ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นาฬิกาข้อมือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นาฬิกาข้อมือ*, -นาฬิกาข้อมือ-

นาฬิกาข้อมือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาฬิกาข้อมือ (n.) watch
นาฬิกาข้อมือ (n.) wristwatch
English-Thai: HOPE Dictionary
balance wheeln. กงจักรดุลยภาพของนาฬิกาข้อมือ
cmos(ซีมอส) ย่อมาจากคำว่า complementary metal-oxide semiconductor หมายถึง วงจรที่ออกแบบไว้เป็นพิเศษ เพื่อการประหยัดกระแสไฟ วงจรซีมอสนี้มักจะใช้ในของชิ้นเล็ก ๆ เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือส่วนที่เก็บวันเวลา (date/time) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
watch(วอทชฺ) vt. vi.,n. (การ) เฝ้า,ดู,ชม,จ้องมอง,รอคอย,ระมัดระวัง,เฝ้ายาม ,นาฬิกาข้อมือ,การเฝ้ายาม,การดูแล,เวลาอยู่เวรในเรือ,คนยาม,กะเวลา,ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง), Syn. guard,sentry,sentinel,look,observe
watchband(-'แบนดฺ) n. สายนาฬิกาข้อมือ
wrist watchn. นาฬิกาข้อมือ
wristlet(ริสทฺ'เลท) n. กำไล,สายข้อมือ,ข้อมือเสื้อ,สายนาฬิกาข้อมือ, (แสลง) กุญแจมือ
wristwatchn. นาฬิกาข้อมือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
watch (n.) นาฬิกาข้อมือ
wristwatch (n.) นาฬิกาข้อมือ Syn. watch
watchband (n.) สายนาฬิกาข้อมือ See also: (เป็นคำที่ใช้กันในสหรัฐอเมริกา, แคนาดา และออสเตรเลีย)
watchstrap (n.) สายนาฬิกาข้อมือ See also: (เป็นคำที่ใช้กันในอังกฤษ และนิวซีแลนด์)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm looking for a man's watchฉันกำลังมองหานาฬิกาข้อมือสำหรับผู้ชาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nail polish, wristwatch, contact lenses.ยาทาเล็บ นาฬิกาข้อมือ คอนแทคเลนส์
Wristwatch. Cooks eggs.นาฬิกาข้อมือ ต้มไข่ได้
My watch works just fine.นาฬิกาข้อมือของผมมันเดินได้ดีอยู่
The watch he put on Michelle's wrist was the exact same model that all the kids were wearing.นาฬิกาข้อมือที่เขาสวมให้มิเชลล์ เป็นรุ่นเดียวกับที่เด็กพวกนั้นสวมอยู่
Your new watch, a quality forgery, was most likely purchased through the North African black market!นาฬิกาข้อมือปลอม... ...ดูเหมือนจะซื้อมาจาก ตลาดมืดในอาฟริกาเหนือ
My dad's watch goes missing three months ago...นาฬิกาข้อมือพ่อผมหายไป สามเดือนมาแล้ว... 363 00:
One is faster, much faster.นาฬิกาข้อมือเรือนนี้มันเดินเร็ว มาเป็นปีแล้ว
Watch and wallet were missing, so everybody's thinking robbery.นาฬิกาข้อมือและ กระเป๋าเงินหายไป งั้นทุกคนคิดว่าคือการปล้น
One Timex digital watch, broken.นาฬิกาข้อมือไทเมคสดิจิทัลพัง
In the old days, he had sung at night when he was alone... ... steering on his watch on the turtle boats.ในสมัยก่อนเขาได้ร้องในเวลา กลางคืน บางครั้งเมื่อเขาเป็นคนเดียว พวงมาลัยบนนาฬิกาข้อมือของ เขาบนเรือเต่า
They broke my watch!พวกเขาทำนาฬิกาข้อมือของผมพัง
Made by the first company to ever make wristwatches.ทำโดย บริษัท แรกที่เคยให้นาฬิกาข้อมือ
The way your dad looked at it, this watch was your birthright.วิธีที่พ่อของคุณมองมัน, นาฬิกาข้อมือนี้เป็นกำเนิดของคุณ
You can mime words too. Watch.คุณสามารถใบ้คำเกินไป นาฬิกาข้อมือ
I set the alarm on my stopwatch for six hours.ฉันตั้งปลุกนาฬิกาข้อมือไว้ 6 ชั่วโมง
McGrady, my friend, I'm going to need a watch.แมคเกรดี้ ฉันต้องการนาฬิกาข้อมือ
You've always understood on some level that you weren't the son of a watch repairman and a woman who collects hummel figurines.ลูกคงจะตระหนักได้เองบ้าง ว่าลูกไม่ได้เป็นลูกช่างซ่อมนาฬิกาข้อมือ กับผู้หญิงที่สะสมตุ๊กตาแกะสลัก
With a stopwatch or a clock?ด้วยนาฬิกาข้อมือ หรือนาฬิกาปลุกหล่ะ?
