ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทีม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทีม*, -ทีม-

ทีม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทีม (n.) team See also: group Syn. คณะ, พวก, กลุ่ม, กรุ๊ป
ทีมงาน (n.) work team See also: working team Syn. คณะทำงาน
ทีมเฉพาะกิจ (n.) specific unit See also: special work unit (with one particular task), dedicated work unit
ทีมเฉพาะกิจ (n.) specific unit See also: special work unit (with one particular task), dedicated work unit
ทีมเวิร์ก (n.) teamwork Syn. คณะทำงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
ante meridiem(แอนทีมะริด' เดียม) (Latin) ก่อนเที่ยง, เขียนย่อว่า A.M., หรือ a.m.
antemeridian(แอนทีมะริด' เดียน) adj. ก่อนเที่ยง (occurring before noon)
antimacassar(แอนทีมะแคส' ซา) n. ผ้าหรือผนังหรือปลาสติกคลุมที่พิงหลัง หรือแขนเพื่อกันเปื้อนหรือให้ใช้ทน (a tidy)
antimalarial(แอนทีมาเล' เรียล) adj., n. ซึ่งต้านเลื้อมาเลเรีย ยาต้านเชื้อมาเลเรีย
antimissile(แอนทีมิส' เซิล) adj., n. ซึ่งต่อต้านจรวดนำวิถี, ขีปนาวุธที่ต่อต้านจรวดนำวิถี., Syn. anti-missile
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
booby(บู'บี) n. คนโง่,คนเซ่อ,คนที่เล่นเลวที่สุดในทีม,คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด, Syn. dunce
buddy systemn. การว่ายน้ำเคียงคู่เพื่อมีโอกาสช่วยเหลือกันได้,การทำงานเป็นทีม, Syn. team work
canvas(แคน'เวิส) n. ผ้าใบ,ภาพเขียนน้ำมันบนผ้าใบ,เต๊นท์,ผ้าใบของเรือ,ใบเรือ,พื้นเวทีมวย -Id. (kiss the canvas ถูกชกล้ม)
conference(คอน'เฟอเรินซฺ) n. การประชุม,สมาคมทีมกีฬา,การชุมนุมกันของกลุ่มนักกีฬา หรือคณะสงฆ์หรืออื่น ๆ, Syn. parley,colloquy
downcourtadv. ,adj. ไปยังด้านสนามของทีม
esteem(อีสทีม') vt.,n. (ความ) เคารพ,นับถือ,นิยม,ยกย่อง,สรรเสริญ,เข้าใจว่า,ถือว่า,ประเมินค่า, Syn. regard
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
instructor(อินสทรัค'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์., See also: instructorial adj. instructorship n., Syn. educator
lamb(แลมบ์) ลูกแกะ,เนื้อลูกแกะ,บุคคลทีมีมิตรไมตรีจิต,คนใจดี,คนที่ถูกโกงได้ง่าย vt. คลอดลูกแกะ -Phr. (the Lamb พระเยซูคริสต์)
peer(เพียร์) n. คนทีมีฐานะหรือตำแหน่งเท่ากัน,ขุนนาง,ท่านดยุค ท่านเอิร์ลท่านแบรอนหรือขุนนางอื่น ๆ ,เพื่อน vi. มองหา,ปรากฎขึ้นราง ๆ, Syn. equivalent,equal
prize ringn. เวทีมวย,การซ้อมชกมวย
quarterbackn. ผู้เล่นตำแหน่งกองหลังของทีมฟุตบอล,ตำแหน่งกองหลัง vt. นำทีมบุก. vi. เล่นในตำแหน่งกองหลัง
ringsiden. บริเวณใกล้เวทีการแสดง,บริเวณใกล้เวทีมวย,บริเวณที่สามารถมองเห็นการแสดง
