ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถุงมือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถุงมือ*, -ถุงมือ-

ถุงมือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถุงมือ (n.) glove Syn. ถุงสวมมือ, ถุงพระหัตถ์ Ops. ถุงเท้า
English-Thai: HOPE Dictionary
barehandedadj.,adv. มือเปล่า,ไร้อาวุธ,ไม่มีสิ่งช่วยเหลือ,ไม่สวมถุงมือ
capeskin(เคพ'สคิน) n. หนังแกะหรือหนังลูกแกะที่ใช้ทำถุงมือ
gauntlet(กอนท'ลิท) n. ถุงมือหุ้มโลหะ,ถุงมือฟันดาบ,ถุงมือที่ยาวถึงข้อมือ,การทดสอบ,การฝ่าอันตราย -Id. (throw (fling) down the gauntlet ท้าทาย), See also: gauntleted adj., Syn. gantlet,challenge
glove(กลัฟว) n. ถุงมือ,นวมต่อยมวย -Id. (throw down the glove ท้าทาย) . -Id. (take up the glove รับคำท้า)
glover(กลัฟ'เวอะ) n. คนขายถุงมือ,คนทำถุงมือ
mitten(มิท'เทิน) n. ถุงมือที่คลุมสี่นิ้วรวมกันและแยกนิ้วแม่มือออกต่างหาก,ถุงมือผู้หญิงชนิดปล่อยนิ้วให้โผล่ออก
ungloved(อัน'กลัฟวดฺ) adj. ไม่ใส่ถุงมือ
English-Thai: Nontri Dictionary
barehanded(adj) มือเปล่า,ไม่สวมถุงมือ,ไร้อาวุธ
gauntlet(n) ถุงมือฟันดาบ
glove(n) ถุงมือ,นวมชกมวย
muffler(n) ผ้าพันคอ,ถุงมือ,เครื่องเก็บเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wired gloveถุงมือสื่อข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glovesถุงมือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gaunlet (n.) ถุงมือ See also: นวม, ถุงมือ
glove (n.) ถุงมือ See also: นวม, ถุงมือ Syn. gaunlet
rubber glove (n.) ถุงมือยาง
gauntlet (n.) ถุงมือยาว Syn. glove, mitten
baseball glove (n.) ถุงมือสำหรับใส่เล่นกีฬาเบสบอล
oven glove (n.) ถุงมือหนาใช้จับภาชนะร้อนจากเตาอบ Syn. oven mitt
oven mitt (n.) ถุงมือหนาใช้จับภาชนะร้อนจากเตาอบ Syn. oven glove
mitt (n.) ถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว Syn. mitten
mitten (n.) ถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว
finger (n.) ส่วนที่สวมใส่นิ้วของถุงมือ
glove (vt.) สวมถุงมือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There you are, my little Glovey-dovey.นั่นแหละ, เล็ก ๆ น้อย ๆ ของฉัน ถุงมือ ร่วม กลุ่ม
She disassembles the gun, shoves the pieces, the gloves, shell casings, down the dog's gullet, into its stomach.เธอถอดชิ้นส่วนของปืนออก ยัดเข้าไปในสิ้นส่วนศพ ถุงมือ ปลอกกระสุน ยัดลงไปในหลอดอาหารน้องหมา ยัดเข้าไปในกระเพาะอาหารของมัน
Don't forget to buy a hat, gloves and a jacket.อย่าลืมซื้อ หมวก ถุงมือ และแจ็คเก็ตล่ะ
The gloves you wore that night.ถุงมือ ที่คุณใส่คืนนั้นไง
Some gloves, a screwdriver to get into the overhead vent, flashlight, something.ถุงมือ ไขควงสำหรับไขเข้าไปช่องระบายเหนือหัว ไฟฉาย อะไรสักอย่าง
The Glove, the Glove, the Glove!ถุงมือ, ถุงมือ, ถุงมือ!
Glove, Glove, come here, Glove!ถุงมือ, ถุงมือ, มาที่นี่ถุงมือ!
Plus I remembered what you said to me the other day.ถุงมือกับหมวกนั่น มันมากไปหน่อย รวมทั้งฉันจำได้ถึง สิ่งที่เธอพูดกับฉัน เมื่อวันก่อน
There's a mitt and a jersey.ถุงมือกับเสื้อนี้ล่ะ
I can't cut 'em off, you're ready to go fight.ถุงมือของ ฉันเพียงตัดมันออก!
