ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นางฟ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นางฟ้า*, -นางฟ้า-

นางฟ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางฟ้า (n.) angel See also: fairy, goddess Syn. เทวนารี, นางสวรรค์, เทพธิดา, นางอัปสร Ops. เทวดา, เทพบุตร
English-Thai: HOPE Dictionary
calypso(คะลิพ'โซ) n. จังหวะคาลิพโซ,นางฟ้าในนวนิยาย
fairy(แฟ'รี) n. เทพธิดา,นางฟ้า,ชายที่รักร่วมเพศ. adj. เกี่ยวกับเทพธิดา,คล้ายนางฟ้า., Syn. elf
fay(เฟ) n. เทวดา,นางฟ้า,ภูตน้อย vt.,vi. ติด,เชื่อมติด
simile(ซิม'มะลี) n. การเปรียบเทียบ,การอุปมาอุปไมย,ตัวอย่างการเปรียบเทียบ เช่น 'หล่อนสวยเหมือนนางฟ้า
supernatural(ซูเพอแนช'เชอเริล) adj. เหนือธรรมชาติ,อภินิหาร,ศักดิ์สิทธิ์,ประหลาด,มหัศจรรย์,เกินปกติ,คาดไม่ถึง,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เทพยดานางฟ้า. n. สิ่งที่เหนือธรรมชาติ,การกระทำของเทพเจ้า, See also: supernaturalism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fairy(adj) เกี่ยวกับเทพยดา,เกี่ยวกับนางฟ้า,เกี่ยวกับเทพธิดา
goddess(n) เทพธิดา,นางฟ้า,นางสวรรค์,นางอัปสร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
angelทูตสวรรค์, เทวทูต, นางฟ้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fairy (n.) นางฟ้า See also: เทพธิดา Syn. elf, spirit
fay (n.) เทวดาหรือนางฟ้า See also: นางฟ้า, ภูต Syn. elf, pixie
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An angel. 10,000 per point.นางฟ้า อือ นางฟ้า หมื่นเยนต่อครั้ง
And that's when I heard it... an angel... singing.แล้วผมก็ได้ยินเสียงๆหนึ่ง นางฟ้า ร้องเพลง
Visions of departed souls, angels and devils were common. While the Church grew in power and influence another movement began to spread across the Continent like a dark plague:แบ่งได้เป็น 2 พวกคือ นางฟ้า กับ ปีศาจ ได้เกิดพลัง อำนาจลึกลับ ขึ้นภายในโบสถ์
And the coach is going for the big defenseman, Derek Thompson and here comes the Tooth Fairy.โค้ชตัดสินใจใช้ตัวกันอย่างหนาครับ ดิเรค ธอมสัน มาแล้วครับ นางฟ้า ฟ.ฟัน
Open the door for the Tooth Fairy.เปิดประตูรับ นางฟ้า ฟ.ฟัน หน่อยสิ
I'm sentencing you to two weeks Tooth Fairy duty.ข้าขอตัดสินให้เจ้าบำเพ็ญประโยชน์ 2 สัปดาห์ โดยรับภาระเป็น นางฟ้า ฟ.ฟัน
No, honey, I'm not talking about the hockey tooth fairy.โธ่ หนูน้อย ฉันไม่ได้หมายถึง นางฟ้า ฟ.ฟัน ในเกมฮ๊อกกี้
He did stop to look at the fairy, she had gone. "เพื่อมองไปที่ นางฟ้า ที่เพิ่งจากไป
Mom? Angel, what's wrong?แม่ นางฟ้า เกิดอะไรขึ้นจ้ะ
You know, Dreamy, as fairies, we get to spend very little time in your world, and I was thinking about making a stop on my way back.เจ้ารู้ไหม ดรีมมี่ นางฟ้า จะอยู่บนโลกได้ แค่ชั่วเวลาสั้นๆ และข้าเคยคิดถึงเรื่อง ที่จะทำให้มันหยุดลง
