ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำตามอย่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำตามอย่าง*, -ทำตามอย่าง-

ทำตามอย่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำตามอย่าง (v.) imitate See also: copy, obey, follow Syn. ทำตามแบบ, เอาอย่าง, ปฏิบัติตาม Ops. เลี่ยง, ละเว้น, งดเว้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Great. Maybe we can follow this one up with a little dancing and refreshments!ที่ดี บางทีเราสามารถทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับการเต้นและเครื่องดื่มเล็ก ๆ น้อย ๆ !
The science or medical technology to do what you are suggesting does not exist.แล้วเทคโนโลยี่ทางวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ใด ที่จะทำตามอย่างที่คุณพูดได้ นั่นไม่มี
I'm kind of doing what he tells me so I can find out how he did it.ฉันก็เป็นพวกที่ทำตามอย่างที่เขาบอก แล้วฉันก็พบว่าเขาทำมันได้ยังไง
Hey, man! This time we'll do it my way!เฮ้ ทุกคน ได้เวลาแล้ว \ ทำตามอย่างที่ฉันบอก
Please tell me what you mean. Listen!คิดว่าคุณให้ทำตามอย่าง ไหนบอกมาสิ
It's not cheating if everyone's doing it. We were just leveling out the playing field.มันไม่ถือว่าโกง ถ้าคนอื่นก็ทำ เราแค่ทำตามอย่างที่คนอื่น
I gotta live with the shots he calls.เพราะว่าชั้นยอมให้แซมเป็นจ่าฝูง เค้าสั่งยังไง\ชั้นก็ต้องทำตามอย่างนั้น
And I dislike guys, who cannot listen properly and do not understand properly.แล้วก็ไม่ชอบไอคนที่ไม่สามารถฟังอย่างถูกต้อง และทำตามอย่างเหมาะสมได้
Only you reneged on that last part didn't you, partner?เพียงแต่แกไม่ทำตามอย่างสุดท้าย ใช่ไหม
I have very specific orders that I have to follow to the letter.ฉันมีคำสั่งให้ทำตาม ทำตามอย่างเคร่งเลย
It's not something you just stick out, man, all right?นี่เพื่อน มันไม่ใช่แค่การทำตามอย่างที่พูด
If you played along like good little boys and girls, the government would forgive all your sins.ถ้าพวกคุณทำตามอย่างเด็กดี รัฐบาลจะยกโทษให้ กับความผิดของพวกคุณทั้งหมด
Look, today, I just need people do what I tell them, okay?นี่แน่ะ,วันนี้,ผมแค่อยากให้คน ทำตามอย่างที่ผมบอก,โอเค้?
I'm not gonna make it, Harold.ผมคงทำตามอย่างนั้นไม่ได้ แล้ว แฮโรลล์
The no puke rule will be strictly enforced.กฎที่ว่าห้ามอ้วกนั้น จะต้องทำตามอย่างเคร่งครัด
Do exactly as I say.จงทำตามอย่างที่ข้าบอกเถอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำตามอย่าง
Back to top