ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นายธนาคาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นายธนาคาร*, -นายธนาคาร-

นายธนาคาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายธนาคาร (n.) banker Syn. นายแบงก์
English-Thai: HOPE Dictionary
banker(แบง'เคอร์) n. นายธนาคาร,เจ้ามือbanking การธนาคาร
consortium(คันซอร์'เชียม) n. กลุ่มสถาบันการเงิน,สมาคมนายธนาคาร,สมาคม,ห้างหุ้นส่วน,สหภาพหรืออื่น ๆ, See also: consortial adj. ดูconsortium -pl. consortia -Conf. consortia
goldsmith(โกลด'สมิธ) n. ช่างทอง,นายธนาคาร,ผู้ให้กู้ยืมเงิน
English-Thai: Nontri Dictionary
banker(n) นายธนาคาร
consortium(n) สมาคม,สหภาพ,ห้างหุ้นส่วน,สมาคมนายธนาคาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bankerนายธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bankerนายธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
banker (n.) นายธนาคาร Syn. financier
merchant banker (n.) นายธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In your face, banker. Park place is mine.ความจริง นายธนาคาร สวนนี่ของฉัน
I'm looking at bankers, military high-ups...ฉันตรวจดู นายธนาคาร พวกบิ๊กๆ ในกองทัพ
There had to be 10,000 Swiss bankers in Geneva, and Rugrat gets the one dumb enough to get himself arrested on U. S. soil.จะต้องมี 10,000 นายธนาคาร สวิสในเจนีวา และได้รับ รักแรท หนึ่งใบ้พอ ที่จะได้รับตัวเองจับใน ยูเอส ดิน
With 1 week left Hanzawa was standing at the crossroad of his life.นายธนาคารที่ปล่อยกู้ แล้วไม่ได้เงินคืน ภายใน 3 ปี เขาจะถูกตัดเงินเดือน
The banker's probably conscious now.นายธนาคารนั่น น่าจะฟื้นแล้วล่ะ
Ten thousand bankers in this town.นายธนาคารหมื่นคนในเมืองนี้
Investment banker?นายธนาคารอสังหาริมทรัพย์น่ะเหรอ?
You're the smart banker what killed his wife.คุณนายธนาคารสมาร์ทสิ่งที่ฆ่าภรรยาของเขา
Why should I believe a smart banker like you?ทำไมฉันจึงควรเชื่อว่านายธนาคารสมาร์ทเช่นเดียวกับคุณ?
Yeah, I don't need no banker to tell me where the bears shit in the buckwheat.ใช่ฉันไม่จำเป็นต้องไม่มีนายธนาคารที่จะบอกฉันที่หมีอึในบัควีท
He used to be a banker on the outside.เขาเคยเป็นนายธนาคารที่อยู่ข้างนอก
When I was 13 years old, my dad he was this macho, hot-shot banker guy, and I was just this skinny little kid who'd been caught trying on his mother's shoes one too many times... anyway, my dad said he would rather die than raise a little nellyboyเมื่อตอนผมอายุ 13 ปี พ่อของผม.. เค้าเป็นนายธนาคารหนุ่มรูปหล่อ กล้ามใหญ่ และผมเป็นเด็กตัวเล็กๆคนนึง
I've posed as an investment banker.ผมปลอมตัวเป็นนายธนาคารเพื่อการลงทุน
For years he was involved with a man we knew as Le Chiffre a private banker to the world's terrorists.หลายปีมานี้ เขาร่วมงาน กับคนที่เรารู้จักในนามของ เลอชีฟ เป็นทั้งนายธนาคาร และผู้ก่อการร้ายระดับชาติ
Just that banker.แค่ไอ้นายธนาคารคนนั้น
Yeah. I'll just call my banker.เดี๋ยวจะโทรหานายธนาคาร
He's a Saint Paul banker, Ed Bremer. We need a few more hands.เป็นนายธนาคารเซ็นต์พอล เอ็ด เบรนเมอร์ กำลังหาคนทำงานอยู่
Tell me, papa, why is it that a banker has to leave so often in the middle of the night?บอกข้าสิ ท่านพ่อ ทำไมนายธนาคารอย่างท่าน\ ถึงได้ออกไปข้างนอกในยามวิกาลบ่อย ๆ
There will be 100 other bankers to take my place.มีนายธนาคารอีกเป็นร้อยที่จะเข้ามาแทนที่ฉัน
Reginald Shaw. Alexander used to be his private banker.เรจินาร์ด ชอร์, อเล็กซานเดอร์เคยเป็น นายธนาคารส่วนตัวให้เขา
And why use her drawings to go after Jimmy and a banker and a realtor?แล้วทำไม ต้องใช้รูปมาทำร้ายจิมมี่ นายธนาคารนั่น แล้วก็พ่อค้าที่อีก
I have meetings with some bankers.ผมมีประชุมกับนายธนาคาร
Thomas' secret accounts are being managed by a banker in Winchester.บัญชีลับของโธมัส มีนายธนาคาร ในวินเซอร์เป็นคนจัดการ
Sophia, I'm at the banker's house.โซเฟีย ผมอยู่ที่บ้านของนายธนาคาร
Were you able to get anything off the banker's hard drive?ได้อะไรจาก.. ฮาร์ดไดร์ฟของนายธนาคารมั้ย?
He won't answer you.เขาไม่ตอบหรอกค่ะ พวกเขาเป็นนายธนาคาร
Gentlemen, you are bankers, you should know to invest your money wisely.พวกท่านเป็นนายธนาคาร พวกท่านควรฉลาดในการเลือกลงทุน
The goals of the Revolution are simple: We overthrow imperial rule and save our people.คุณซุน คุณพูดอะไรกับพวกนายธนาคารในยุโรป
Which one was Whitfield?คนไหนคือวิทฟิลด์? นายธนาคาร
The banker's box?กล่องของนายธนาคารเหรอ
But you're keeping your hands off my banker's box.แต่อยู่ห่างๆกล่องแฟ้ม นายธนาคารของฉันหน่อยนะ
And don't give me any of that Hong Kong banker crap!และอย่าได้เสแสร้งเป็นไอ้นายธนาคารจากฮ่องกงอีกเชียว ไอ้เวร!
I was a rich investment banker.ฉันเป็นนายธนาคารร่ำรวย
Dirty bankers dealing in arms, contraband, and money laundering throughout Europe, Africa, and the middle east.ทุกคนล้วนอยู่ในบัญชีดำของตำรวจสากล นายธนาคารทุจริต นายหน้าค้าอาวุธ ของเถื่อน และการฟอกเงิน
This is my personal banker. Simply tell him your account number.นี่เป็นนายธนาคารส่วนตัวของฉัน แค่บอกเบอร์บัญชีมา
I'd like to move billions of yen and get involved in big projects that would have an impact on the future.ผมอยากทำงานฝ่ายการเงิน ตอนนี้ผมเป็นนายธนาคาร ผมอยากเคลื่อนย้ายเงินเป็นพันๆล้าน
Until the request is approved.ในฐานะนายธนาคาร ผมคงไม่สามารถให้สัญญาอะไรได้ตอนนี้
All they do is pile up. what do you want today?นามบัตรของนายธนาคารมีอยู่กองพะเนินเทินทึก
Ho-ney. Just kidding.เขาก็สูญเสียความภูมิใจในฐานะนายธนาคารไป
We'll leave it here.จริงๆ เลย พวกนายธนาคารนี่ ไม่แข็งแรงเอาซะเลย ไร้ประโยชน์จริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นายธนาคาร
Back to top