Storybrooke's got all kinds... dwarves, fairies, werewolves, you name it.คนแคระ นางฟ้า หมาป่า เจ้ารู้จักดี
Well, fairy, right now you're making the same choice.เอ้า.. นางฟ้า ตอนนี้เธอก็เลือกทำเหมือนฉัน
20% angel, 80% devilนางฟ้า 20% และนางมาร 80%
Fairy is but one of the names.นางฟ้า ก็เป็นแค่อีกชื่อหนึ่ง
His gorgeous, long-legged, shiny-haired ex-girlfriend.นางฟ้า ขายาว ผมสวย แฟนเก่าจอร์จอ่ะ
An angel who taught us the meaning of life.นางฟ้า ซึ่งสอนความหมายของชีวิตให้เรา
Cute little Michelle has won Stephanies bikeนางฟ้า ทึก ทึกกี้ ทึกกี้~
Angel, I need you to run a few more errands before you come home.นางฟ้า แม่อยากให้ลูก ทำธุระให้อีก 2-3 อย่าง ก่อนกลับมาบ้าน
Tell them the truth.นางฟ้า ไม่ใช้คนธรรมดา
His Holiness thought that the discovery could actually scientifically prove the existence of a divine power.นางฟ้า! ผอกควรมี. มาใน!
The fairies were perhaps unequal to their task.นางฟ้าก็อาจจะ ไม่เท่ากันกับงานของพวกเขา
An angel with a broken watch.นางฟ้ากับนาฬิกาที่เสีย
The little transmission fairies. Who do you think?นางฟ้าการสื่อสารอ่ะสิ คิดว่าใครกันล่ะ?
My angel, I cannot.นางฟ้าของพ่อ พ่อทำไม่ได้
My Angel! I love you. I missed you so much!นางฟ้าของพ่อ พ่อรักหนู พ่อคิดถึงหนูมาก!
Gymnastics fairy. Nation's little sister.นางฟ้าของวงการยิมนาสติก น้องสาวคนเล็กของทุกคน
Mother Superior finally figured it out.นางฟ้าคิดหาทางออกได้แล้ว
Your fairy grandmother is here to save you.นางฟ้าคุณย่าของคุณ อยู่นี้เพื่อปกป้องคุณแล้ว
Oh, angel, he's the one who took your trust fund away in the first place.นางฟ้าจ้ะ เขาเป็นคนที่ยึด เงินกองทุนของลูก ในตอนแรก
The tooth fairy could go into the arms business.นางฟ้าจะมาเอาฟันไป สู่ธุรกิจอาวุธสงคราม
The Angel from the Alley, the Sizzle from the Streets,นางฟ้าจากค้างถนน ประกายดาวจากพื้นดิน
A shiksa goddess isn't an actual goddessนางฟ้าจำแลง ไม่ใช่นางฟ้าจริง ๆ
Well, the smart and beautiful angel is gonna go find out who fused our victim's neck bones.นางฟ้าฉลาดแสนสวยจะหาว่า ใครเป็นเชื่อมกระดูกคอของเหยื่อ
An angel helped us.นางฟ้าต้องมาช่วยเราไว้แน่ๆ.
Case workers decide who can see us and who can't.นางฟ้าตัดสินใจเองว่า จะให้ใครเห็นหรือไม่เห็นบ้าง
My little angel wouldn't stop barkingนางฟ้าตัวน้อยของผม ไม่ยอมหยุดเห่า
Our own little angel.นางฟ้าตัวน้อยของพวกเรา
The little angel who saved your soul.นางฟ้าตัวน้อยผู้ช่วยวิญญาณของคุณ
Where is our sweet little angel?นางฟ้าตัวน้อยแสนหวานของเราอยู่ที่ไหน ห๊ะ
Fairies, fairies, nothing but fairies!นางฟ้านางฟ้า แต่นางฟ้า!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นางฟ้า
Back to top