ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นกต่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นกต่อ*, -นกต่อ-

นกต่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นกต่อ (n.) decoy See also: imitation, bait, lure, fake Syn. นางนกต่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
decoy(ดิคอย') {decoyed,decoying,decoys} n. นกต่อ,สิ่งล่อ,ผู้ล่อลวง,เป้าหลอก,สิ่งที่สามารถสะท้อนคลื่นเรดาร์. vt. ล่อด้วยนกต่อ vi. กลายเป็นนกต่อ, Syn. lure
stool(สทูล) n. ม้านั่งเดี่ยว,ตั่ง,ตั่งพักเท้า,ม้ารองเข่า,ตอ,ตอไม้,ราวไม้เกาะของนก,รากที่แตกหน่อใหม่,นกเกาะบนราวไม้ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,เป็ดเทียมหรือนกเทียมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,นกต่อ,ถังอุจจาระ,ม้านั่งถ่ายอุจจาระ,อุจจาระ,ที่นั่งที่เป็นสัญลักษณ์อำนาจ vi. แตกหน่อ,ถ
English-Thai: Nontri Dictionary
decoy(n) สิ่งล่อ,นกต่อ,เหยื่อ,เป้าหลอก,ผู้ล่อลวง
lure(n) เหยื่อล่อ,นกต่อ,เครื่องล่อ,แรงดึงดูด 
stool(n) ตั่ง,ม้านั่ง,ตอไม้,คอนไม้,นกต่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stool (vi.) เป็นนกต่อ See also: เป็นตัวล่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who-you led who?คุณเป็น .. นกต่อ .. อะไรนะ?
Maybe one of your other decoys might have seen him.นกต่อคนอื่นของคุณอาจเคยเห็นเขา
It was intense up there, but I don't wanna cause a panic over minor quakes.มันเป็นความรุนแรงขึ้นมี แต่ฉันทำไม่ได้ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต้องการมากกว่าไหวเล็กน้อย
I want you guys working the D deck reception area and the dining saloon.ผมอยากให้พวกคุณทำงานที่ชั้น-ดี บริเวณแผนกต้อนรับกับห้องอาหาร
If you lose your room key contact the front desk.ถ้าคุณทำกุญแจหาย... ...โปรดติดต่อแผนกต้อนรับ
I'm a reporter, Plus, she's not my type, I like a woman built for comfort, not for speed,ข้าพเจ้าเป็นเพียงชนชั้นนกต่อ อีกประการหนึ่ง นางไม่ได้ต้องใจข้าแต่อย่างใด เรานิยมหญิงที่ทำให้เราสบายใจ มิใช่ทำให้เราเร่าร้อน
Front desk.(phone ringing) แผนกต้อนรับครับ
He's small potatoes. Just the pawn we used to lure you here.เขาเป็นแค่นกต่อที่ใช้ล่อนาย
Palace Hotel lobby.แผนกต้อนรับพาเลซโฮเต็ลครับ
WILL PROVIDE THE USHERS FOR THE VISITING REPRESENTATIVES.จะทำหน้าที่แผนกต้อนรับ
What should we do? Should we go to reception?เอายังไงดี ไปที่แผนกต้อนรับดีมั้ย
Well, I will be at the church early if you would like to stop by and say hi.ฟังเขาก่อนค่อยตัดสินเขาดีมั้ยคะ ฉันไม่สนหรอกว่าแกเป็น นกต่อให้กี่รายแล้ว แต่การที่แกพาปีศาจ ที่พระเจ้าเกลียดชังไปเข้าโบสถ์
Not a shilling! I have something so special, I don't need to pay anyone.ไม่ใช่นกต่อ ผมมีบางอย่างที่พิเศษ ผมไม่ต้องจ่ายให้ใครอีก
Let me introduce my daughter-in-law. She's in charge of our ship building division.ขอให้ผมแนะนำลูกสะใภ้ของผม เธอรับผิดชอบแผนกต่อเรือ ของเรา
Hey, it's Tim at the front desk.เฮ้ นี่ทิมแผนกต้อนรับนะครับ
