ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุๆ*, -ตุๆ-

ตุๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุๆ (adj.) stinky See also: smelly, odorous, reeking, foul Syn. ตุ, เหม็นตุ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're going to meet your new owner.ได้กลิ่นตุๆ แล้วว้อย
Thought I smelled something around here.มันมีกลิ่นตุๆที่ ฉากข้างๆน่ะ
What smell...กลิ่นตุๆหรอ คุณต้องล้อเล่นแน่ๆเลย
Oops. What kind of smell is this?อุ๊บส์ ได้กลิ่นอะไรตุๆมั๊ย
Hey everyone... can't you smell something bad somewhere?นี่ทุกๆคน... . ได้กลิ่นม๊ะ\กลิ่นตุๆจากที่ไหนสักแห่ง?
Whatever the hell it is, it reeks.จะเป็นอะไรก็ช่าง มีกลิ่นตุๆ ด้วย
I thought i smelled your stinkฉันคิดแล้วว่า ได้กลิ่นตุๆของนาย
I don't know, but something stinks.ฉันก็ไม่รู้ แต่มันมีกลิ่นตุๆ
Something strange is going on with the music box.มีกลิ่นตุๆ ลอยมาแล้วล่ะ
See... the stench of that Impala's all over your overcoat, angel....กลิ่นตุๆของรถอิมพาล่านั่น ติดอยู่ทั่วเสื้อโค้ทของนาย พ่อเทวดา ฉันคิดว่าเราตกลงกันแล้ว...
Class, coffee, intense sessions of editing my papers in his very small, stifling office.เรียน แล้วก็กาแฟ และชั่วโมงแก้เปเปอร์ที่โคตรเครียด ในออฟฟิสเล็กๆกลิ่นตุๆของเขา
Rachel and Kurt are my family, and I can smell your sketchiness from here.เรเชลกับเคิร์ท เป็นครอบครัวของฉัน และฉันก็ได้กลิ่นตุๆจากนายด้วย
I'm sick of top 40 radio, and I smell like leather.ฉันเบื่อฟังคลื่นวิทยุเต็มทีและฉันก็ได้กลิ่นตุๆแล้ว
It kind of smells like guacamole.มันตุๆเหมือน กะปิน่ะ
Fine. Let's see. This house stinks.ก็ได้ ดูซิบ้านหลังนี้เหม็นสาบ ขนาดห้องยังมีกลิ่นตุๆ
Marius is out there... reeking of canine insolence, plotting our downfall.เมเรียส ออกมี ตุๆของอวดดีสุนัขวางแผนการล่ม สลายของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุๆ
Back to top