satchel(แซช'เชิล) n. ถุงเล็ก (บางทีมีสายคาดไหล่) ,กระเป๋าหนังสือ,กระเป๋าหนังสือที่มีสายสะพายไหล่, Syn. grip,bag
seven wonders of the worln. สิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ของโลก (พีระมิดแห่งอียิปต์, สุสานที่ Halicarnassus, วิหารแห่งอาร์ทีมิสที่ Ephesus, สวนลอยแห่งบาบิโลน, รูปปั้นยักษ์ที่เกาะโรดส์, รูปปั้นเทพเจ้าซีอุสโดยฟิเดียสแห่งโอลิมเปีย, ประภาคารยักษ์ที่อเล็กซานเดรีย)
skipper(สคีพ'เพอะ) n.,vt. (เป็น) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ,ผู้นำทีม
springbok(สพริง'บอค) n. ละมั่งแอฟริกา ชอบกระโดดขึ้นสูงในเวลาตกใจ,ทีมรักบี้แอฟริกาใต้, Syn. gazelle
squad(สควอดฺ) n. กลุ่มคน,หมู่คน,กลุ่ม,หมู่,ทีม,คณะ,หมู่ทหาร. vt. จัดเป็นกลุ่ม,จัดเข้ากลุ่ม
steam(สทีม) n. ไอน้ำ,ไอ,หมอก,กำลัง,พลังงาน,อำนาจvi. ปล่อยไอน้ำ,พ่นไอ,เป็นไอ,เคลื่อนที่ด้วยพลังไอน้ำ,โกรธ,แสดงความโกรธ vt. นึ่ง,อบ,ต้ม. adj. ด้วยไอน้ำ,ใช้ไอน้ำ,ทำไอน้ำ,เกี่ยวกับไอน้ำ.
steamboat(สทีม'โบท) n. เรือกลไฟ,เรือยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ
steamroller(สทีม'โรเลอะ) n. รถบดถนนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ,พาหนะกลิ้งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ. adj. เกี่ยวกับรถบดถนน,ด้วยวิธีการบีบคั้นที่รุนแรง., Syn. steam-roller
steamship(สทีม'ชิพ) n. เรือยนต์ขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ)
tab key(แป้นพิมพ์) แป้นตั้งระยะหมายถึง แป้นพิมพ์แป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ โดยปกติจะอยู่ริมด้านซ้ายสุดของแถวที่สองจากข้างบน อาจมีคำ tab บนแป้น บางทีมีเครื่องหมายลูกศรแทน การกดแป้นนี้ จะทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เลื่อนไประยะหนึ่ง (แล้วแต่จะมีการกำหนดไว้) อาจเป็น 5- 10 ช่องว่าง มักใช้เมื่อต้องการย่อหน้าหรือต้องการจัดคอลัมน์ให้ตรงกัน (ไม่ควรกดคานเคาะ) นอกจากนั้น ในกรอบสนทนา การกดแป้นนี้หมายความว่า ให้กระโดดจากช่อง (ที่จะให้เติมข้อความ) ที่ 1 ไปช่องที่ 2 ไปช่องที่ 3....ต่อไป
team(ทีม) n. กอง,หน่วย,คณะ,ชุดนักกีฬา,กลุ่มคน,กลุ่มสัตว์. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่มหรือหน่วย,ขนส่งเป็นกลุ่ม,ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มลาก,รวมเงินให้เหมาทำ,ประสานกัน. adj. เกี่ยวกับ team ดังกล่าว., Syn. unit,crew,group
teamster(ทีม'สเทอะ) n. ผู้มีอาชีพขับรถบรรทุก,คนขับรถที่ใช้สัตว์หลายตัวลาก
teem(ทีม) vi. มีอยู่คับคั่ง,มีอยู่เต็ม,เต็มไปด้วย,อุดมสมบูรณ์ไปด้วย vt. ให้กำเนิด (ลูกหลาน), See also: teemer n. teemingly adv.
transsexual(-เซค'ชวล) n. ผู้ถูกเปลี่ยนเพศ (โดยศัลยกรรมหรือยาฮอร์โมน) ,ผู้ทีมีสภาพจิตใจคล้ายเพศตรงข้าม., See also: transsexualism n.
