ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตู้เสื้อผ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตู้เสื้อผ้า*, -ตู้เสื้อผ้า-

ตู้เสื้อผ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้เสื้อผ้า (n.) wardrobe
English-Thai: HOPE Dictionary
ambry(แอม' บรีป n. ตู้ใส่อาหาร, ตู้เสื้อผ้า, ตู้ใส่ภาชนะ, หนังสือ, เครื่องแต่งตัวและอื่น ๆ ของโบสถ์
cupboardn. ตู้ถ้วยชาม,ตู้เสื้อผ้า,ตู้อาหาร
wardrobe(วอร์บ'โรบ) n. ตู้เสื้อผ้า,เสื้อผ้า,ทั้งหมด,ห้องเก็บเสื้อผ้า,ชุดเสื้อผ้า
English-Thai: Nontri Dictionary
cupboard(n) ตู้,ตู้กับข้าว,ตู้อาหาร,ตู้เสื้อผ้า
wardrobe(n) ห้องเก็บเสื้อผ้า,ตู้เสื้อผ้า,เสื้อผ้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clothespress (n.) ตู้เสื้อผ้า See also: ชั้นเก็บเสื้อผ้า Syn. closet, wardrobe
wardrobe (n.) ตู้เสื้อผ้า Syn. closet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Closet, attic, the wine cellar.ตู้เสื้อผ้า ห้องใต้หลังคา ห้องเก็บไวน์
Brick's closet.ตู้เสื้อผ้าของ Brick
His closet is full of things he couldn't achieve his dream withตู้เสื่อผ้าของเขาเต็มไปด้วยความฝันที่ไม่เคยสำเร็จ
She has a closet full of costumes upstairs.ตู้เสื้อผ้าของเธอเต็มไปชุดคอสตูม
Your closet is full.ตู้เสื้อผ้าคุณเต็มแล้ว
This is a really big wardrobe.ตู้เสื้อผ้านี่มันใหญ่จริง ๆ
So the whole right side of the closet is yours, and I emptied out the top drawers of the bureau for your socks and those cute little boxer briefs you wear.ตู้เสื้อผ้าฝั่งทางขวาทั้งหมดเป็นของคุณ ฉันเคลียร์ลิ้นชักตู้ชั้นบน ให้เธอไว้ใส่ถุงเท้ากับบ๊อกเซอร์แล้วนะ
The extraordinary 17th-century Fassadenschranke wardrobe in walnut, maple, oak and ash.ตู้เสื้อผ้าฟาสเซนเดนแชรงค์ศตวรรษที่ 17 ไม้วอลนัทเมเปิลโอ๊คและขี้เถ้า
The drawers and closets are empty. He's gone.ตู้เสื้อผ้าว่างเปล่า เขาหนีไปแล้ว
Where's your closet?ตู้เสื้อผ้าเธออยู่ไหน
How big is your closet?ตู้เสื้อผ้าเธอใหญ่แค่ไหน?
A closet was the only place she felt safe from them.ตู้เสื้อผ้าเป็นที่เดียว ที่เธอรู้สึกปลอดภัยจากพวกนั้น
The bedroom closet was open, but...ตู้เสื้อผ้าเปิดทิ้งไว้ แต่...
WARDROBE AND AUTOMOBILESตู้เสื้อผ้าและรถยนต์
That--that her closet's messy?ตู้เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยเนี่ยนะ
We need to raid your linen closet.เราจำเป็นต้องบุกตู้เสื้อผ้าผ้าลินินของคุณ
That wardrobe door. Get closer.ประตูตู้เสื้อผ้า ใกล้เข้าไปอีก
Just get rid of Su-yeon's closetเอาตู้เสื้อผ้า ซู ยอน ไปทิ้งซิ
She's vicious, evil and always locks Su-yeon up in the closet!เธอเป็นคนใจร้าย แล้วยังจับ ซู ยอน ขังไว้ในตู้เสื้อผ้าด้วย
You promised not to bring up that closetสัญญาแล้วนะว่า จะไม่พูดถึงตู้เสื้อผ้านั้น
Do you know where these come from?- รู้ ตู้เสื้อผ้าฉัน
They screwed when he was in the closet and she's been trying to replace him ever since.พวกเราเคยเจาะตู้เสื้อผ้าแอบดูเขานะ หล่อนก็เคยลองพยายามแล้วแหละ
There's no monsters in the closet, right? 'Cause I hate monsters.ไม่มีสัตว์ประหลาในตู้เสื้อผ้าใช่ไหม เพราะพ่อเกลียดสัตว์ประหลาด
We could just lock it in a closet.เก็บล็อกไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้มั้ง
Oh, they found them in the janitor's closet.โอ้ พวกเขาเจอเขาสองคนใน ตู้เสื้อผ้าของภารโรง
What were you all doing in the wardrobe?แล้วไปทำอะไรในตู้เสื้อผ้า
The sixth was found in a closet.รายที่หก ถูกพบศพในตู้เสื้อผ้า
A Geisha needs an elegant wardrobe, just like an artist needs ink.เกอีชาต้องการมีสื้อผ้างามๆในตู้เสื้อผ้า เหมือนกับหมึกที่ต้องการศิลปิน
When I was young, I couldn't sleep at night, 'cause I thought there was a monster in the closet.ตอนเด็กๆ ผมนอนไม่หลับตอนกลางคืน เพราะผมคิดว่ามีปิศาจอยู่ในตู้เสื้อผ้า
When I told dad I was scared of the thing in my closet, he gave me a .45.ตอนฉันบอกพ่อว่าฉันกลัวบางอย่างที่อยู่ในตู้เสื้อผ้า เขาให้ปืนกับฉัน
Sleeping in the closet ain't all bad.นอนในตู้เสื้อผ้า ก็ไม่เลวนะ
Throw him in the fucking closet. Pick him up later. Leave him in the van.จับมันยัดใส่ตู้เสื้อผ้า แล้วค่อยกลับมารับมัน
I mean, you can put me in a closet. I'm not gonna run anywhere.ผมหมายถึง คุณจับผมขังในตู้เสื้อผ้า ผมไม่หนีหรอก
You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance because you're trying to tell the world you take yourself too seriously to care about what you put on but what you don't know is that that sweater is not just blue.เธอเปิดตู้เสื้อผ้า... แล้วเลือกหยิบสเวตเตอร์สีฟ้าสตึ... เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่า เป็นคนเอาจริงเอาจัง...
I'm pretty sure there are closets.และผมแน่ใจว่ามีตู้เสื้อผ้าด้วย
PROBABLY IN HER BEDROOM CLOSET.น่าจะอยู่ในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนครับ
But just to be safe, you may wanna hide in the closet.เพื่อความปลอดภัย คุณควรจะไปแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าก่อน
Come on. And i hid in the closet?ขึ้นมา แล้วผมก็ซ่อนในตู้เสื้อผ้า
While that wax job was hiding in the closet?ในขณะที่เจ้าเด็กแว็กซ์ขนนั่นซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้า
Is it, mr. Man in the closet?เหรอ คุณผู้ชายในตู้เสื้อผ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตู้เสื้อผ้า
Back to top