ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ้วยชาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ้วยชาม*, -ถ้วยชาม-

ถ้วยชาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้วยชาม (n.) crockery See also: pottery
English-Thai: HOPE Dictionary
chinawaren. เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม,สิ่งประดับเครื่องลายคราม
cupboardn. ตู้ถ้วยชาม,ตู้เสื้อผ้า,ตู้อาหาร
glost(กลอสท) n. เครื่องเคลือบ,วัตถุสำหรับเคลือบถ้วยชาม
porcelain(พอร์ส'เลน) n. เครื่องเคลือบ,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องลายคราม, See also: porcelaneous adj. porcellaneous adj.
scullery(สคัล'เลอรี) n. ห้อง (เก็บ) ล้างถ้วยชาม
sideboard(ไซดฺ'บอร์ด) n. ตู้ถ้วยชามในห้องรับประทานอาหาร
waiter(เวท'เทอะ) n. ผู้คอย,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ถาดใส่ถ้วยชาม
washcloth(วอช'คลอธ) n. ผ้าเช็ดตัว,ผ้าขี้ริ้ว,ผุ้ถูกและเช็ดถ้วยชามภาชนะ
washrag(วอช'แรก) n. ผ้าขี้ริ้ว,ผ้าถูและเช็ดถ้วยชาม
English-Thai: Nontri Dictionary
ceramics(n) เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเซรามิค,เครื่องเคลือบดินเผา
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก
crockery(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องถ้วยชาม,หม้อไห
porcelain(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเคลือบ,เครื่องกระเบื้อง
service(n) การเสิร์ฟลูก,เครื่องถ้วยชาม,การส่งหมายศาล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tureensถ้วยชาม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
porcelain (n.) เครื่องถ้วยชาม See also: เครื่องลายคราม, เครื่องเคลือบ Syn. earthenware, enamelware
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So please, take the cup of the person sitting opposite you....ซึ่งมีพื้นฐานจากการอ่านใบชา ดังนั้นพวกเธอต้องนำถ้วยชามาแล้วนั่งเรียงกัน
It's in the kitchen in the cupboard.อยู่ในครัวในตู้ถ้วยชาม
Crows and crockery!กระแอก เครื่องถ้วยชาม
Julia in front of her stove has the same fascination for me as watching a kettle drummer at the symphony.ภาพจูเลียอยู่หน้าเตายังทำให้ผมหลงใหลได้เหมือนเคย และการดูเธอเคาะถ้วยชามรามไหก็ฟังอย่างกันซิมโฟนี
Um, I just want you to be able to-- the last time you got all noble on me, we ended up dividing our dishes.อืม ผมเพียงต้องการให้คุณ สามารถ-- ครั้งสุดท้าย ที่คุณพูดเรื่องคุณธรรมกับฉัน เราจบลงด้วยการแยก ถ้วยชามของเรา
Why are all the bowls out?ทำไมพวกถ้วยชามถึงอยู่ข้างนอก?
You said Jack sees me as fine China used for special guests.คุณบอกว่า เเจ๊ค เค้าเห็นผมเป็นเหมือน ถ้วยชามลวดลายงามจากจีน ไว้ใช้สำหรับเเขกพิเศษเท่านั้น

ถ้วยชาม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ้วยชาม
Back to top