ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดไฟ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดไฟ*, -ติดไฟ-

ติดไฟ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดไฟ (v.) install electric lights Syn. ประดับไฟ
ติดไฟ (v.) light a fire See also: kindle a fire, ignite a fire Syn. จุดไฟ, ก่อไฟ
English-Thai: HOPE Dictionary
acetone(แอส' ซิโทน) chem. ของเหลวระเหยและติดไฟ ใช้ในการทำสีและยาชักเงา (CH3) 2CO
autoignition(ออโทอิกนิช'เชิน) n. การติดไฟโดยอัตโนมัติ, การสันดาปเอง
benzene(เบน'ซีน) n. น้ำมันติดไฟได้ง่ายชนิดหนึ่ง, Syn. benzol
blackboxกล่องไม่ติดไฟของเครื่องบิน/ใช้บันทึกการปฏิบัติการบินตลอดเวลา, Syn. flight recorder
burn(เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้
butanen. แก๊สติดไฟที่ไร้สีชนิดหนึ่ง
carbon monoxiden. แก๊สพิษไร้สีและติดไฟ,CO
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
combustible(คัมบัส'ทะเบิล) adj. ซึ่งติดไฟได้,ลุกไหม้ได้ -n. สารที่ติดไฟได้, See also: combustibility n., Syn. inflammable ###A. nonflammable
fiery(ไฟเออ'รี) adj. ซึ่งลุกเป็นไฟ,เป็นไฟ,ร้อนมาก,ซึ่งมีอารมณ์รุนแรง,เผ็ดร้อน, (ม้า) คะนอง,ติดไฟได้,อักเสบ,แสบร้อน., See also: fieriness n., Syn. flaming
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
firebrandn. ไม้หรือวัตถุที่กำลังติดไฟ,ผู้ก่อความไม่สงบหรือการทะเลาะวิวาท, ผู้ปลุกระดม,ผู้มีความกระฉับกระเฉงอย่างมาก
flammable(เฟลม'มะเบิล) adj. ติดไฟได้ง่าย, See also: flammabiltiy n.
green(กรีน) adj. สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ประกอบด้วยผัก,ยังไม่สุก,ยังไม่โตเต็มที่,อ่อนหัด,ไร้ประสบการณ์,ใหม่,สด,เร็ว ๆ นี้,ขีด,ซึ่งถูกฆ่าใหม่ ๆ ,ไม่ติดไฟ. n. สีเขียว,วัตถุสีเขียว,ทุ่งหญ้าสีเขียว,ใบไม้สด ๆ ,กิ่งไม้และใบไม้ที่ใช้เป็นอาหาร., Syn. li
ignite(อิก'ไนทฺ) vt. ทำให้ลุกไหม้,ทำให้ติดไฟ,ย่าง. vi. ติดไฟ,ลุกไหม้., See also: ignitable,ignitible adj. ignitability,ingitibility n., Syn. light,fire,burn,kindle
ignition(อิกนิช'เชิน) n. การติดไฟ,ภาวะที่ติดไฟ,กระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
inflammation(อินฟละเม'เชิน) n. การอักเสบ,การติดไฟ,การลุกเป็นไฟ,การมีอารมณ์รุนแรง
lightwood(ไลทฺ'วูด) n. ไม้สำหรับติดไฟ,ไม้สน
matchless(แมชฺ'ลิสฺ) adj. ไม่มีที่เปรียบเทียบ,ซึ่งติดไฟได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ,ไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ
matchlock(แมชฺ'ลอค) n. นกปืนแบบเก่าที่ชนวนท้ายปลอกกระสุนปืนติดไฟด้วยไม้ขีดไฟที่ติดไฟช้า,ปืนสั้นที่มีนกปืนดังกล่าว
methane(เม็ธ'เธน) n. แก๊สติดไฟ ไร้สีไร้กลิ่นชนิดหนึ่ง
misfire(มิสไฟ'เออะ) vi.,n. (การ) ไม่ติดไฟ, (เครื่อง) ไม่ติด,ไม่เกิดผล,ไม่ระเบิด, Syn. miscarry,fail
napalm(เน'พาล์ม) n. สารคล้ายวุ้นชนิดหนึ่งที่ติดไฟได้ง่ายใช้ทำระเบิดเพลิง. vt. ทิ้งระเบิดนาปาล์ม, Syn. fire bombs
