ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตื่นกลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตื่นกลัว*, -ตื่นกลัว-

ตื่นกลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นกลัว (v.) be panic-stricken See also: be frightened, be scared Syn. กลัว, ตื่นตกใจ Ops. กล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cower away (phrv.) ตื่นกลัว See also: กลัว
cower back (phrv.) ตื่นกลัว See also: กลัว
cower down (phrv.) ตื่นกลัว See also: กลัว
cower forward (phrv.) ตื่นกลัว See also: กลัว
psych out (phrv.) ตื่นกลัว (คำไม่เป็นทางการ) See also: เป็นประสาท
alarmed (adj.) ที่ตื่นกลัว Syn. fearful, frightened
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was actual hate.ตื่นกลัว แต่ทุกคน... ขยะแขยง
Well I panicked, but then I handled it.ตื่นกลัวอยู่นะแต่ก็ยังเอาอยู่
There's no need to be frightened, you know.คุณไม่จําเป็นต้องตื่นกลัวไปหรอกนะ
There's no reason to panic.ไม่มีเหตุผลที่จะต้องตื่นกลัว
Chicago, the passengers are panicking. When do we start down?ชิคาโก ผู้โดยสารกำลังตื่นกลัว เราจะเริ่มบินลงเมื่อไหร่
Mosquito bites.# เสียงตื่นกลัว # Mulder มันเป็นอะไร ?
It's very weird not feeling that stupid panic thing inside me.มันรู้สึกแปลก ๆ ที่เดี๋ยวนี้ ไม่รู้สึก... ...ตื่นกลัวเหมือนเมื่อก่อน
A panic is not what anyone wants.การตื่นกลัวเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการให้เกิด
The truth. No one will panic, because there is nothing to fear.ความจริงครับ จะไม่มีใครตื่นกลัว เพราะไม่มีอะไรที่จะต้องกลัว
To relay what we heard without fully understanding it will cause a panic.บอกต่อในสิ่งที่เราไม่เข้าใจถ่องแท้ จะทำให้ตื่นกลัวกันเปล่าๆ
Don't be scared. It's gonna be fine.อย่าตื่นกลัว เดี๋ยวมันต้องดีเอง
Intento hacer el vieje soloฉันพยายามระงับความตื่นกลัว เพราะนี่จะเป็นการเดินทางที่เงียบเหงา
I was so nervous that when the cashier asked me for my money, I dropped it.ฉันตื่นกลัวมากตอนที่แคชเชียร์ บอกให้จ่ายเงิน, ฉันทำหล่น.
Can you give it to us?อารมณ์ของเขาเป็นอย่างไร ตื่นกลัว
When I get nervous, I get the hiccups.เมื่อไหร่ที่ฉันตื่นกลัว ฉันจะสะอึก
Guns make you nervous?ปืนทำให้เธอตื่นกลัวรึ
Because this girl is scared,and she has a gun.เพราะเด็กสาวคนนี้กำลังตื่นกลัว และเธอมีปืนด้วย
She's scared,but I think she's gonna let me bring her back.เธอกำลังตื่นกลัว แต่ผมคิดว่า เธอน่าจะยอมให้ผมพาเธอกลับไป
Who looked freaked out, okay?ซึ่งท่าทางตื่นกลัวใช่มั้ย?
I'M SORRY. I PANICKED.ชั้นขอโทษ ชั้นแค่ตื่นกลัวน่ะ
Am I supposed to be scared?หรือจะให้ทำหน้าตื่นกลัวดีล่ะ
You're terrified, Jesse. I can feel it.ฉันรู้สึกว่านายจะตื่นกลัวนะเจสซี่
She must be terrified.เธอต้องตื่นกลัวอยู่แน่
Father snaps, takes out the flock, puts any relative in the area in immediate danger.แยกพวกเขาออกจากกัน ทำให้ผู้คนที่นั่นเกิดความตื่นกลัว
That is rich coming from you, dwarf.เจ้านี่เองที่เป็นคนก่อความตื่นกลัว, คนแคระ
She was lost and frightened. Not the kind she would stand and fight with.ข้าว่าเจ้าคือคนหลงทางและตื่นกลัว ไม่ใช่คนที่ข้าควรยืนต่อสู้เคียงบ่ากัน
Frankly, I don't share any of your sense of pessimism or alarm.พูดตรงๆ ผมไม่ได้ร่วมรู้สึก มองโลกในแง่ร้ายหรือตื่นกลัว
Although he's scared, he's physically sound.ถึงแม้เขาจะตื่นกลัว แต่ปฏิกิริยาทางกายยังสงบมั่นคง
The elevator was a moment of passion followed by a moment of panic on your part, apparently.ในลิฟท์มันเป็นวินาที ของความเคลิบเคลิ้ม.. ...ที่ตามมาด้วยอาการตื่นกลัว ของคุณอย่างเห็นได้ชัด
That wasn't panic, sweetheart.นั่นไม่ใช่อาการตื่นกลัว ที่รัก
The stuff that really shakes us...วัตถุนั้นทำให้เราตื่นกลัว
Every fall, confident high school seniors transform into nervous college freshmen.ทุกใบไม้ร่วง เหล่าhigh schoolปีสุดท้ายผู้แสนจะมั่นใจ ต้องกลายร่างเป็นน้องใหม่ที่แสนจะตื่นกลัว
We know he's been killing hispanic males as surrogates.เรารู้ว่าเขาฆ่าชาย ที่มีลักษณะตื่นกลัว หวาดระแวง
You know she's been freaking out about what she saw, right?นายรู้มั้ย เธอตื่นกลัว ในสิ่งที่เธอได้เห็น
You remember how horrified Nayak was when we told him his patients were dying?คุณจำได้มั้ยว่านาแยค มีความตื่นกลัวมากแค่ไหน เมื่อเขาถูกบอกว่า คนไข้ของเขาตายไป?
Everyone's freaked out by this.ทุกคนก็ตื่นกลัว กันทั้งนั้นแหละ
Still, we're talking about a scared kidแต่เรายังคงคุยอยู่กับ เด็กตื่นกลัว
Very much aware of vampires,ผู้คนตื่นกลัวกันมาก ต่อแวมไพร์
There was a time when this town was very much aware of vampires.มันมีช่วงเวลาที่เมืองนี้ ตื่นกลัวแวมไพร์กันมาก
Actually, I think these things would scare off the fish, don't you?อันที่จริง ผมคิดว่าพวกนี้ คงทำให้ปลาตื่นกลัวอยู่น่ะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตื่นกลัว
Back to top