ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นองเลือด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นองเลือด*, -นองเลือด-

นองเลือด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นองเลือด (adj.) bloody See also: sanguinary
English-Thai: HOPE Dictionary
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
blood slayingการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
bloodguilty(บลัดกิล'ที) adj. มีความผิดฐานฆ่าคนตายหรือทำให้เกิดการนองเลือด
bloodlinessn. การนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม, Syn. brutality
bloodshedn. การนองเลือด,การฆ่ากันตาย,การทำลายชีวิต, See also: bloodshedding n. ดูbloodshed, Syn. killing
carnageการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
gory(กอ'รี) adj. เปื้อนเลือด,คล้ายเลือด,นองเลือด,ไม่น่ายินดี,ไม่ดี., See also: gorily adv.
massacerการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
ruddy(รัด'ดี) adj.,adv. มีสีแดง,มีเนื้อหนังแดงที่มีสุขภาพดี,นองเลือด,หลั่งเลือด, See also: ruddily adv. ruddiness n., Syn. red,reddish,scarlet
sanguinary(แซงกวะแน'รี) adj. นองเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,เปื้อนเลือด,โหดเหี้ยม,ชอบสังหาร,ดุร้าย,เต็มไปด้วยการสาปแช่ง., See also: sanguinarily adv. sanguinariness n., Syn. bloodthirsty,bloodstained,bloody
sanguineous(แซงกวิน'นัส) adj. เกี่ยวกับเลือด,สีเลือด,มีเลือด,นองเลือด,หลั่งเลือด (ใบหน้า) แดง,เปล่งปลั่ง,มั่นใจ,เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguineousness n.
shambles(แชม'เบิลซฺ) n. โรงฆ่าสัตว์,ที่มีการนองเลือด,ที่ที่มีการทำลายล้าง,ร้านขายเนื้อสัตว์,ที่ที่มีความโกลาหล,ความโกลาหล
English-Thai: Nontri Dictionary
gory(adj) เต็มไปด้วยเลือด,อาบเลือด,นองเลือด,เปื้อนเลือด
ruddy(adj) แดง,แดงก่ำ,นองเลือด,หลั่งเลือด
sanguinary(adj) กระหายเลือด,นองเลือด,หลั่งเลือด,เปื้อนเลือด,โหดเหี้ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bloodthirsty (adj.) นองเลือด See also: เต็มไปด้วยเลือด, ซึ่งกระหายเลือด, โหดเหี้ยม Syn. cruel
sanguinary (adj.) นองเลือด See also: เต็มไปด้วยเลือด, ซึ่งกระหายเลือด, โหดเหี้ยม Syn. bloodthirsty, cruel
sanguineous (adj.) นองเลือด See also: หลั่งเลือด
blood (n.) การนองเลือด See also: การเสียเลือดเนื้อ Syn. bloodshed
gorily (adv.) อย่างนองเลือด See also: อย่างเต็มไปด้วยเลือด
sanguinarily (adv.) อย่างนองเลือด
sanguineness (n.) การนองเลือด
sanguinity (n.) การนองเลือด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Too much blood in the gutter. You win. Let's split L.A.นองเลือดมามากแล้ว นายชนะ เรามาแบ่ง LA กัน
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด
Rioting. Bloodshed.ความวุ่นวาย การนองเลือด
We want peace! We don't want martyrs, do we?เราไม่ต้องการ การนองเลือดอีก
This is almost 1946. Nobody wants bloodshed anymore.นี้เกือบปี 1946 ไม่มีใครอยากนองเลือดอีกต่อไป
"Without bloodshed, there is no forgiveness"โดยปราศจากการนองเลือด, มี ยกโทษให้
"No forgiveness without bloodshed"."ไม่ใช่ยกโทษให้โดยปราศจากการนองเลือด". \ NBaudelaire
If we obtain our freedom by murder and bloodshed, I want no part of it.ถ้าเราได้เสรีภาพมาด้วยการฆ่า และนองเลือด ผมไม่เอาด้วย
The Muslims rose and there was a bloodbath.พวกมุสลิมลุกฮือและเกิดนองเลือด
Riots and violence are not the answer to nothing.การจลาจล กับ การนองเลือด ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกอย่าง.