t.n.t.n. วัตถุระเบิดแรงสูงชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองและติดไฟได้/ใช้ทำสีย้อมและน้ำยาล้างรูปได้ด้วย., Syn. trinitrotoluene,trinitrotoluol
light 1(ไลทฺ) {lit/lighted,lit/lighted,lighting,lights} n. แสง,แสงสว่าง,ความสว่าง,ไฟ,ดวงไฟ,ตะเกียง,โคม,โคมไฟ,ประทีป,ประภาคาร,ไฟสัญญาณ,อรุณ,กลางวัน,การรู้ adj. สว่าง,มีแสงสว่าง,ซีด,ขาว,จาง,มีครีมหรือนมมาก,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,เปิดไฟ,ติดไฟ,ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,กลายเป็นแสงสวาง,มีชีวิตชีวา,ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ
tinder(ทิน'เดอะ) n. วัตถุสำหรับติดไฟ,เชื้อจุดไฟ., See also: tinderlike adj. tindery adj.
tntn. วัตถุระเบิดแรงสูงชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองและติดไฟได้/ใช้ทำสีย้อมและน้ำยาล้างรูปได้ด้วย., Syn. trinitrotoluene,trinitrotoluol
touch(ทัชฺ) vt.,vi.,n. (การ) สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดการ,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประทับใจ,ละเมิด,ล่วงเกิน,ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ ,ขอ,ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ,ทำให้ระเบิด)
touchy(ทัชฺ'ชี) adj. ขี้โมโห,เสี่ยง,ต้องระมัดระวังมาก,ไวต่อการสัมผัส,ติดไฟได้ง่าย., See also: touchily adv. touchiness n., Syn. sensitive,impressionable,delicate
English-Thai: Nontri Dictionary
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง
afire(adj) ลุกเป็นไฟ,ติดไฟ,สว่าง
combustible(adj) ติดไฟได้,โกรธง่าย
enkindle(vt) กระตุ้น,จุดไฟ,ติดไฟ,ทำให้กระฉับกระเฉง
firebrand(n) ฟืนที่กำลังติดไฟ,ผู้ปลุกระดม,ผู้ก่อความไม่สงบ
ignite(vi) ติดไฟ,จุดไฟ,ลุกไหม้
incombustible(adj) ไม่ไหม้ไฟ,ไม่ติดไฟ,ไม่เผาไหม้
inflammation(n) โรคผื่นคัน,แผลอักเสบ,การติดไฟ
kindle(vi) ติดไฟ,ลุกเป็นไฟ,เร่าร้อน,เร้าอารมณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ignition๑. การจุดระเบิด๒. การจุดไฟ, การติดไฟ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flammable ติดไฟได้ ของแข็ง ของเหลว ไอ หรือ แก๊ส ซึ่งติดไฟได้โดยง่าย และสามารถเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็ว [สิ่งแวดล้อม]
Anthracite แอนทราไซต์ ถ่านหินชนิดหนึ่ง มีการแปรสภาพสูงที่สุด ประกอบด้วยคาร์บอน ร้อยละ 92-98 (ภายใต้สภาวะที่แห้งและไม่มีแร่อื่นปะปน) เนื้อแข็ง สีดำ ความวาว แบบกึ่งโลหะ มักแตกแบบก้นหอย ติดไฟยากเมื่อไหม้ ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีควัน ให้ความร้อนสูงที่สุดในบรรดาถ่านหินด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Autoignition Temperature อุณหภูมิติดไฟอัตโนมัติ อุณหภูมิที่สารประเภทติดไฟได้ จะเกิดการลุกเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้เอง เช่น ในกรณีของบิวเทน (butane-n) จะลุกติดไฟทันทีที่อุณหภูมิ 806 องศาฟาเรนไฮด์ หรือที่ 4100 องศาเซลเซียส เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Cinder กากไหม้เกรียม ขยะหรือเชื้อเพลิงซึ่งถูกเผาไหม้บางส่วนแต่จะ ไม่ติดไฟเป็นเปลวอีก [สิ่งแวดล้อม]