wingback(วิง'แบค) n. ปีกหลังทีมฟุตบอล,ตำแหน่งปีกหลังของกีฬาฟุตบอล
world seriesn. การแข่งขันเบสบอลประจำปีในฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างทีมเบสบอลที่มีชัย2ทีม
world's seriesn. การแข่งขันเบสบอลประจำปีในฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างทีมเบสบอลที่มีชัย2ทีม
English-Thai: Nontri Dictionary
skipper(n) ผู้บังคับการเรือ,กัปตันเรือ,ผู้นำทาง,กัปตันทีม
squad(n) กลุ่ม,หมู่ทหาร,หมู่คณะ,ทีม
team(n) พวก,ชุด,หน่วย,กอง,คณะ,กลุ่ม,ทีม
teamwork(n) การทำงานเป็นพวก,การทำงานเป็นทีม,การกระทำร่วมกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Erythemaอาการหนังร้อนแดง,อีริย์ทีมา,ผิวหนังร้อนแดง,ภาวะ,ผิวหนังแดงเป็นบริเวณ,พื้นสีแดง,แดง,อักเสบเพียงเล็กน้อย,ผื่นแดงอักเสบ,การบวมแดง,ผิวหนังร้อนแดง,อาการหน้าร้อนแดง,ผื่นแดง,บวมแดง,ปื้นแดง,อาการแดง [การแพทย์]
Peer assistเพื่อนช่วยเพื่อนPeer assist เป็นการหาผู้ช่วย (ทีมผู้ช่วย) มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงโครงงานที่กำลังจะลงมือทำ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ British Petroleum (BP) เรียกว่า การเรียนรู้ก่อนลงมือทำ (Leraning before doing) เพื่อเป็นการสะสมความรู้ ประสบการณ์ก่อนการทำงาน การพบปะของทีมที่ร้องขอ และทีมช่วยเหลืออาจใช้เวลาครึ่งวันถึง 2 วัน
Smalltalkภาษาสมอลล์ทอล์กภาษาระดับสูงที่มีลักษณะเิชิงวัตถุที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานนักวิจัยของบริษัทซีรอกซ์ ที่ศูนย์ปฏิบัติการพาโลอัลโตในสหรัฐอเมริกา ภาษานี้เป็นภาษาที่นำแนวคิดด้านวัตถุมาใช้ในการเขียนโปรแกรม และกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น [คอมพิวเตอร์]
Team Buildingการสร้างทีมงาน [การจัดการความรู้]
Teamworkการทำงานเป็นทีม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pushover (n.) ทีมกีฬาที่พ่ายแพ้ได้ง่าย
eleven (n.) ทีมกีฬาที่มีผู้เล่น 11 คน (เช่น ฟุตบอล)
sports team (n.) ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัย (กีฬา)
varsity (n.) ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัย (กีฬา) Syn. sports team
all-American (n.) ทีมอเมริกันฟุตบอลยอดเยี่ยม
actinium (n.) ธาตกัมมันตรังสีทีมีสัญลักษณ์ Ac
all-star (n.) หนึ่งในสมาชิกของทีมดาราดัง
captain (n.) หัวหน้าทีม Syn. leader, commander
derby (n.) การแข่งขันกีฬาของทีมที่มาจากเมืองหรือเขตเดียวกัน
every minute counts (idm.) ทุกนาทีมีค่า
every moment counts (idm.) ทุกนาทีมีค่า
gooner (sl.) แฟนบอลทีมอาร์เซนอล (ทีมฟุตบอลในอังกฤษ) See also: คำว่า gooner แผลงมาจากคำว่า gunners
major league (n.) เกี่ยวกับทีมเบสบอลในระดับ Major Leagues
netball (n.) เกมแข่งขันที่มีผู้เล่น(ผู้หญิง)สองทีมทีมละ 7 คน
place (n.) ตำแหน่งในทีม
prize ring (n.) เวทีมวย Syn. gymnasium, arena
quarterback (vt.) นำทีมรุก
short (n.) ตำแหน่งในทีมเบสบอล
