ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักกวี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักกวี*, -นักกวี-

นักกวี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักกวี (n.) poet See also: writer, bard, versifier
English-Thai: HOPE Dictionary
harmonist(ฮาร์'มะนิสทฺ) n. นักวิชาประสานเสียง,นักกวี
homer(โฮ'เมอะ) n. นักกวีชาวกรีกโบราณผู้ประพันธ์เรื่อง IliadและOdyssey
lyricist(เลอ'ริซิสทฺ) n. ผู้เขียน.เนื้อร้องของเพลง,นักกวีผู้บรรยายความรู้สึกที่เป็น,ลักษณะเพลงที่ร้องกับพิณ
minstrel(มิน'สเทรล) n. นักดนตรีในยุคกลางผู้ที่ร้องเพลงหรือท่องบทกวีไปด้วย,นักดนตรี,นักร้อง,นักกวี,ตัวตลกที่ร้องเพลงด้วย, See also: minstrelsy n., Syn. rhymer
omar khayyam(โอ'มาร์ ไคยาม',แยม,โอ'มาร์) n. นักกวีและนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียสมัยโบราณ
poet(โพ'อิท) n. นักกวี, Syn. versifier,bard
poet laureate(-ลอ'รีเอท) n. นักกวีราชสำนัก,นักกวีที่มีชื่อเสียงที่สุด pl. poets laureate
poetess(โพ'อิทิส) n. นักกวีหญิง
poetic(โพเอท'ทิค) adj. เกี่ยวกับบทกวีหรือนักกวี,
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
parodist (n.) นักกวีชั้นเลว
poetaster (n.) นักกวีชั้นเลว Syn. parodist
poet laureate (n.) นักกวีราชสำนัก
poetess (n.) นักกวีหญิง
poetic (adj.) เกี่ยวกับนักกวี See also: เกี่ยวกับนักแต่งโคลงกลอน, เกี่ยวกับคนเขียนบทประพันธ์, เกี่ยวกับคนแต่งบทประพันธ์
poetical (adj.) เกี่ยวกับนักกวี See also: เกี่ยวกับนักแต่งโคลงกลอน, เกี่ยวกับคนเขียนบทประพันธ์, เกี่ยวกับคนแต่งบทประพันธ์ Syn. poetic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And soon by a poet, a young Akkadian lad and a girl.และอีกไม่นาน ก็เป็น นักกวี หนุ่มอัคคาเดีย และ เด็กผู้หญิง
I'm a warrior poet, man.ฉันเป็นนักรบ นักกวี เพื่อน
Poets, musicians, actors, playwrights.นักกวี นักดนตรี นักแสดง นักเขียน
Amanda Johnson. Poet by choice, lesbian by birth.นักกวีโดยกำหนด เลสเบี้ยนโดยกำเนิด
Dad was a fan of the poet, Hagiwara Sakutaroพ่อ เป็นแฟนนักกวี, Hagiwara Sakutaro
Magnet, I think you'd be a better poet than a prosecutor.แม็กเน็ต ,ฉันว่าเธอไปเป็นนักกวี ดีกว่าจะมั้ย
What I need now is not to become a prosecutor, but to become a poet and comfort your soul.ตอนนี้ฉันไม่ต้องการจะเป็นทนายแล้ว แต่ฉันจะเป็นนักกวี และคอยดูแลจิตวิญญาณของเธอ
It has three words, but the poet has scratched them out.มันมีสามคำ แต่นักกวีได้ขีดลบ มันทิ้งไปจนหมด
Haven't you got poet or something like that?เคยลองนักกวี หรืออะไรคล้ายๆบ้างมั้ย
No, you see the trouble with poet is, how do you know it's deceased?ไม่เคยเลย คืองี้ ปัญหากับนักกวีก็คือ เราจะบอกได้ไงว่ามันตายรึยัง
The song "Darshan Do Ghanshyam" was written by which famous Indian poet?เพลง ดาร์ชาน โด กันชาม ถูกประพันธ์โดยนักกวีชาวอินเดียชื่อดังผู้ใด
And was most recently court poet to the king of Elam.และเคยอยู่ในสภานักกวี ของ กษัตริย์ แห่ง อีลาม เมื่อไม่นานนี้
And I'm a poet not a scribe, you jackass.และข้าเป็นนักกวีไม่ใช่เสมียน เจ้างั่ง
Still talking to poetry girl?ยังคุยกับหญิงนักกวีอยู่อีกเหรอ?