Eboniteอีโบไนต์หรือยางแข็ง (hard rubber) คือ ยางที่ผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชันโดยใช้กำมะถันในปริมาณสูง (30-50%) และให้ความร้อน ทำให้ยางมีโครงสร้างแบบร่างแห (network) และมีสมบัติแข็งมากแต่เปราะ ติดไฟง่าย ไม่เป็นพิษ ไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ทั่วไป นิยมใช้ทำหม้อบรรจุแบตเตอรีหรือภาชนะบรรจุกรด-เบส [เทคโนโลยียาง]
Flashpointจุดติดไฟ [การแพทย์]
freonฟรีออน, สารประกอบอินทรีย์พวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอนสลายตัวยาก ไม่มีสี และไม่ติดไฟ ทำให้เป็นของเหลวหรือเป็นไอได้ง่าย ใช้เป็นสารทำให้เกิดความเย็นในเครื่องทำความเย็นหรือทำให้เกิดแรงดันในกระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heliumฮีเลียม(ก๊าซเฉื่อยที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในกลุ่มก๊าซฮีเลี่ยม) เป็นก๊าซเฉื่อย ไม่ติดไฟ ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่มีสี โดยทั่วไปจะถูกบรรจุในท่อก๊าซที่ความดันประมาณ 2,000 psi [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
HydrogenไฮโดรเจนธาตุเคมีH และมีเลขอะตอมเท่ากับ 1 ที่อุณหภูมิ (อุณหภูมิห้อง)และความดันมาตรฐาน(ความดันบรรยากาศ) ไฮโดรเจนเป็นก๊าซที่โมเลกุลมี 2 อะตอม ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ติดไฟง่าย ไม่เป็นโลหะ และมีอิเล็กตรอนชั้นนอกสุด (วาเลนซ์อิเล็กตรอน) ตัวเดียว เป็นธาตุที่เบาที่สุด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubbish ขยะแห้ง ขยะชุมชนส่วนที่ไม่รวมเศษอาหารหรือขยะครัว ขยะมูลฝอยที่มีลักษณะ ไม่เกิดการบูดเน่าได้ง่าย ทั้งที่ติดไฟได้ และไม่ติดไฟ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษแก้ว กระป๋อง ขวด ไม้ โลหะต่าง ๆ กิ่งไม้ รวมทั้งผง และฝุ่นละอองต่าง ๆ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Oil Shaleหินน้ำมัน มีลักษณะคล้ายหินดินดาน สีน้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลแก่ มีอินทรียสารที่เรียกว่าเคโรเจน (Kerogene) เป็นสารน้ำมันอุ้มอยู่ในเนื้อหิน ถ้าจุดไฟจะติดไฟ ชาวบ้านจึงเรียกว่า หินติดไฟหรือหินดินดานน้ำมัน ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการกลั่นเอาน้ำมันใช้เป็นเชื้อเพลิงและประโยชน์อื่นๆ แหล่งหินน้ำมันที่สำคัญในประเทศไทยได้แก่ แหล่งที่อำเภอแม่สอด-แม่ระมาด และที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก แหล่งบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และแหล่งที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ [ปิโตรเลี่ยม]
