ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าขำขัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าขำขัน*, -น่าขำขัน-

น่าขำขัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าขำขัน (adj.) funny See also: amusing, humorous Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าชวนหัว, ตลก Ops. น่าเศร้า
น่าขำขัน (v.) amuse See also: entertain, make laugh Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าชวนหัว, ตลก Ops. น่าเศร้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าขำขัน
Back to top