I led them right to you.ฉันเป็นนกต่อที่พวกนั้นจะตามมาถึงเธอได้
You all know Ned in reception. Today I'm gonna fire Ned.ทุกคนรู้จัก เนด ที่แผนกต้อนรับ วันนี้เรากำลังจะไล่เนดออก
They want this guy like the ax wants the turkey.พวกเขาต้องการตัวหมอนั่นNเพื่อเป็นนางนกต่อ
This is good news. I mean, Brandon fell head-first into the doo-doo pile and came up smelling like Paco Rabanne.นี่เป็นข่าวดี ผมหมายถึงคงแบรนดอน ถูกใช้เป็นางนกต่อ
~~ I saw her today ~~ ~~ at the reception ~~# ฉันเห็นเธอวันนี้ ที่แผนกต้อนรับ #
To find a trinity decoyไปหานกต่อให้ทรินิตี้
We should have it back up soon. All right, so we comb the footage:ตกลงตัดในส่วน ล็อบบี้ , แผนกต้อนรับ , ลานจอดรถ
Here he is at reception, checking in his backup.นี่เขาอยู่ที่แผนกต้อนรับ ดูที่ด้านหลังเขาซิ
I'm sorry, the nurse at reception downstairs is on the phone.ขอโทษนะคะ พยาบาลจากแผนกต้อนรับโทรมาค่ะ เธอต้องการจะเรียนสายถึงคุณ เห็นว่าด่วนมาก
This is Beydoun at the front desk.ผมเบย์ดูน แผนกต้อนรับ
I'll go tell the front desk we're here.ฉันจะไปเเจ้งแผนกต้อนรับ ว่าเรามาที่นี่แล้ว
Okay, I'll call the Chicken Man.โอเค ฉันจะโทรหานกต่อ
Salazar and two CL jumped me in the Chicken Man's van.ซาลาซาร์และลูกน้องอีกสองคน พวกมันกระโดดขึ้นรถตู้ของนกต่อไปด้วย
Salazar and 2CL jumped me in Chicken Man's van, took my cut.ซาลาซาร์และลูกน้องอีกสองคน พวกมันกระโดดขึ้นรถตู้ของนกต่อ พวกมันเอาเสื้อหนังฉันไป
I mean, granted, they were decoys.หมายถึงพวกนางนกต่อมาส่งให้
The cocktail area, the grounds for the reception.บาร์เครื่องดื่ม แผนกต้อนรับ
[Receptionist/Cashier][แผนกต้อนรับ/แผนกการเงิน]
Because of me, he wandered around the hospital, picked up medicine, registered me at reception, and took me to where I was supposed to get x-rayed.เพราะว่าฉัน เขาเลยวิ่งพล่านทั่วโรงพยาบาล ไปรับยาเอย ไปลงทะเบียนให้ฉันที่แผนกต้อนรับ และก็พาฉันไปไปยัง ห้องเอกซ์เรย์
Worked at the reception desk at our company.ทำงานแผนกต้อนรับที่บริษัท
We're having a party, and here's the entertainment.เรากำลังมีปาร์ตี้ นี่แผนกต้อนรับแขก
He gave us something to chase, throw us off the target.ก็เลยหลอกให้เราไล่ตามนกต่อแทน
No one in Kleinman's entire front office knows the first thing about giving an X-ray, which just-- ahh.ไม่มีใครในไคล์แมน ในแผนกต้องรับส่วนหน้า รู้เรื่องอันดับแรกที่เกี่ยวกับการเอ็กซเรย์เลย ซึ่งมันแค่ เอ่อ...
And if you were family member, you have to check-in at the reception over there.ถ้าคุณเป็นสมาชิกในครอบครัว ให้เช็คอินที่แผนกต้อนรับ ตรงนั้น
Good idea. Attention is what birds want.ไอเดียดีมาก ความสนใจคือสิ่งที่นกต้องการ
The pool sent it to the front desk, and then they called the casino.ทางสระว่ายน้ำส่งมันมาที่แผนกต้อนรับ แล้วพวกเขาโทรไปที่คาสิโน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นกต่อ
Back to top