P.T. Sandover's gloves.ถุงมือของ พี ที แซนโอเวอร์
His gloves must have been steeped in vervain.ถุงมือของเขามีเวอแวน
A glove whose rolled cuff preserved the gunshot residueถุงมือของใครที่เอาไว้ป้องกัน ข้อมือจากเขม่าดินปืน
So he does have what it takes to be the owner of the glove.ถุงมือนั่นควรค่ากับเธอแล้ว
The gloves will help. See?ถุงมือนี่จะช่วยปกป้องลูก...
You know, they were like giant mitts that could fit all the way around my neck, anyway.ถุงมือยักษ์ที่สามารถรัด รอบคอของผมได้เลย
Pink gloves and a beige rucksack.ถุงมือสีชมพู กับ เป้สะพายสีน้ำตาลอ่อน
Kid gloves are standard issue in this outfit.ถุงมือเด็กเปนสิ่งมาตรฐานในชุดนี้
One of her gloves is missing.ถุงมือเธออีกข้างมันหายไป
Baseball gloves, trophies.ถุงมือเบสบอล ถ้วยรางวัล
Bloody gloves, tools-- bet this car's filled with clues.ถุงมือเปื้อนเลือด เครื่องมือ.. พนันได้เลยในว่า ในรถต้องมีร่องรอยเต็มไปหมด
Glove? I don't own shorts.ถุงมือเหรอ ผมไม่ได้เตรียมมาเล่นนะ
They're called exo-gloves. DARPA's new ground combat initiative.ถุงมือเอ็กโซ หมัดมวยมิติใหม่จากดาร์ป้า
My catcher's mitt from today.ถุงมือแคชเชอร์ที่เอามาวันนี้
Medical gloves? Work gloves?ถุงมือแพทย์หรือถุงมือทำงาน
Wait! I'll get a pair of mittens.รอเดี๋ยว ฉันไปเอาถุงมือมาให้
Well, you'll soon put a stop to that, won't you, Glovey?ใช่ ก็คุณเร็ว ๆ นี้จะนำนั้นหยุด ใช่ไหม ถุงมือ?
The Glove is losing his touch.! ถุงมือจะสูญเสียสัมผัสของเขา
Go, Glove, lovely Glove.ไปถุงมือ, ถุงมือที่น่ารัก
You put your gloves on, both of you!ใส่ถุงมือทั้งสองคนเลย!
He can put a rubber glove on his head and run naked in the store yelling:ไม่ว่าเขาจะสวมถุงมือหนังบนหัวตัวเอง หรืออยากจะแก้ผ้า ร้องเอ็ดตะโรกลางห้าง...
My wife bought alligator gloves. I said, "Why the gloves?" "I'll tell them I got a skin condition."เมียผมใส่ถุงมือหนังจระเข้ แล้วบอกทุกคนว่าเป็นโรคผิวหนัง
He said his glove was the place where triples go to die.เขาว่ากันว่าถุงมือของเขาเป็น เครื่องตัดสินของเกม
Did you ever hold a ball or a glove to your face?คุณเคยถือลูกหรือถุงมือไว้ที่หน้ามั้ย
Sixty-eight years since I wore this uniform, still fits me like a glove.68 ปีตั้งแต่ฉันใส่เครื่องแบบมา มันยังพอดีตัวฉันเหมือนถุงมือเลย
I jumped up like I was sitting on a spring, grabbed my glove, and ran out on the field.ผมกระโดดเด้งเหมือนติดสปริง หยิบถุงมือแล้ววิ่งออกไปในสนาม
But her rubber glove showed a faint trace.แต่ถุงมือยางของเธอ มีอาการหน้ามืดติดตาม
They produced Annie's washing-up gloves like a rabbit out of a hat at one point.พวกเขาผลิตถุงมือการชะล้างของแอนนี่ เช่นกระต่ายออกจ?
If he never laced up his gloves, which he never shoulda done in the first fuckin' place, he'd still be alive.ถ้าเขาไม่เคยเจือถุงมือของเขา ซึ่งเขาไม่เคยทำใน Shoulda fuckin ครั้งแรกที่เขายังคงมีชีวิตอยู่
Come on. Not in my glove.อย่านะไม่ใช่กับถุงมือชั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถุงมือ
Back to top