ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักมวยสมัครเล่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักมวยสมัครเล่น*, -นักมวยสมัครเล่น-

นักมวยสมัครเล่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักมวยสมัครเล่น (n.) amateur boxer See also: pugilist, prizefighter Ops. นักมวยอาชีพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eighteen-year-old Christopher "Lil B-Hop" Colbert is the best amateur boxer in New York City.คริสโตเฟอร์ "ลิล บีฮอพ" โคลเบิร์ต อายุ 18 ปี เป็นนักมวยสมัครเล่นที่เก่งที่สุด ในเมืองนิวยอร์ก
I started boxing in about 2005.ผมเริ่มชกมวยประมาณปี 2005 (นักมวยสมัครเล่น) (แคม เอฟ.
Cam F. Awesome is America's all-time winningest amateur boxer.แคม เอฟ. ออว์ซัมเป็นนักมวยสมัครเล่น ที่ชนะมามากที่สุดของอเมริกา
You know, the rest of the world, amateur boxers make a living boxing.ที่อื่นๆ ในโลก นักมวยสมัครเล่นชกมวยเลี้ยงตัวได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักมวยสมัครเล่น
Back to top