skipper (n.) ผู้นำทีม Syn. leader, commander
team (vi.) จัดทีม See also: จัดกลุ่ม, ตั้งทีม, ตั้งกลุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The staff and I will remain here as we attempt to communicateทีมงานและฉันจะยังคงอยู่ที่นี่เนื่องจากเราต้องพยายามติดต่อสื่อสาร
He left ten minutes agoเขาออกไปเมื่อ 10 นาทีมาแล้ว
We wish you and your team good luckเราขอให้คุณและทีมของคุณโชคดีนะ
I and the staff will do everything we can to help youผมและทีมงานจะทำทุกสิ่งเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One to do the job, the other to be a diversion.มี 2 ทีม ทีมแรกปฏิบัติการจริง อีกทีมดึงความสนใจ
All right, team, let's get ready for the pre-race cheer.เอาล่ะ ทีม เตรียมเชียร์ได้
And I'll bet security isn't either until the president's on board.แล้วผมก็มั่นใจว่า ทีม รปภ.ก็ไม่ใช่ทีมเดิม จนประธานาธิปดีขึ้นเครื่อง
Welcome to the start of tonight's game between the South Bay Lancers and the North Valley Fighting Frogs!ขอต้อนรับสู่การแข่งขันฟุตบอลในคืนนี้ ระหว่าง ทีม เซาท์ เบย์ แลนเซอร์ ..กับทีม นอร์ท วัลเล่ย์
Today's Game LG VS KIA (14:00)การแข่งขันวันนี้เป็นคู่ของ ทีมLG กับ ทีม KIA (รอบ 14: 00)
Manchester. You've got two. Liverpool.เมืองแมนเชสเตอร์มี 2 ทีม ลิเวอร์พูลมี 2 กลาสโกว์มี 2
Two of them.I wanted to deal With the yelling today,2 ทีม ผมอยากจะตกลงกับ การตะโกนวันนี้
We have volunteered to cheer for our school's K-1 team.ซึ่งเราได้รับเลือกให้ไปเชียร์ ทีม K-1 ของมหาวิทยาลัย
Team one hit the school. Team 2 hit the chapel.ทีม 1 บุกโรงเรียน ทีม 2 บุกโบสถ์
Team one to team 2. Be advised the school is empty.ทีม 1 ถึง ทีม 2 โรงเรียนไม่มีใคร
Four pools of four teams each playing in nine different venues around the country.มีทั้งหมด 4 สาย.. สายละ 4 ทีม แต่ละทีมต้องลงแข่ง 9 สนาม..
Two teams will advance from each pool to the quarterfinals.2 ทีม ที่ชนะจากแต่ละสาย.. จะได้เข้ารอบรองชนะเลิศ
I need you to scramble multiple teams to a weigh station on Highway 236, exit 29.ผมอยากให้คุณเตรียมทีมหลาย ๆ ทีม มาที่ด่านชั่งน้ำหนักบนทางด่วน 236, ทางออก 29
GOT ABOUT 20 FIREFIGHTERS, PLUS OUR OWN LADDER TRUCK AND PUMPER.หน่วยฉุกเฉินทีมละ 2 คน 7 ทีม ตลอด 24 ชั่วโมง
There's only two other teams. We beat them, we make it to regionals. (laughter and cheers)คู่แข่งมีแค่ 2 ทีม เราชนะพวกเขา เราได้ไประดับภาค
The overreaction was the plan to tie your limbs to four different sled dog teams and yell, "Mush. "ไม่ ขั้นทำเกินไป คือมัดแขนขานาย กับสุนัขลากเลื่อน 4 ทีม แล้วสั่งพวกมันวิ่ง
Broyles is sending in a CSU team to dust this place for fingerprints.บรอยล์กำลังส่ง ทีม CSU มา เพื่อตรวจสอบสถานที่นี้ หาลายนิ้วมือ
