ruffled Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นตาตื่นใจ (adj.) excited See also: agitated, thrilled, ruffled Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's got this amazing shower, and it sprays water on you in all directions.ก็มันมีห้องอาบน้ำ น่าตื่นตาตื่นใจ - ฝักบัวน้ำสาดมา รอบทุกทิศทางเลย
That was fucking spectacular.น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเลย
Something truly amazing is going on out here and I really believe this black giant is controlling it all.สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริง ที่เกิดขึ้น ออกจากที่นี่และฉันเชื่อว่าจริงๆ ยักษ์สีดำคือการควบคุมมัน ทั้งหมด
My amazing new friends have suffered their first real defeat.เพื่อนใหม่ของฉันที่น่าตื่นตาตื่นใจได้รับความเดือดร้อนความพ่ายแพ้ครั้งแรกของพวกเขา
The lights. The excitement.แสงไฟ ความน่าตื่นตาตื่นใจ
Palace looks pretty amazing, huh?พระราชวังดูน่าตื่นตาตื่นใจ ใช่มั้ย โอ้ มันวิเศษณ์มาก
I have to say that's the most amazing story I ever heard.ผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดที่ฉันเคยได้ยิน
Virginia has amazing foliage... although I do think that the foliage in Ohio is underrated.เวอร์จิเนียมีใบที่น่าตื่นตาตื่นใจ ... แต่ฉันไม่คิดว่าใบไม้ในโอไฮโอเป็น underrated
It's been absolutely fascinating, but I'm... afraid we must push on.มันน่าตื่นตาตื่นใจมาก แต่เราต้องรีบไป ใช่ค่ะ
Yeah, pretty much. Wow, this place is amazing.ใช่ อย่างมากเลย ว้าว สถานที่มันช่างน่าตื่นตาตื่นใจมาก
I read the most amazing review about this place.ฉันเคยอ่านเกี่ยวกับสถานที่นี้มาค่ะ ช่างน่าตื่นตาตื่นใจที่สุด
I got you. You see, because you were all excited and then, boom!ขำชะมัด ทำหน้าตื่นตาตื่นใจ แล้วอยู่ๆ ก็ ตูม!
Dude, that was amazing!Dude, ที่เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ!
You're gorgeous, sweet, amazing.เธอสวย น่ารักอ่อนหวานและน่าตื่นตาตื่นใจ
Ingrid, you have a lot of amazing birds.อินกริด คุณมีนก ที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก
All the excitement.ทั้งหมดเป็นเรื่อง น่าตื่นตาตื่นใจ
That must've been amazing.มันเป็นเรื่อง น่าตื่นตาตื่นใจมาก
And your lab is breathtaking.ห้องแล็ปของลูกก็น่าตื่นตาตื่นใจมาก
"The depths of this author's insights are astonishing.""วิสัยทัศน์ของผู้แต่งช่างน่าตื่นตาตื่นใจ"
Yes, a fine showing all around.ใช่ ดูน่าตื่นตาตื่นใจไปหมด
And I know it sounds outrageous, but the eiffel tower's most amazing engineering feat is the elevator itself...และฉันรู้มันเป็นการฝ่าฝืน แต่ฝีมือวิศวกรรมหอไอเฟล ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุด คือลิฟต์...
You can build a wide field of your telescope with a huge number of pixels that measure all these stars simultaneously, and then you can watch each and every individual star to see what planet is crossing it.เพื่อดูว่าดาวเคราะห์ จะข้ามมัน เคปเลอร์ทำอย่างนี้มีความ ถูกต้องน่าตื่นตาตื่นใจ โดยทั่วไปจะเป็นกล้องขนาด ใหญ่ที่โคจรอยู่ในอวกาศ
Stars were moving -- moving really fast.คุณสามารถมองเห็นทางด้านขวามือ มันเป็นเพียงวิธีการที่สวยงาม น่าตื่นตาตื่นใจภาพที่ได้รับ
You guys look amazing.ดีมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณที่จะบอกว่า พวกคุณดูน่าตื่นตาตื่นใจ
Come on, Norah. You have this amazing thing that you do.Come on, นอราห์ คุณมีสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้ที่คุณทำ
Funny. I think it's a mess, and you think it's amazing.ตลก ฉันคิดว่ามันเป็นระเบียบและคุณคิดว่ามันเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ
And I think you're amazing, and you think you're a mess.และฉันคิดว่าคุณเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจและคุณคิดว่าคุณเป็นระเบียบ
"Why would an amazing woman like you""ผู้หญิงที่น่าตื่นตาตื่นใจเช่นคุณจะทำไม"
I know. It's amazing. No, it's moving for real.ฉันรู้ว่าเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ ไม่มีจริงๆมาใน!
You don't need To fly To be awesomeคุณไม่จำเป็นต้องบิน เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ
...around the corner at an exciting accessories shop and down, down, down a dangerous-looking alley....ใกล้ๆหัวมุม มีร้านขายเครื่องประดับอันแสนน่าตื่นตาตื่นใจ... ...และลึก ลึก ลึกลงไป... ...ณ ตรอกที่ดูน่ากลัวๆแห่งหนึ่ง...
You are amazing.คุณเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ.
That was amazing.นั่นคือที่น่าตื่นตาตื่นใจ.
Wow, this is an amazing view!ว้าวนี้เป็นมุมมองที่น่าตื่นตาตื่นใจ!
Officials say that one of the reporters had this massive, crazy urge to have some awesomely amazing sex.เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าว มีนี้ใหญ่กระตุ้นบ้า มีบางส่วนที่น่าตื่นตาตื่นใจเพศ awesomely.
You stand up and see the lights on the buildings... and everything that makes you wonder.เมื่อนายลุกขึ้นยืน มองดูแสงไฟตามตึกระฟ้า อะไรๆ ก็ดูน่าตื่นตาตื่นใจไปเสียหมด
Your plan is amazing.แผนของคุณน่าตื่นตาตื่นใจ
Genetic research around marijuana is simply the most exciting place to be for a young botanist.การวิจัยเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ของกัญชา มันเป็นสถานที่ๆน่าตื่นตาตื่นใจ สำหรับนักพฤกษศาตร์หนุ่ม
Getting injured like that, team leader is really amazingได้รับบาดเจ็บเช่นนั้นหัวหน้าทีมเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆ
(PAUL) Which is amazing.PAUL) ซึ่งเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าตื่นตาตื่นใจ
Back to top