ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตู่เอา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตู่เอา*, -ตู่เอา-

ตู่เอา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู่เอา (v.) assume See also: presume, claim, suppose Syn. ตู่, คาดเดา, เดา, โมเม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You separated from Miss Scarlet, crossed the hall, opened the cupboard, took the wrench, ran to the conservatory, entered the lounge through the secret passage, killed the motorist with a blow on the head,คุณแยกตัวจากคุณสการ์เล็ต ผ่านห้องโถงเปิดตู้เอาประแจ วิ่งไปที่เรือนกระจก เข้าเลานจ์ผ่านทางลับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตู่เอา
Back to top