Sniper Team 1, do you have a shot?พลแม่นปืน ทีม 1 ยิงโดนมั๊ย
(whooping) (EXCLAlMlNG)[ทีม ฮโยรี 0 vs ทีม เยจิน1]
Peter is my colleague... a civilian consultant.เป็นที่ปรึกษาภาคประชาชน ทีม และ ตัวฉัน ข้ามมาที่นี่
Subtitlesbroughtto youbySecretGardenTeamat viikii.net.ซับอิ้ง โดย ทีม secret garden viikii.net
The A-Team.เอ ทีม หน่วยพิฆาตเดนตาย
So I joined the school newspaper to learn to ask the more hard-hitting questions.ดังนั้นหนูเลยเข้าร่วม ทีม นสพ.โรงเรียน เพื่อเรียนรู้ วิธียิงคำถามแรงๆ หนักๆ
This is gateroom, we have a connection.นี่ Gateroom, เราต่อเกทสำเร็จแล้ว Away ทีม กำลังไป
Gayne Levin and Felix Wright worked for me as a part of a program called Phantom Eight-- an eight-man squad that tried to preemptively influence international acts of terrorism.เกน เลวิน และฟิลิกส์ ไรท์ ทำงานให้ผม ในโครงการชื่อแฟนธ่อม 8 ทีม 8 คนที่พยายามสร้างอิทธิพล
Yeah, yeah, Danny, this guy's a member of SEAL Team Nine.เขาเป็นสมาชิกหน่วยซีล ทีม 9
Wade. Steve, this is CO Wade Gutches, SD Team One.เวด สตีฟ นี่นาวาโทเวด กัทเชส ทีม 1 หน่วยป้องกันเชิงกลยุทธ์
Uh, hey, do you want to watch football, the Lions?เอ่อ อยากดูบอลมั้ย? ทีม Lions น่ะ?
Ah, yes! The mighty, mighty Lions of Des Moines.โอ้ ใช่เลย ทีม Mighty mighty Lions of Des Moines
I want to know how the Cavaliers are going.ผมสงสัยว่า ทีม Cavaliers ตอนนี้เป็นไง
Once they killed the security team, then I knew.ตอนที่มีเรื่อง ฆาตกรรม ทีม รปภ. หลังจากที่ผมรู้เรื่อง ผมก็รู้ว่า
I thought that we were backing off the whole Noel and Jenna are the "A" team.ฉันคิดว่าเราตัดโนเอลกับเจนน่า ออกจาก "A" ทีม แล้วเสียอีก
Move in, team, now.บุกเลย ทีม เดี๋ยวนี้
Guys, we're low on man power, so it's only four to a team, okay?ทุกคน เนื่องจากตอนนี้พวกเรามีคนไม่มาก ดังนั้น เราจะแบ่ง 4 คนต่อ 1 ทีม ตกลงไหม?
We got the Rust-Belters from Pittsburgh, the Thunder Showcats from Gainesvilleเราต้องเจอกับ the Rust-Beltres จาก Pittsburng ทีม the Thunder Showcats จาก Gainesville
S.T.R.I.K.E. team, escort Captain Rogers back to S.H.I.E.L.D. immediately for questioning.Sitwell ON หูฟัง; ทีม STRIKE, พากัปตันโรเจอร์ส กลับไปที่ SHIELD ทันทีเพื่อสอบปากคำ
I got a reply for you, Andrew. You think Carleton football's a joke?ฉันขอถามแกสักคำสิแอนดรูว ถ้าแกคิดว่า ทีม Carleton football มันตลกมาก
That's what I thought. All right, four teams will cover the perimeter of the house.นั่นล่ะที่ฉันคิด ทั้ง 4 ทีม จะครอบคลุมขอบเขตบ้านทั้งหลังได้
The target's secure. Great work, team.เป้าหมายปลอดภัย ทีม ทำงานดีมาก
You know how many times my "team"คุณรู้มั้ยว่า กี่ครั้งที่ ทีม ของผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทีม
Back to top