ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักท่องเที่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักท่องเที่ยว*, -นักท่องเที่ยว-

นักท่องเที่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักท่องเที่ยว (n.) tourist See also: traveler Syn. นักเที่ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
courier(เคอ'เรียร์) n. คนเดินหนังสือ,ผู้ส่งข่าวสาร,ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว เป์นชื่อแบบอักษร (font) ที่เป็นที่นิยมมากแบบหนึ่งที่มีใช้ในระบบวินโดว์ 3.1 และวินโดว์ 95 ตัวอักษรทุกตัวไม่ว่าจะเป็น I หรือ w ล้วนแต่ใช้เนื้อที่เท่ากันทั้งหมด
pilgrim(พิล'กริม) n. ผู้แสวงบุญ,ผู้จาริกแสวงบุญ,พระธุดงค์,คนธุดงค์,ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว
tourist(ทัว'ริสทฺ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ผู้ดูงาน,ชั้นโดยสารที่สองของเครื่องบินหรือเรือ.
traveler(แทรฟ'เวิลเลอะ) n. ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ตัวแทนบริษัทที่เดินทางไปขายของตามเมืองต่าง ๆ ,โครงปั้นจั่นที่เคลื่อนไปมาได้
traveller(แทรฟ'เวิลเลอะ) n. ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ตัวแทนบริษัทที่เดินทางไปขายของตามเมืองต่าง ๆ ,โครงปั้นจั่นที่เคลื่อนไปมาได้
English-Thai: Nontri Dictionary
sightseer(n) ผู้เยี่ยมชม,นักท่องเที่ยว
tourist(n) นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
traveler(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
traveller(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
wayfarer(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
touch screenจอสัมผัสจอภาพซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยแสดงผลอย่างเดียว แต่สามารถรับคำสั่งได้ด้วย วิธีการคือใช้นิ้วจิ้มหรือสัมผัสลงตรงจุดที่เป็นคำสั่งที่ต้องการเลือกให้ทำหน้าที่แทนการใช้เมาส์เลื่อนเคอร์เซอร์มายังตำแหน่งนั้น จอสัมผัสนั้นใช้ง่าย และมักจะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับติดในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารชี้ทาง หรือแนะนำนักท่องเที่ยว ดังที่เห็นติดตั้งอยู่ตามโรงแรม และสนามบิน [คอมพิวเตอร์]
Tourist camps, hostels, etc.สถานที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Trail ทางเดินเท้า ทางเดินเล็กๆ ที่วกเวียนไปมาในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เป็นทางเดินที่นำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริเวณที่เป็นจุดเด่นตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด การเดินทางไกลตามทางเดินเท้าในป่านับเป็น วิธีการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
emmet (sl.) นักท่องเที่ยว
tourist (n.) นักท่องเที่ยว See also: นักเดินทาง
traveler (n.) นักท่องเที่ยว
traveller (n.) นักท่องเที่ยว Syn. traveler
travel agent (n.) ตัวแทนสำนักท่องเที่ยว
visitor centre (n.) ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She guided the tourists around the castleเธอนำนักท่องเที่ยวชมรอบๆ ปราสาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Models, tourists, upper west siders,นางแบบ นักท่องเที่ยว ชาวอัพเพอร์เวสต์
Pilgrims, tourists who come to Jerusalem, become overwhelmed by the history, the religious fervor.นักเดินทาง นักท่องเที่ยว ที่มาเยรูซาเล็ม พ่ายแพ้ต่ออำนาจ ของประวัติศาสตร์ ความศรัทธาอันแรงกล้า ทางศาสนา
Travelers, thats all. Don't mean any harm.นักท่องเที่ยว ก็แค่นั้น ไม่ได้ตั้งใจจะประสงค์ร้าย
Of the tourists in that parking garage. Homicide's working on that.นักท่องเที่ยว ในลานจอดรถ แผนกฆาตกรรมกำลังดูอยู่
Visitors, go over there!นักท่องเที่ยว ไปทางโน้น
Please stop and rest.นักท่องเที่ยวกรุณาหยุดและส่วนที่เหลือ
Tourists are exhausting and the weather--นักท่องเที่ยวกำลังหมดแรง และอากาศ...
Tourists came-- just not enough.นักท่องเที่ยวก็เข้ามา แค่ไม่มากพอเท่านั้น
Someone I happened to sit next to on the trainนักท่องเที่ยวคนนึง ที่ฉันนั่งข้างเขาบนรถไฟ
A tourist is someone who travels across the ocean only to be photographed sitting next to their boat.นักท่องเที่ยวคือคนที่ ท่องเที่ยวข้ามมหาสมุทรไปเพื่อที่จะ ได้ถ่ายรูปตัวเองคู่กับเรือของเขาเท่านั้น
A tourist?นักท่องเที่ยวงั้นรึ?
