ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักการทูต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักการทูต*, -นักการทูต-

นักการทูต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักการทูต (n.) diplomat See also: ambassador, emissary, envoy, consul, minister, statesman
English-Thai: HOPE Dictionary
diplomat(ดิพ'ละแมท) n. นักการทูต
English-Thai: Nontri Dictionary
diplomat(n) ทูต,นักการทูต,ทูตานุทูต
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conduct of Diplomatic Mission Towards the Receiving Stateในการปฏิบัติของคณะผู้แทนทางการทูตต่อรัฐผู้รับ นั้นหน้าที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของนักการทูตคือ จะต้องละเว้นจากการเข้าแทรกแซงใด ๆ ในกิจการภายในของรัฐผู้รับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
attache (n.) นักการทูต See also: ผู้ช่วยทูต
diplomat (n.) นักการทูต See also: เอกอัครราชทูต, ทูต, ผู้ที่ต่อรองอย่างมีชั้นเชิง, ผู้ชำนาญในการคบค้าสมาคม Syn. diplomatist, envoy representative
emissary (n.) นักการทูต See also: ทูต, ตัวแทนที่ส่งออกไปปฏิบัติภารกิจ Syn. consul, envoy, representative
envoy representative (n.) นักการทูต See also: เอกอัครราชทูต, ทูต, ผู้ที่ต่อรองอย่างมีชั้นเชิง, ผู้ชำนาญในการคบค้าสมาคม Syn. diplomatist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only 600 tickets were allotted, but thousands, thousands lined the streets and rooftops, citizens, senators, congressmen, diplomats, officers, all in their full dress uniforms.มีการออกตั๋วแค่ 600 ใบ แต่มีผู้คนนับพัน ๆ ยืนเรียงบนถนนกับหลังคา ประชาชน ส.ว. ส.ส. นักการทูต ข้าราชการ
"God's Diplomat," according to The New York Times.นักการทูตของพระเจ้า ตามที่นิวยอร์กไทม์ส
How many corsets does a diplomat bring?นักการทูตควรพกเสื้อรัดทรงไปกี่ตัว?
She isn't here.นักการทูตปาร์คก็ไม่ยอมออกมา
My granddad was an envoy. my dad was an envoy.ปู่ฉันเป็นนักการทูต พ่อฉันก็เป็นนักการทูต
I was born into the trade.ฉันเกิดมาก็เป็นนักการทูตแล้ว
He's the guy Section 6 tried like hell to stop from defecting so the Major dropped in and took care of the diplomat who'd been talking to him.เขาถูกแผนก 6 ไล่ออก เพราะเขาจะเลิกทำ แล้วผู้พันก็เข้าไปจัดการกับนักการทูตที่คุยอยู่กับเขา.
The son of a cultural attaché, a sort of diplomat, really... who doesn't look down on us because of Senator Jackson.บุตรชายของ©atta​​chÃวัฒนธรรมการเรียงลำดับของนักการทูตจริงๆ ... ที่ไม่ได้มองลงมาที่เราเพราะวุฒิสมาชิกแจ็คสัน
I mean, diplomats have to go where they're sent.ผมหมายความว่า นักการทูตต้องไปที่ที่เขาถุกส่งไป
Kirk's talking to Rashan Chen. Taiwanese attaché© to the premier. He's dirty.เคิร์กกำลังคุยกับราชาน เฉิน นักการทูตไต้หวัน หมอนี่ไม่ซื่อ
As you know, bioroids are, more often than not, diplomats, emissaries... and, like your friend Hitomi, ministers of political affairs.อย่างที่คุณรู้ โดยทั่วไปไบโอรอยด์คือนักการทูต ...เหมือนกับเพื่อนของเธอ ฮืโตมิ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
I would like to know... what are your thoughts on the matter, Emissary Yoshino?ชั้นอยากจะรู้ว่า... คุณคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้ นักการทูตโยชิโน่
