ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถี่มาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถี่มาก*, -ถี่มาก-

ถี่มาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถี่มาก (adv.) quickly See also: rapidly, speedily, swiftly
English-Thai: HOPE Dictionary
letter qualityคุณภาพคมชัดแปลตามตัวอักษรว่า เหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นศัพท์ที่บอกคุณภาพของการพิมพ์ว่า คมชัดเหมือนกับพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด มักใช้กับเครื่องพิมพ์ประเภทจุด (dot matrix printer) เท่านั้น สมัยเมื่อยังไม่มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ การพิมพ์เป็นจุดห่าง ๆ ทำให้ดูไม่สวย เครื่องพิมพ์ที่มีจุดถี่มาก ๆ ก็จะทำให้คุณภาพการพิมพ์เหมือนตัวพิมพ์ดีดได้มากขึ้นดู dot matrix printer ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pitchระดับสูงต่ำของเสียง, สมบัติของเสียงซึ่งเป็นเสียงทุ้มและเสียงแหลม ระดับเสียงสัมพันธ์กับความถี่  เช่น เสียงแหลมเป็นเสียงที่มีความถี่มากจึงเป็นเสียงที่มีระดับเสียงสูง เสียงทุ้มเป็นเสียงที่มีความถี่น้อยจึงเป็นเสียงที่มีระดับเสียงต่ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ultrasound (n.) คลื่นเสียงที่มีความถี่มากกว่า 20,000 เฮิรตซ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She blinks a lot when she does a story she knows is false.เธอกระพริบตาถี่มากตอนรายงานเรื่องนี้ เธอรู้ว่ามันไม่จริง.
Your breathing is short. Does it hurt to inhale?นายหายใจถี่มาก ตอนหายใจเข้าเจ็บหรือเปล่า
The rubbing together of your vocal cords at above-average rates without proper lubrication.เป็นการที่เส้นเสียงถูกันและมีความถี่มากกว่าปกติ โดยที่ไม่มีสารหล่อลื่น
I predict that the increased traffic will force the Breach to stabilize and remain open long enough to get the device through and collapse its structure.ผมคาดว่า เมื่อไคจูออกมาถี่มากขึ้น มันจะทำให้รอยแยก เกิดการเสถียรและเปิดค้างไว้ และเปิดอยู่นานพอ ที่จะส่งอุปกรณ์เข้าไป
Anyway, if Kripke asks, tell him my coitus with Amy is frequent, intense and whimsically inventive.แต่ ถ้าคริปกี้ถาม บอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเอมี่นั้นถี่มาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถี่มาก
Back to top