ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นวยนาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นวยนาด*, -นวยนาด-

นวยนาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นวยนาด (v.) stroll See also: strut, serape lightly, ramble, saunter, gallivant Syn. เดินทอดน่อง, เยื้องกราย, กรีดกราย
English-Thai: Nontri Dictionary
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
float (vi.) เดินนวยนาด See also: กรีดกราย, เยื้องกราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then she strutted on out the door, and that's the last time I ever saw her.จกานั้นก็เดินนวยนาดออกไป และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมพบเธอ
A handsome Korean billionaire didn't waltz in here and he didn't sweep you off your feet.เศรษฐีเกาหลีสุดหล่อ ไม่ได้นวยนาดเข้ามาในนี้ และไม่ได้อุ้มลูกขึ้นในอ้อมแขน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นวยนาด
Back to top