This wedding's in four days. I cannot have bloodshed here!การวิวาห์จะมีในอีก 4 วัน ผมไม่ยอมให้มีการนองเลือดที่นี่
I offer you the perfect solution--a revolution without bloodshed... without loss of life, even without treason.การปฏิวัติครั้งนี้ จะไม่นองเลือด ไม่ทรยศชาติ
But the cycle of bloodshed continues.แต่การนองเลือดยังดำเนินต่อไป
Let the bloodbath begin.มาเริ่มการนองเลือดนี้กันเถอะ
If I gotta come back here, things are gonna get bloody.ถ้ายังให้ฉันต้องกลับมาอีก คราวนี้นองเลือดแน่
But what he wants is blood, sex and money.แต่เขาอยากได้เรื่องนองเลือด เซ็กซ์และเงิน
Smoking is only poisonous when it ends in bloodshed.การสูบบุหรี่เท่านั้นที่จะได้รับสารพิษ ต่อเมื่อมันจบลงด้วยการนองเลือด
Will the U.N. intervene to stop the bloodshed?U.N. จะสามารถหยุดการนองเลือดครั้งนี้ได้มั๊ย?
I'm trying to prevent a bloodbath here.ผมพยายามที่จะป้องกันการนองเลือดที่นี่
Any Priory story ends in bloodshed. They were butchered by the Church.เรื่องของไพเออรี่จบลงด้วยการนองเลือดพวกเขาโดนคริสตจักร ตามล่า
As of now, nobody knows who or what is responsible for the bloody crimes of the past few days.ในตอนนี้,ไม่มีใครรู้ ใครหรืออะไรที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ สำหรับเหตุการณ์ฆาตกรรมนองเลือด ในสองวันนี้
I think you have created quite the masterpiece of a monster off the blood of this town, because monsters sell books.ผมคิดว่าคุณสร้างผลงานชิ้นเยี่ยม ของฆาตกรนี้ขึ้นมาเอง ที่ซึ่งนองเลือดไปทั้งเมือง ก็เพราะว่าฆาตกรมันขายหนังสือคุณได้
There's been too much spilled blood Besidesมันมีเรื่องนองเลือดมากเกินไป
No matter what happens no more bloodshed.ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ห้ามนองเลือดอีก
Acting like you're all out for blood.แสดงท่าทางเหมือนคุณจะนองเลือดตายกันไปข้างหนึ่ง
Right down to the bloody murders.รวมไปถึงฉากฆ่านองเลือดเลย
I told you this shit would go bad. This blood's on you.ผมบอกคุณแล้วว่าเหตุการณ์มันจะเลวร้ายขึ้น การนองเลือดนี้เพราะคุณเป็นต้นเหตุ
Was a bloody two years. Bodies dropped.เป็นศึกนองเลือดอยู่สองปี มีศพถูกฝังเอาไว้
No. We just die bloody.ไม่ เราตายอย่างนองเลือด
I asked how many men were killed during this bloody Narnian attack?ข้าถามอีกครั้ง... ทหารกี่คนที่ถูกฆ่าระหว่างการโจมตี นองเลือดของพวกนาเนีย?
Do you want to fight until there's bloodshed?ป้าต้องการจะต่อสู้ จนกระทั่งนองเลือด หรือไง?
Now, we don't want any bloodshed.เราไม่ต้องการให้เกิดการนองเลือด
You want the gory details?แกอยากฟังเรื่องรายละเอียดการนองเลือดไหม
And he knew we were going to die bloody.แล้วเขายังรู้อีกว่าพวกเรา จะตายอย่างนองเลือด
We're not going to die bloody.พวกเราไม่ตายอย่างนองเลือด
We cannot turn a blind eye to bloodshed.เราจะทำเป็นหลับหูหลับตาการนองเลือดนี้ไม่ได้
Ain't gonna be no bloodshed in Charming.จะไม่มีการนองเลือดในชาร์มมิ่งเเน่
Or I'll call in another charter and we can turn main street into dia de Los muertos.หรือจะให้ฉันโทรเรียกลูกน้องมาเพิ่ม แล้วเรามาดวลกันใจกลางเมืองเลย เอาให้เป็นวันนองเลือดไปเลยว่ะ
Bloody day for both of us.วันศึกนองเลือดของเราทั้งคู่
Talk about your blood bath.พูดถึงเรื่องนองเลือดของนาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นองเลือด
Back to top