Poseidon's ship and their emissary have already left, but they can't be far.เรือของโพเซดอนกับนักการทูต ออกไปแล้ว แต่คงยังไปไม่ไกล
But the defense has painted a solid picture of fayed as a diplomat,แต่ทนายจำเลยสร้างภาพฟาเย็ด \ ว่าเป็นนักการทูต
SUCRE: What do diplomats usually do?อะไรที่นักการทูตทำเป็นประจำบ้าง
They're Russian diplomats with full diplomatic immunity.คนพวกนี้เป็นนักการทูตรัสเซียได้เอกสิทธิ์ทางการทูต
I'm the daughter of a diplomat. I grew up in fancy hotels.ฉันเป็นลูกสาวนักการทูต ฉันโตมากับโรงแรมสารพัดชนิด
Spoken like one wise enough to consider a political solution.พูดได้เหมือนคนฉลาดพอที่จะ เป็นนักการทูตได้เลย
A senior who took the diplomat exam as well. He came on Publication Day too.และนักการทูตอาวุโส ถูกสอบสวนในวันเดียวกัน
Lee Kyeong Wan is the examinator of high schools and senior diplomats.ลีคยองวานเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและนักการทูตอาวุโส
It was owned by a South African diplomat who was selling nuclear secrets to Iran.เป็นของนักการทูต แอฟริกาใต้ ที่ขายความลับเรื่องนิวเคลียร์ ให้อิหร่าน
It's the deputy director, Mr. Park.นั่นนักการทูตปาร์คนี่ เขามาแล้ว
Two days later an ambassador was killed.สองวันหลังจากนั้น มีนักการทูตถูกฆ่าตาย
He's a Brazilian diplomat...เขาเป็นนักการทูตของบราซิล
Are you the emissaries from King Horik?เจ้าเป็นนักการทูต ของกษัตริย์ฮอร์ริคงั้นรึ
Makes it easier when disappearing foreign diplomats from their penthouses.มันจะง่ายขึ้นเมื่อนักการทูตหายไป จากที่พักของพวกเขา
Must be easy to get beautiful women when you are a diplomat's son.มันคงเป็นเรื่องง่ายสินะ ที่จะจีบผู้หญิง ในเมื่อเป็นลูกของนักการทูต
Oh, well, that is high praise, sir, seeing as how you're an emissary of the man upstairs himself.โอ้ นั่นถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับท่าน ได้พบกับนักการทูตของผู้ที่อยู่เบื้องบนด้วยตัวเอง
An appellate court judge in Ohio, a French diplomat who dies in a plane crash.ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ในโอไฮโอ นักการทูตชาวฝรั่งเศศซึ่งตายจากเครื่องบินตก
Why would Zanetakos need a low-level Turkish diplomat to get a car bomb into the country?ทำไมซาเนเทกอส ถึงต้องใช้งาน นักการทูตระดับล่าง ๆ ชาวตุรกีด้วย เพื่อนำรถติดระเบิดเข้ามาในประเทศเหรอ
Because it's illegal to search diplomatic cargo.เพราะมันผิดกฏหมายที่จะ ตรวจสอบตู้สินค้าของนักการทูต
After years of being kept in the bowels of a Greek slave ship, she was discarded and left for dead, where she was found near death by a Persian emissary.หลังจากปีถูกเก็บไว้ในท้องเรือ บนเรือทาสกรีก ... ...เธอถูกโยนออกและทิ้งให้ตาย... ...ที่เธอถูกพบใกล้ตาย ของนักการทูตเปอร์เซีย
I'm a diplomat, for Pete's sake.ฉันนักการทูตเพื่อประโยชน์ของพีท
His name was Maximilian Jones and he was the son of an English diplomat who always saw the best in people.ชื่อของเขาคือแมก โจนส์และเขาเป็นบุตรชายของนักการทูตอังกฤษ ที่มักจะเห็นคนที่ดีที่สุดใน .
I'm certain that the Emperor himself would want to know who has been so charitable toward his envoy.ผมบาง ว่าตัวเองจักรพรรดิ ต้องการที่จะรู้ว่าใครได้รับการเพื่อให้ การกุศลของเขาที่มีต่อนักการทูต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักการทูต
Back to top