ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักฆ่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักฆ่า*, -นักฆ่า-

นักฆ่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักฆ่า (n.) killer See also: assassin, slyer, gunman, hit man Syn. มือสังหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
murderer(n) ฆาตกร,คนร้าย,มือสังหาร,นักฆ่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe we're all supposed to be - killers?บางทีพวกเรา อาจจะเป็น.. - นักฆ่า ใช่มั๊ย?
How are you related to the trinity killer?เธอเกี่ยวข้องกับ นักฆ่า ทรินิตี้ อย่างไร
You came to us as outlaws, poachers, rapers, killers, thieves.พวกเจ้ามาหาเราใน ฐานะคนนอกกฎหมาย นักฉกฉวย คนข่มขืน นักฆ่า โจรขโมย
And one winter night, while recalling a Catholic tract he'd read, which stated that the only people guaranteed a place in Hell were not murderers, were not rapists, but were those who had died by their own hand.และคืนนึงในฤดูหนาว ขณะรำลึกบทคาทอลิคที่ได้อ่าน ซึ่งระบุว่า ผู้คนประเภทเดียวที่ถูกการันตีว่าจะได้เยือนนรก หาใช่ นักฆ่า นักข่มขืน ไม่
The killer, the secret murderer.- นักฆ่า ความลับของฆาตกร
Have you heard of "killer"?คุณเคยได้ยินคำว่า นักฆ่า มั้ย
Trinity... a religious man, family, good life.นักฆ่า 3 ศพ,ชายที่เคร่งศาสนา มีครอบครัว มีชีวิตที่ดี
Assassin! The gods are good to me.นักฆ่า พระเจ้าทรงเห็นใจข้า
Uh, that dude is some kind of an assassin-- his code name is Wolf Den.นักฆ่า รหัสคือ Wolf Den
Serial killer, and now kyle butler, extortionist?นักฆ่า แล้วตอนนี้ ก็ไคล บัตเลอร์ ขู่กรรโชกทรัพย์
An assassin will show up... go to hellนักฆ่ากำลังมา.. ไปตายซะ!
A salaried killer for a big Petroleum Companyนักฆ่ากินเงินเดือน_BAR_ จากบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่
Your assassin wasn't too subtle in eliminating those people at Unidac.นักฆ่าของคุณไม่ฉลาดพอ ที่จะกำจัดคนพวกนั้นที่ยูนิเดค
(Man) Killer of demons, gorge on this flesh, our offering.นักฆ่าของปีศาจกินเนื้อนี้ ให้บริการของเรา
Another government assassin.นักฆ่าของรัฐบาลอีกคน
His killer brought him here to... put on a show.นักฆ่าของเขานำตัวเขามายังที่นี่ เพื่อ... นำมาโชว์
Your assassin, she has become very powerful.นักฆ่าของเจ้า นางมีพลังเพิ่มสูงขึ้นมาก
Our killer's not a pro.นักฆ่าของเราไม่ใช่มือโปร
Do-Chi's swordsmen are exceptional but they can't fight with Dae-So's soldiers.นักฆ่าของโดชินั้นมีฝีมือ แต่พวกเขาไม่สามารถสู้ทหารของแดโซได้
The footpath killer, why did he stutter?นักฆ่าข้างถนน ทำไมเขาพูดติดอ่าง
Same killer... working for both Maroni and Falcone?นักฆ่าคนเดียวกันทำงานให้ ทั้งมาโรนี่และฟอลโคนเหรอ
Killer heat waves, record droughts rising sea levels, mass extinction of species.นักฆ่าคลื่นความร้อน ภัยแล้งบันทึก การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล, การสูญเสียมวลของสายพันธุ์ เราได้รับมรดกโลกมากมาย
The killers thought they'd killed a Grimm.นักฆ่าคิดว่า พวกเขาฆ่ากริมม์แล้ว
The killer thought that he was killing Opie.นักฆ่าคิดว่าคนที่เขายิงคือโอปี้
Killers from Guilder are infiltrating the Thieves' Forest and plan to murder my bride on our wedding night.นักฆ่าจากกิลเดอร์ ... แทรกซึมอยู่ในป่าแห่งหัวขโมย และวางแผนที่จะฆ่าเจ้าสาวของข้าในคืนแต่งงาน
Zombie kill of the week?นักฆ่าซอมบี้ของสัปดาห์?
Zombie kill of the week goes to sister Cynthia Knickerbocker.นักฆ่าซอมบี้ของสัปดาห์นี้ได้แต่ ซิสเตอร์ ซินเทียร์ นิกเกอร์บอคเกอร์
Even serial killers get 15 minutes of exercise a day.นักฆ่าต่อเนื่องต้องออกกำลังกาย 15 นาทีต่อวัน
A superpowered serial killer shap e- shifted into a coedนักฆ่าต่อเนื่องที่กลายร่างได้มา
Unassuming serial killer.นักฆ่าต่อเนื่องผู้ถ่อมตน
For a bad ass killer to own such a piece of crap watch?นักฆ่าตัวร้ายจะใช้นาฬิกาขยะๆแบบนี้ได้ยังไง
Think the trinity killer is someone else,นักฆ่าทรินิตี้ เป็นคนอื่น
California's most notorious serial killer, caught on your watch.นักฆ่าที่ฉาวโฉ่ที่สุด ฆาตกรต่อเนื่องในแคลิฟอร์เนีย เป็นที่จับตามอง
The assassin Myror has accepted the bounty.นักฆ่าที่ชื่อ ไมโรว์ ได้รับเงินค่าหัวไปแล้ว
The notorious assassin known only as "Ramon" whose latest claim of responsibility just arrived at our headquarters.นักฆ่าที่ยังคงลอยนวลอยู่ "ราโมน" ที่ออกมารับว่าฝีมือชิ้นล่าสุด เพิ่งได้กับการยืนยันจากทางเรา
The assassin Agent Walker shot was a member of Fulcrum.นักฆ่าที่สายลับวอคเกอร์ยิงไปนั้น เป็นสมาชิกของFulcrum
The assassin Agent Walker shot was a member of FULCRUM.นักฆ่าที่สายลับวอล์คเกอร์ยิง เป็นสมาชิคของฟัลครัม
Is he putting it out? I can't sleep because of the smell.นักฆ่าที่เป็นที่รู้จัก
A killer as dangerous and elusive as Carlos the Jackal.นักฆ่าที่โหดเหี้ยมไม่น้อยไปกว่า คาลอส เดอะแจคกัล
The assassin's inside!นักฆ่านั้น มันอยู่ในนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักฆ่า
Back to top