Peatลำดับเบื้องต้นของกระบวนการเกิดถ่านหินซากพืชที่ยังไม่แข็งตัว สะสมในที่ลุ่มชื้นแฉะ จึงทำให้มีความชื้นสูง (อย่างน้อยร้อยละ 75) เนื้อเซลลูโลสของซากพืชต่างๆถูกแบคทีเรียและเชื้อราแปรสภาพเป็นอินทรียวัตถุและก๊าซมีเทน แต่ยัง ปรากฏลักษณะซากพืชต่างๆให้เห็นอยู่ภายในเนื้อ มีคาร์บอนประกอบอยู่ประมาณร้อยละ 60 และออกซิเจนประมาณร้อยละ 30 เมื่อแห้งจะติดไฟได้ดี [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
catch (vi.) ติดไฟ Syn. take fire
take fire (vi.) ติดไฟ
catch fire (idm.) ลุกติดไฟ See also: ติดไฟ, ไฟไหม้
combustible (adj.) ที่ติดไฟได้ง่าย Syn. flammable
ethene (n.) ก๊าซที่ไม่มีสี ติดไฟได้ ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์และสารเคมีชนิดอื่นๆ และใช้ในการทำให้ผลไม้สุก Syn. ethylene
ethylene (n.) ก๊าซเอธิลีน ไม่มีสีติดไฟได้ Syn. ethene
firebrand (n.) วัตถุที่กำลังติดไฟ
flashgun (n.) อุปกรณ์ติดไฟแฟลชกล้องถ่ายรูป
incombustible (adj.) ซึ่งไม่ติดไฟ See also: ไม่เผาไหม้ Syn. nonflammable Ops. combustible, flammable
napalm (n.) สารคล้ายวุ้นซึ่งติดไฟง่าย (มักใช้ในการทำระเบิดเพลิง) See also: ระเบิดเพลิง, ระเบิดนาปาล์ม
naphtha (n.) น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งซึ่งติดไฟได้ง่ายมาก
nonflammable (adj.) ซึ่งไม่ติดไฟง่าย Syn. fireproof, incombustible Ops. combustible, flammable, inflammable
set alight (phrv.) ทำให้ติดไฟ See also: ทำให้เผาไหม้ Syn. catch alight, place to
touchwood (n.) ไม้ซึ่งติดไฟง่าย Syn. tinder
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then to have twinkling lights above the whole thing so that every night is a starry one.ติดไฟห้อยลงมา ให้ส่องสว่างไปทั่ว และทุกๆคืนก็จะเต็มไปด้วยแสงดาว
Ignition in 90 seconds.การติดไฟใน 90 วินาที
Right here is where it can catch fire.ตรงนี้แหล่ะที่มัน ติดไฟได้ง่าย.
Now, I get a copy of your notes on combustible elements, right?ทีนี้ นายจะให้ฉันลอก รายงานเรื่องธาตุที่ติดไฟได้ ใช่ไหม ?
If Snape's cloak hadn't caught fire and broken my eye contact I would have succeeded.ถ้าเสื้อสเนปไม่ติดไฟ และเบนสายตาของฉันไป ฉันคงทำได้สำเร็จ
I'm about to print the picture, and the Torch goes up in flames.ฉันกำลังจะปรินท์รูปพวกนั้นอยู่ดีๆ คบไฟทอร์ชก็ติดไฟขึ้นเองเฉยเลย
Anyway, why is the lighting on the people only?แล้วทำไมติดไฟเฉพาะตรงที่คนนั่งละ
Drop him like a hot potsticker. Kick him to the curb.เขาก็เหมือนกับคานแขวนหม้อต้มน้ำที่ลุกติดไฟ เขี่ยเขาไปให้พ้นทางซะ
I think I'm better at lighting street lamps than preaching.ผมว่า ผมทำได้แจ๋วนะเรื่องติดไฟเนี่ย เก่งกว่าการเทศน์อีก
Then you light up the rest.งั้นไปติดไฟที่เหลือให้หมดแล้วกันนะ
We've been temping to pay for these street lights.เราคิดเรื่องการติดไฟ บนถนนนี่มาสักพักแล้ว
No, you're on fire.ไม่ใช่, นากำลังติดไฟ.
