ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกนั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกนั้น*, -นอกนั้น-

นอกนั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกนั้น (prep.) others See also: besides
English-Thai: HOPE Dictionary
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's something moving out thereมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกนั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
D ean, so far you got a patch of dead grass and nothing.ดีน! พี่เจอแต่หญ้าแห้งเท่านั้น นอกนั้น ไม่มีอะไรเลย
Besides, you and I have always spoken the same language.นอกนั้น ฉันและคุณต่างก็ พูดคุยภาษาเดียวกัน
NOTHING SINCE THEN. BLANK.นอกนั้น เธอก็จำอะไรไม่ได้อีก
Besides, we have more urgent matters to discuss.นอกนั้น เรามีเรื่องเร่งด่วนที่้้ต้องคุย
Other than that, you'll not have to worry. People here are very honest.นอกนั้นก็ชิวๆ ครับ คนที่นี่ซื่อสัตย์สุจริต
Everything else is sheer rock to the edge of the water.นอกนั้นก็เป็นแนวหินไปจนจรดขอบน้ำ
Other than that, just be yourself.นอกนั้นก็แค่เป็นตัวของตัวเอง
Otherwise, I'm fine. Hello, Cisco.นอกนั้นก็ไม่เป็นไร หวัดดี ซิสโก้
The rest is the mess you leave as you pass through.นอกนั้นคุณเหยียบย่ำผ่านไป
Apart from that, it won't change a thing.นอกนั้นจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงระหว่างเรา
The rest of it is used in nuclear medicine.นอกนั้นถูกใช้ในทางการแพทย์นิวเคลียร์
Most become zombies. Can you believe that?นอกนั้นยอมกลายเป็นซอมบี้หมด คุณเชื่อไหมล่ะ?
Is that all I can do?นอกนั้นล่ะ,มีอะไรต้องทำอีกหรือเปล่า
The rest of the body would have the original DNA.นอกนั้นส่วนอื่นๆของร่างกายจะมีดีเอ็นเอแบบเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
Everything else is in German.นอกนั้นเป็นภาษาเยอรมัน
Outside of that, we risk the capsule's recovery.นอกนั้นเรามีความเสี่ยงแคปซูล การกู้คืน
I don't have anything other than that.นอกนั้นแล้วผมไม่รู้อะไรเลย
Everybody else move! You cover!นอกนั้นไป แกคอยคุ้มกัน
I got my kneecaps on backwards, but outside of that, I'm a complete wreck.{\cHFFFFFF}ผมได้ kneecaps ของฉันบนหลัง {\cHFFFFFF}แต่นอกนั้น ฉันซากที่สมบูรณ์ ขอบคุณ
There's hundreds of prisoners out there and only a few men to guard them.ข้างนอกนั่นเชลยเป็นร้อย มีคนคุมแค่นิดเดียว
Is that bomb out there... is that an illusion?หัวรบข้างนอกนั่นเป็นภาพลวงตารึ
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้
Look, if we walk out there, they'll slaughter us!ถ้าเราออกไปข้างนอกนั่น มันฆ่าเราแน่
But out there already there is rioting because Hindus fear you are going to give too much away.แต่ข้างนอกนั่น จลาจลเกิดขึ้นแล้ว เพราะชาวฮินดูกลัวว่า คุณจะให้มุสลิมมากเกินไป
We all meet back here in 20 minutes, regardless !ข้างนอกนั้น ฉันได้ยินอะไรตลกๆ มากมาย
They're out there somewhere.พวกเขาอยู่ข้างนอกนั่น ที่ไหนสักแห่ง
# Somewhere out there #ที่ไหนสักแห่ง ข้างนอกนั่น
# In that big somewhere out there #ในความเวิ้งว้าง ข้างนอกนั่น
Here. Outside, you go there. Guards patrolls there.ตรงนี้ พาไปด้านนอกนั่น จะมียามคอยตรวจตรา
If getting this man free, so he can tells to the free world, and tell what happens here, is necessary then of course we will help.ถ้าช่วยชายคนนี้ออกมาได้ แล้วเขาช่วยออกไปบอกโลกภายนอกนั้นว่าNเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ถ้าเป็นดังนั้นแล้ว เราจะช่วย
Something's going to happen out there.จะต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นข้างนอกนั่น
I want to know what's out there.- ผมรู้ แต่ผมอยากรู้ว่ามีอะไรข้างนอกนั่น ผมอยากไปดู
He's here somewhere.เขาอยู่ที่ไหนสักแห่งข้างนอกนั่น
Listen to the guys yell. They ain't gonna leave till it's over.ฟังเสียงตะโกนข้างนอกนั่นไว้ จะไม่มีใครเลิกจนกว่าเกมส์จะจบ
Snow. You don't have any. It's 900 degrees out there.หิมะ ซึ่งนายไม่มี มัน 400 องศาข้างนอกนั่น
There's something out thereมีบางสิ่งอยู่ข้างนอกนั่น
What's going on out here?อะไรเกิดขึ้นข้างนอกนั่น?
I think I hear a rhino out here.ฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงแรดข้างนอกนั่น
You can see, and you can hear, but from inside the tomb of your mind.จากข้างในลึกๆ แต่ภายนอกนั้น...
There's no more truth out there than in the world I created for you.ข้างนอกนั่นไม่มีอะไรจริงกว่า ในโลกที่ฉันสร้างให้เธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกนั้น
Back to top