ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิทรรศการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิทรรศการ*, -นิทรรศการ-

นิทรรศการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิทรรศการ (n.) exhibition See also: exhibit, presentation
English-Thai: HOPE Dictionary
comdex(คอมเด็กซ์) ย่อมาจาก Computer Dealers Exhibition ซึ่งเป็นงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่ง จัดกันปีละ 2 ครั้ง เดือนพฤศจิกายนที่ลาสเวกัส และเดือนเมษายนที่แอตแลนตา
display(ดิสเพล') vt. แสดง,เปิดเผย,โอ้อวด,แผ่ออก,เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง,การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด,นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ (printer) , พล็อตเตอร์ (plotter) ฯ
exhibit(เอกซิบ'บิท) vt. แสดง,แสดงนิทรรศการ,ออกแสดง,อธิบาย,แสดงต่อศาล (พยานหลักฐาน) n. นิทรรศการ,สิ่งที่นำมาแสดงนิทรรศการ., See also: exhibitor,exhibiter n., Syn. display
exhibition(เอกซะบิช'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดงนิทรรศการ,งานมหกรรม,ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงออก,ทุนการศึกษา., Syn. presentation
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก,นิทรรศการ,การเปิดเผย,การออกจากที่กำบัง,การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.
gaud(กอด) n. สิ่งประดับที่หรูหรา,พิธีที่หรูหรา,นิทรรศการที่หรูหรา
salon(ซะโลน') n. ห้องรับแขกในบ้านขนาดใหญ่,ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ,การชุมนุมสังสรรค์ในห้องดังกล่าว (โดยเฉพาะระหว่างผู้มีชื่อเสียง) ,ห้องโถง,ร้านแฟชั่น,การแสดงศิลปกรรมประจำปี,ระเบียงภาพวาด, Syn. living room
showing(โช'อิง) n. การแสดง,การนำออกแสดง,การเผยให้เห็น,นิทรรศการ,การบรรยาย,ลักษณะภายนอก, Syn. airing,display
showpiece(โช'พีส) n. สิ่งที่ตั้งแสดงไว้,สินค้าที่แสดงในงานนิทรรศการ
showroom(โช'รูม) n. ห้องที่ใช้แสดงสินค้าหรือตัวอย่างสินค้า,ห้องโชว์,ห้อง แสดงนิทรรศการ
waxworks(แวคซฺ'เวิร์คซฺ) n. นิทรรศการหุ่นขี้ผึ้ง,พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง pl. waxworks
world's fairn. การแสดงสินค้านานาชาติ,นิทรรศการขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น โดยมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และศิลปกรรม
English-Thai: Nontri Dictionary
display(n) การเปิดเผย,การอวด,นิทรรศการ,การแสดง
exhibit(n) ของประกวด,การแสดงออก,นิทรรศการ
exhibition(n) การแสดง,การแสดงนิทรรศการ,การประกวด,งานมหกรรม
exposition(n) การเปิดเผย,การอธิบาย,การประกวด,นิทรรศการ,การแสดงออก,การผึ่งแดด
showroom(n) ห้องโชว์,ห้องแสดงสินค้า,ห้องแสดงนิทรรศการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exposition๑. การแถลงชี้แจง๒. นิทรรศการ๓. การแสดงสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhibitionนิทรรศการ,การจัดนิทรรศการ [การแพทย์]
Sidewalk art exhibitionsนิทรรศการศิลปะบนทางเดินเท้า [TU Subject Heading]
Exhibit boothsบูธนิทรรศการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
retrospective (n.) นิทรรศการผลงานเก่าๆ ของศิลปิน Syn. exhibition
waxworks (n.) นิทรรศการหุ่นขี้ผึ้ง
coloseum (n.) บริเวณงานแสดงนิทรรศการ See also: ลานจัดงานแสดง, ลานตลาดนัด Syn. enclosure, exhibition
fairground (n.) บริเวณงานแสดงนิทรรศการ See also: ลานจัดงานแสดง, ลานตลาดนัด Syn. enclosure, exhibition, coloseum
saloon (n.) ห้องโถงใหญ่เช่น ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ
