ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อคิว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อคิว*, -ต่อคิว-

ต่อคิว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อคิว (v.) line up See also: queue up, stand in a line, fall into line, file Syn. เข้าแถว, เข้าคิว
ต่อคิว (v.) queue up See also: stand in line Syn. เข้าแถว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a queue, sir, if youwouldn't mind.ต่อคิวนะคะ รบกวนด้วยค่ะ
Come on, come on, Rodney. Come on. Let's go.ออกไป ร็อดนี่ย์ ไปต่อคิวเลย
To get in line at Glide by 5.จะได้ไปต่อคิวที่ไกลด์ตอน 5 โมง
Better to drive than queue for train ticketsขับรถไปคงดีกว่า การที่นายจะต้องไปต่อคิวรอซื้อตั๋วรถไฟ
You can book tickets online now, there's no need to queueนายสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องมายืนต่อคิว
You want to talk, get a number like everybody else.ถ้าอยากคุยก็ต้องไปต่อคิว
NATE'S GONNA WAIT FOR SERENA. HE CAN GET IN LINE BEHIND THAT GUY.เนทจะนั่งรอเซรีน่า เขาต้องต่อคิว จากผู้ชายคนนั้นนะครับ
Hey, come on. These guys over here on line at the Little Dipper, let's hear you clapping.เห้ ไม่เอาน่า คุณๆพวกนั้นที่กำลังต่อคิวซื้อลิตเติ้ลดิปเปอร์ ไหนขอฟังเสียงปรบมือหน่อย
This is the best bakery in the world. That's why it's worth waiting in line.ที่นี่อร่อยที่สุดในโลกเลยล่ะ มันถึงคุ้มที่จะต่อคิวไง
Oh, I can get you off the waiting list at any place in town. just name it.โอ้ เธอไม่ต้องต่อคิวรอที่ไหนในเมืองนี้เลย บอกชื่อมาสิ?
We are in line to be the most popular kids in this school over the next couple of years. Yeah, I know. Prom king and queen, homecoming court royalty,เราต่อคิวเป็น คนดังที่สุดใน ร.ร. ราชา-ราชินีงานพรอม
I mean, I could really use some help from a guy like that right now.งั้นเธอก็คงจะไม่ไปต่อคิวซื้อ การ์ตูนคิกแอสเล่มใหม่น่ะสิ
Well, they'll have to get in line...งั้นคงต้องต่อคิวแล้วหละ
And shame all men who follow.แล้วต้องทำให้ดีกว่าคนที่ต่อคิวเจ้าด้วย
Folks will be lining up for them, Sam.พวกเขาจะต่อคิวรอกินเชียวล่ะ
If you want a quote, you'll have to get in line.ถ้าคุณอยากจะสัมภาษณ์\คุณต้องต่อคิวนะ
Amy, don't you agree we should leave now and get in line?เอมี่ ทำไมไม่เห็นด้วยว่า เราควรรีบไปต่อคิวตอนนี้ล่ะ
He's got dogs taking Prozac. He'd have rocks taking Prozac if they paid cash.ถ้าหมามีเงินก็คงต่อคิวซื้อ ถ้าก้อนหินมีเงินก็คงซื้อจากมันด้วย
Listen, save my space in line, will you?เออ ช่วยต่อคิวจองที่ให้ฉันได้ไหม
And other anonymous sites which traffic in damaging rumors and innuendo.แล้วก็เวปอื่นๆที่ไม่มีชื่อ ซึ่งต่อคิวกันทั้งทำลาย ทั้งข่าวลือมั่ว ทั้งประชดประชัน
They would just line up for it.พวกเด็กๆต่อคิวรอกันเลย
You know, we're all waiting in line.- เรากำลังต่อคิวอยู่นะ
There's a long line of people waiting for one of those bunks.ยังมีอีกหลายคน ที่รอต่อคิวเตียงของคุณ
While he was waiting in line,ในตอนที่พ่อกำลังต่อคิว
Queues a mile long just to get a ticket.คนต่อคิวยาวสุดสายตาเพื่อรอจองตั๋ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อคิว
Back to top