ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตื้นเขิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตื้นเขิน*, -ตื้นเขิน-

ตื้นเขิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื้นเขิน (v.) be shallow Syn. ตื้น, เขิน Ops. ลึก
English-Thai: Nontri Dictionary
fullness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
fulness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
shoal(adj) ตื้นเขิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Levee คันดิน, ทำนบดิน ทำนบหรือคันดินธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก เมื่อน้ำลด โคลนตมที่ทับถมนั้นก็เป็นคันดินยาวขนานไปตามริมฝั่งน้ำ ในขณะเดียวกันท้องพื้นน้ำก็ตื้นเขินขึ้นเวลาเกิดน้ำท่วมบ่าไหลเชี่ยวกรากจน น้ำทะลุคันดิน ทำให้เกิดไหลท่วมบริเวณหลังคันดินรุนแรง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lighter (n.) เรือขนส่งสินค้าจากเรือใหญ่ (ใช้ในระยะทางสั้นๆ ที่ตื้นเขิน) Syn. barge, vessel
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eventually, the basin silted in and the reef died.ตื้นเขินและแนวปะการังตาย นี้เมืองผีทะเลถูกฝังอยู่แล้ว
Do you really think I'm that shallow?คุณคิดว่าฉันน่ะตื้นเขินขนาดนั้นเหรอ
♪ Don't be so shallow ♪#ไม่ได้หมายความว่าตื้นเขิน#
You're being shallow.ความคิดตื้นเขินซะเหลือเกิน
Sheldon, you are the most shallow, self-centered person I have ever met.เชลด้อน เธอน่ะ เป็นคนที่ตื้นเขิน เอาแต่ใจ ที่สุดเท่าที่ชั้นเคยเจอ
Frankly, it would be the kind of desperate, attention-seeking stunt that would prove you're every bit as shallow and sad as the character in my book, so--ประเภทของความสิ้นหวัง การเสี่ยงเพื่อแสวงหาความเอาใจใส่ ซึ่งพิสูจน์ว่าทุกการกระทำของคุณ มันตื้นเขินและน่าเศร้า เหมือนกับตัวละครในหนังสือผม
I think you both are shallow and obnoxious.ฉันคิดว่าพวกหล่อนมันตื้นเขิน และน่ารังเกียจ
These superficial qualities are alluring, even erotic, but they don't make for a lasting relationship.คุณสมบัติเหล่านี้มันเหมาะ กับความสัมพันธ์รักเล่นๆอันตื้นเขิน แต่มันไม่ได้ทำให้ ความสัมพันธ์ยั่งยืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตื้นเขิน
Back to top