show (n.) การแสดงนิทรรศการ Syn. presentation, exhibit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's part of the "Treasures From the Deep" exhibit at the Maritime Museum in Andover.มันเป็นส่วนหนึ่งของ นิทรรศการ "สมบัติจากทะเลลึก" ที่พิพิธภัณฑ์ แมริไทม์ ในแอนโดเวอร์
The exhibit, the video wall, it's sponsored by the same group that donated the Beta-tablets to Board Care, Aster Corps.นิทรรศการ ผนังวีดีโอ สปอนเซอร์เป็นบริษัทเดียวกับที่ บริจาคแท็บเล็ท
The Edouard Manet exhibition is next month.นิทรรศการของเอนดูอาร์ด มาเนต น่ะจัดเดือนหน้า
You have a mailbox. The exhibition isn't for two weeks.นิทรรศการจะมีในอีก 2 สัปดาห์
I finally arrived at the fourth annual Dixie-Trek convention only to find that my idol Wil Wheaton decided he had better things to do than to show up and sign my action figure.นิทรรศการดิ๊กซี่-เทร็ค ประจำปีครั้งที่ 4 แต่กลับพบว่าขวัญใจของฉัน วิล วีทตัน ตัดสินใจว่ามีอย่างอื่นที่ดีกว่า มาปรากฎตัวและเซ็นหุ่นนักบู๊ให้ฉัน
Brake and muffler exhibit--no.นิทรรศการเบรคและท่อไอเสีย --ไม่เอา
Now, the Anok exhibit opens on Friday, so there's very little chance that Dr. Kaswell just let Anok get up and walk out of her lab.นิทรรศการเอน็อค จะเปิดในวันศุกร์ ดังนั้นมีโอกาสน้อยมาก ที่ ดร.คาสเวล จะปล่อยให้เอน็อคลุกขึ้นไป เดินเล่นนอกห้องแลปเธอ
The gentleman has a right to see exhibits in evidence.สุภาพบุรุษมีสิทธิที่จะเห็นการจัดแสดงนิทรรศการในหลักฐาน
You're the only one wants to see exhibits.คุณเป็นเพียงคนเดียวที่อยากจะเห็นการจัดแสดงนิทรรศการ
Good luck with your exhibition.ขอให้นิทรรศการราบรื่นนะ
I decided I'm going to put together an exhibition.ผมคิดว่าผมจะจัดแสดงนิทรรศการซักหน่อย
For some exhibition? You got a name yet?เพื่อมาวาดรูปคนท้องถิ่นของเรา สำหรับจัดแสดงนิทรรศการใช่มั้ย ได้ชื่อรึยัง
He told me how excited he was about this exhibition he's planning of drawings that you've been doing in America in a place called Hope.เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมาก กับนิทรรศการที่เขากำลังวางแผนอยู่ เกี่ยวกับรูปที่คุณกำลังวาด ในอเมริกา ในเมืองชื่อโฮป
Sorry, do you not want sleeping people in your exhibition?ขอโทษนะ คุณไม่อยากได้รูปคนกำลังหลับ สำหรับนิทรรศการของคุณรึไง
So, these'll be for your "lmages of Hope" exhibition, right?งั้น นี่ก็สำหรับนิทรรศการ "ภาพของเมืองโฮป" ใช่มั้ย
See? Exposition. Science.นี่ไง นิทรรศการวิทยาศาสตร์
My dad sponsored comic book conventions when I was a kid.ตอนฉันเด็กๆ พ่อฉันเป็นสปอนเซอร์ งานนิทรรศการหนังสือการ์ตูน
Well, there's one coming up.จะมีนิทรรศการอีกเร็วๆ นี้
In my travels to the video store and comic-book conventions...จากงานนิทรรศการณ์ภาพยนต์กับหนังสือการ์ตูนที่เคยไปมา
[I was really surprised to find out that your photo exhibition will be displayed in New York.]ฉันแปลกใจมากที่เห็นนิทรรศการภาพถ่ายของคุณ ที่จะแสดงในนิวยอร์ค
No, you know, that...เปล่า ก็เป็นพวกนิทรรศการงานแต่งงานอะไรพวกนั้น แค่ไปเป็นเพื่อนหน่ะ มิยูกิก็บอกฉันว่าอยากจะไปที่นั่น
I suspect you and Algernon are scheduled to be their prime exhibits.ฉันสงสัยว่าคุณและ แอลจะโนน มีกำหนด ที่จะจัดแสดงนิทรรศการที่สำคัญของพวกเขา
Do you remember the first time I opened an art exhibition?คุณยังจำครั้งแรก ที่เปิดนิทรรศการศิลปะได้ไหม?