That clock and your watch are--นาฬิกาบนฝาและ นาฬิกาข้อมือมัน--
Yeah, we put, uh, nicotine cream under his wristwatch.เราทา เอ่อ ครีมนิโคตินใต้นาฬิกาข้อมือของเขา
I vote for mistresses. Plus his gizmo fried my watch.ผมโหวตให้เรื่องเมียเก็บ กับ ไอ้หมอนั่นที่ทำนาฬิกาข้อมือผมพัง
Why do you have to look at the wristwatch?ดูที่นาฬิกาข้อมือคุณสิ
You're always making that move , looking at your wristwatch, do you know it?ฉันต้องวิ่งแข่งกับนาฬิกาข้อมือของคุณอีก รู้มั้ยคะ
I know that you are busy ... but constantly looking at your wristwatch in front of your girlfriend is very disrespectful.ฉันรู้ว่าตอนนี้คุณกำลังยุ่ง แต่คุณดูที่นาฬิกาข้อมือของคุณต่อหน้าแฟนได้ยังไงคะ นี่แย่มากเลยนะคะ
I have a lot of wristwatches.ผมมีนาฬิกาข้อมือเยอะแยะแล้วละครับ
This unique wristwatch is the only one.มันเป็นนาฬิกาข้อมือที่มิเหมือนใคร
Did you lose your watch?คุณทำนาฬิกาข้อมือหายหรือ
The first thing my mother would do when she wakes up in the morning, was to spin the spring on the spring watch that my father gave her.สิ่งแรกที่แม่ฉันทำตอนตื่นมาตอนเช้า คือหมุนนาฬิกาข้อมือที่พ่อฉันให้
But he's wearing his watch on his right arm, which means he's most likely left-handed.แต่เขาใส่นาฬิกาข้อมือที่มือขวา นั่นแปลว่าเขาน่าจะถนัดซ้าย
It's like when you fall in the pool and your watch stops working.มันเหมือนตอนคุณตกสระน้ำ แล้วนาฬิกาข้อมือคุณพัง
I have never let his watch stop since then.ฉันไม่เคยให้นาฬิกาข้อมือของเขาหยุดตั้งแต่นั้นมา.
This is everything that I was able to retrieve... from the microprocessor inside the victim's watch.นี่เป็นข้อมูลทั้งหมดที่กู้คืนมาจากไมโครโปรเซสเซอร์ ภายในนาฬิกาข้อมือของเหยื่อ
G.P.S. on Melinda Perkins's watch places her... not in the slaughterhouse at time of death, but approximately 100 meters east.GPS บนนาฬิกาข้อมือเธอชี้ว่า /N เธอไม่ได้อยู่ ที่โรงฆ่าสัตว์ตอนที่เธอตาย
She was stripped down to nothing more than a watch, while Craig was left fully clothed.เธอถูกเปลื้องผ้าเหลือไว้แค่นาฬิกาข้อมือ ในขณะที่เครกเสื้อผ้ายังอยู่ครบ
He took off everything but the watch, just like with Heather Wilson.เขาเอาข้าวของเธอไปหมด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ เหมือนเฮเธอร์ วิลสัน
But he leaves a watch.แต่เขาทิ้งนาฬิกาข้อมือไว้
Shanice, do you happen to remember if Michelle was wearing this watch last night?ชานิซ คุณจำได้ไหม ว่ามิเชลล์สวมนาฬิกาข้อมือนี้เมื่อคืนรึเปล่า
Michelle is the only one who turned up wearing a watch that didn't belong to her.มิเชลล์เป็นเพียงคนเดียว ที่สวมนาฬิกาข้อมือที่ไม่ใช่ของเธอ
Well, she's also the only one not wearing a watch when abducted.เธอเป็นคนเดียวที่ไม่ได้สวมนาฬิกาข้อมือ ตอนที่โดนลักพาตัวไปด้วย
There should be a... Serial number.มากกว่าที่จะหาจากชิ้นส่วน ของนาฬิกาข้อมือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นาฬิกาข้อมือ
Back to top