Wine is my inspiration. In some parts, I'm known as a poet.สุราเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจของข้า บางส่วน เขาก็เรียกข้าว่านักกวี
Or the poet who paints pictures with words.หรือนักกวีผู้ที่วาดภาพ ด้วยคำพูด
One a Kurd, the other a painter and the third a poet.เป็นชาวเคิร์ทคนนึง.. อีกคนเป็นนักเขียนรูป คนที่สามเป็นนักกวี
Rock star, legend, poet.ร๊อค สตาร์, ตำนาน, นักกวี
With the rest of the financial aid-iots and poets.ทั้งกับเรื่องการเงินงี่เง่าและเรื่องนักกวี
You could get these so-called local poets to come to your class.ดังนั้นคุณสามารถเรียกว่า\นักกวีชาวบ้านในห้องเรียน.
Well, I'm a poet, so what I'm good with are words.เอ่อ,ฉันเป็นนักกวีค่ะ,\ดังนั้นฉันมีคำพูดที่ดี.
The piano poet, Chopin.เพื่อแต่งเพลงสำหรับเปียโน "นักกวี ของเปียโน" โชแปง
Millions of dollars being showered on poets, literary theorists and students of gender studies.เงินนับล้านถูกประเคนไปให้นักกวี นักทฤษฎีด้านวรรณกรรม และนิสิตด้านเพศสภาพศึกษา
Okay, "Dead Poets Society." Fine.โอเคได้ พ่อยอดนักกวี
He's a poet of the urban jungle.เขากลายมาเป็นนักกวีในเมืองใหญ่
Maybe I should've been a poet.บางที ผมควรเป็นนักกวีนะ
What if said poet worked for a patron and his poetry was perceived as insubordinate?มันคืออะไร ถ้าหากพูดว่านักกวีทำงานเพื่อผู้อุปถัมส์ และการประพันธ์ของเขาถูกรับรู้ว่าเป็นแบบพวกทรยศแหกคอก?
But was a wayward poet ever punished, say, by being locked in a garrote somewhere?แต่ เป็นนักกวีหัวแข็งก็มักถูกลงโทษตลอด ให้พูดก็, ถูกจับขัง ในลานประหารสักที่
I suppose that makes her some sort of a poet.นั่นทำให้หล่อนดูเหมือนนักกวี
William Blake, the poet.วิลเลี่ยม เบลก นักกวี
But he wants to throw all that away and become a penniless poet. Now I think he's crazy.แต่เขาอยากจะโยนทั้งหมดนั้นทิ้งไป และกลายเป็นนักกวีไส้แห้ง
My parents would never allow it.ผมหมายถึง ผมไม่สามารถเป็นตัวเอง และนักกวีในเวลาเดียวกัน
I think Poe can rest easy another day.ผมคิดว่า Poe (นักกวีชาวอเมริกัน) สามารถพักผ่อนได้ง่ายมาก
The true poet of his generation! Mr. Lee Jeokyo.สุดยอดนักกวีแห่งยุค คุณ ลีโจเคียว
So you are a national poet, sir. So what?อาจารย์เป็นนักกวีแห่งชาติ แล้วยังไง
♪ For a poet and a one-man band ♪แด่นักกวีและวงดนตรีเดี่ยว
Perhaps Daniel should've been a poet after all.บางทีแดเนียลควรไปเป็นนักกวีซะเลย
Your father, perhaps, is the poet Louis Ginsberg?พ่อของคุณ ใช่นักกวี หลุยส์ กินส์เบิร์กไหม?
You Russians think of yourselves as poets, but perhaps you're just touchy.คนรัสเซียอย่างคุณ ชอบคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนนักกวี แต่บางทีคุณก็เป็นคนฉุนเฉียวง่าย
You have a poetic soul, Billy, but it is time for a fucking wake-up call.นายมีจิตวิญญาณของนักกวี บิลลี่ แต่ถึงเวลาแล้ว ที่จะตาสว่างซะที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักกวี
Back to top