We're putting together this like video game exhibition-thingy this afternoon.เราจะเอาไปไว้รวมกัน ให้เหมือนงาน นิทรรศการวิดิโอเกมตอนบ่ายนี้
Those are from the Tokyo sweets exhibition online message board.นี่มัน มาจากเว็บบอร์ดของงานนิทรรศการของหหวานนี่นา
I did hold on to a few copies but I loaned them to a book exhibition in Genoa a few years ago and they were stolen.ผมเคยมีอยู่สองสามเล่มนะ แต่เอาไปร่วมนิทรรศการ ที่เจนัวเมื่อสองสามปีก่อน แล้วมันก็ถูกขโมยไป
You know, this exhibition on the Mars-rover photographs are...คุณก็รู้ นี่มันเป็นงานจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับการถ่ายภาพจากการสำรวจดาวอังคาร...
Whoa, look at these. Las Vegas Auto Show.โว้วว ดูนี่สิ นิทรรศการรถยนต์ลาสเวกัส
Soo Yi Jung, he was the youngest artist to debut at the Biennaleโซ ยีจัง, เขาเป็นศิลปินที่เด็กที่สุด เปิดตัวครั้งแรกที่ บิเอนนาเล่ *การแสดงมหกรรมนิทรรศการ มีขึ้นทุกๆ 2 ปี
Jenny said something about Going to an exhibit at the fashion institute,เจนนี่บอกว่าจะไปงานนิทรรศการที่โรงเรียนสอนแฟชั่น
And I didn't even get to go to Comic-Con!แถมอดไปนิทรรศการการ์ตูนด้วย
So, you were overseeing the exhibit, Mr. Turnbull?งั้นคุณก็ต้องมารับช่วง ดำเนินงานนิทรรศการต่อ สินะคุณเทิร์นบูล
Eggheads killing each other over exhibits no one really wants to see.การประหารคนฉลาดมากๆ เป็นอีกนิทรรศการหนึ่ง ที่คนไม่อยากไปดู
The King Tut exhibit was immensely popular.แต่นิทรรศการแสดงพระศพคิงส์ตัท กลับโด่งดังอย่างมหาศาล
Because, according to witnesses, you were arguing with her in the middle of the Titan exhibit.จริงรึ? เพราะว่า สอดคล้องกับพยาน คุณมีปากเสียงกับเธอ ในกลางงานนิทรรศการไททาน
Okay, so stealing her beef jerky man was just some way of wrecking her exhibit and seeking revenge, but things, they just got out of hand, and before you know it...โอเค ไปขโมยมนุษย์ เนื้อวัวแดดเดียว แล้วก็ แล้วลงมือทำบางอย่าง ให้นิทรรศการของเธอพังพินาศ และมองหาวิธีการแก้แค้น แต่สิ่งที่พวกเขาได้ไปเพราะ ชิงลงมือไปก่อน ที่คุณจะรู้เรื่อง...
As soon as I got to D.C., Dr. Kaswell said that she did not have the time for me anymore, that she was too busy prepping the Anok exhibit, but I knew all about Anok.ตอนที่ผมมาถึง D.C.ใหม่ๆ ดร.คาสเวลบอกว่า เธอไม่มีเวลาว่างพอ ให้ผมอีกแล้ว เพราะเธอยุ่งเกินไป ในการเตรียมความพร้อม จัดนิทรรศการเอน็อค
One of my friends is having a showing at the Merton Gallery.เพื่อนฉันคนหนึ่งกำลังจะมี นิทรรศการที่ห้องภาพเมอร์ตัน
I was such a fan that in 1995, I traveled ten hours by bus to a sci-fi convention in Jackson, Mississippi, wearing my star flee academy cadet uniform in order to meet Wil Wheaton and get him to autographจนปี 1995 ฉันนั่งรถบัส 10 ชม. ไปนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ในแจ๊คสัน มิสซิสซิปปี้ ใส่ชุดนายร้อยสถาบันสตาร์ฟรีทของฉัน
Well, this isn't gonna be your mother's sexually transmitted disease awareness fair.แบบนี้รับรองได้เลยว่ามันต้องเป็นนิทรรศการต่อต้าน Sexually Transmitted Disease (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) ที่ดีกว่าครั้งไหนๆแน่เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิทรรศการ
Back to top