Visitors are sure to like it.นักท่องเที่ยวจะชอบเลยล่ะคะ
I am an Italian citizen. My rights do not end just because I crossed the other side. This is not Italy.นักท่องเที่ยวจาก Dusseldorf, ยืนยันที่จะตาย.
People just leave them on vacation, so...นักท่องเที่ยวชอบทิ้งมันไว้ ก็เลย..
Four Americans on a vacation don't just disappear!นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันถึง 4 คน หายไปอย่างไร้ร่องรอยงั้นเหรอ.. ไม่มีทาง!
The German tourists were found north of Kulpefjeldet, killed by a bear.นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันถูกพบว่าเสียชีวิตแล้ว โดยฝีมือของหมีป่า ที่ทางตอนเหนือของเมือง Kulpefjeldet
We have to see the Red Fort this afternoon.นักท่องเที่ยวต้องได้รับใบเสร็จ
Regular tourist mecca we got here.นักท่องเที่ยวทั่วไปนามว่า เมคก้า เราถึงแล้ว
"Damn tourists"นักท่องเที่ยวที่กำลังจะเหนื่อยตาย
Yeah, what's up?นักท่องเที่ยวที่ฉลาด ต้องรู้จักเตรียมตัว
These tourists need a boat. I told them not in the rainy season.นักท่องเที่ยวพวกนี้ต้องการเรือ ฉันบอกพวกเขาว่าไม่ไช่ในฤดูฝนแบบนี้
The traveler smiled. "You have much to learn, child.นักท่องเที่ยวยิ้ม เธอยังต้องเรียนรู้อีกเยอะ
Lost tourist?นักท่องเที่ยวหลงทางเหรอ
Tourists treat this lake like it's a garbage can.นักท่องเที่ยวเต็มทะเลสาปและกระเป๋าขยะ
Tourists and American servicemen change their money... into French money and send it back here.นักท่องเที่ยวและบริกรอเมริกัน แลกเปลี่ยนเงิน เป็นสกุลฝรั่งเศสและส่งกลับมาที่นี่
A tourist took this.นักท่องเที่ยวได้นี่มา
Visitors swept through Italia like a flash flood.นักท่องเที่ยวไหลทะลักเข้าอิตาลีเหมือนน้ำหลาก
Today tourists have their snapshots taken in front of them.ทุกวันนี้ นักท่องเที่ยวต่างก็ ใช้เป็นที่เก็บภาพ
That afternoon there was a party of tourists from Havana at a café.บ่ายวันนั้นมีงานปาร์ตี้ ของนักท่องเที่ยวจากฮาวานาที่ ร้านกาแฟ
Got to bring back the tourists that'll put all your businesses on a paying basis.ต้องเรียกนักท่องเที่ยวกลับมา ให้ร้านรวงมีรายได้อยางที่ควรจะเป็น
Look, we depend on the summer people for our very lives...ฟังนะ เราต้องพึ่งนักท่องเที่ยวหน้าร้อน เพื่อประทังชีวิต...
I'm not a tourist.ฉันไม่ใช่นักท่องเที่ยว
You're sure you don't want to stay? You fight good for a tourist!แน่ใจนะว่าไม่อยู่ต่อNนายเป็นนักท่องเที่ยวที่สู้ได้เยี่ยม
Wooden girl becomes major tourist attraction.สาวน้อยนางนี้ ก็เลยกลายมาเป็นจุดดึงดูดหลักพวกนักท่องเที่ยว
Why don't you tourists go back to where it is you came from... and leave the bobsledding to the real men.ทำไมพวกนักท่องเที่ยวอย่างนาย ไม่กลับไปที่ของนาย ปล่อยบ๊อบสเลด ให้กับลูกผู้ชายตัวจริงเถอะ
I mean, think of the tourist potential, for instance, or...หมายถึง คงมีนักท่องเที่ยว มาสัมผัสสถานที่จริงกันมากเลยทีเดียว
We have enough food here for five voyages.คุณไม่เห็นเหรอ? เรามีอาหารเหลือเฟือ สำหรับนักท่องเที่ยว 5 คน
So the tourists panicked and stayed away.ดังนั้นนักท่องเที่ยวตื่นตระหนก และอยู่ห่าง
It's like a bunch of tourists on family vacations.มันก็เหมือนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวมาพักผ่อนกันแหละ
Of course, without another player you're only a tourist.แน่นอนไร้ผู้เล่นคนอื่น คุณเป็นเพียงนักท่องเที่ยว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักท่องเที่ยว
Back to top