We bored out these propane valves. Should give you a nice flame for four or five feet.พวกเราเบื่อ อยากออกจากวาวล์โพรเพนนี่ กับนายที่มันเป็นเชื้อจุดติดไฟทุกๆ 4-5 ฟุต
Drill a hole in the side, fill it with gasoline or whatever's good and flammable.เจาะรูตรงข้าง ๆ แล้วใส่น้ำมันเชื้อเพลิง/Nหรืออะไรก็ได้ที่ติดไฟง่าย
I was working on my piece with the blowtorch and it caught fire.ฉันใช้เครื่องพ่นไฟทำงานศิลปะอยู่ แล้วมันเกิดติดไฟขึ้นมา ฉันกลัวมากเลย
I was working on my piece with the blowtorch, and it just caught fire.ฉันกำลังทำงานของฉันด้วยที่พ่นไฟ และมันก็เกิดติดไฟขึ้นมา ฉันกลัวมากเลย
I was working on my piece,and it just caught fire.ฉันกำลังทำงานชิ้นนึงอยู่ แล้วมันเกิดติดไฟขึ้นมา
You so much as slur one word, I'll give you an Indian burn so hot your socks will catch fire.นายส่งเสียงอีกคำเดียว ฉันจะให้นายการเผาแบบอินเดียอย่างร้อนเลย ถุงเถ้านายจะติดไฟแน่
Like, I just put in that light there.อย่าง ,เพิ่งติดไฟตรงนั้นเพิ่ม
Doesn't need to be wasting her time stoking the fire.ไม่อยากให้เธอเสียเวลา ติดไฟ
Cartwheels on fire for me to remember.ต้องเป็นรถที่ตีลังกาและติดไฟนั่นล่ะฉันถึงจะจำได้
But sometimes theylign for two old flames to totally combust.แต่บางครั้งก็นำพาให้ถ่านไฟเก่าติดไฟได้เหมือนกัน
Everything happened really fast after that.ทันใดนั้น ม่านก็ติดไฟ ทุกอย่างเกิดขึ้น เร็วมากหลังจากนั้น
Ignition sequence startedIgnition sequence started ภาวะที่ติดไฟลำดับเริ่ม
Listen, I wouldn't sing with you if my hair was on fire and you were the last bucket of water on Earth.ฟังนะ ฉันไม่ร้องเพลงกับเธอหรอก ถึงผมฉันจะติดไฟ และเธอเป็นน้ำถังสุดท้ายบนโลก
We found it at the torched apartment in your neighborhood the other day.เราเจอมันทำให้ติดไฟในอพาร์ทเมนต์ ของเพื่อนบ้านคุณ
Big arrows, giant arrows. They light up and blink and shit.ลูกศรชี้ทิศทางใหญ่ๆเลย ลูกศใหญ่เบ้อเร่อ เขาติดไฟกระพริบแม่งโครตเบ้อเร่อ นายไม่ขับเลยมันไปได้หรอกว่ะ
A TOWN CALLED FRANKLIN.มีเอ่อ ขยะติดไฟ ต้นคริสต์มาส
So you wasted your time installing that light in the closet, because...งั้นคุณก็เสียเวลาเปล่า ที่จะติดไฟในตู้เสื้อผ้านั่น เพราะ...
Yeah, my whole body just--phooh--catches fire.ใช่, ทั้งตัวฉัน --ฟู่-- ติดไฟ
And when the sun comes up, the congregation gets to watch from the bleachers as the vampire ignites and is sent to his fiery grave once and for all.พอพระอาทิตย์ขึ้น ทั้งคณะก็จะมองดูจากด้านล่าง ระหว่างที่แวมไพร์ติดไฟ และถูกส่งไปสุสานเพลิง
When the oil burns,ตอนที่น้ำมันนี่ติดไฟ
Well-well, the seat cushions have no scorch marks, which rules out any form of fire or spontaneous combustion.แบะรองนั่งไม่มี ร่องรอยไหม้เกรียมเลย ซึ่งแสดงว่า ไม่มีการติดไฟ หรือเกิดไฟลุกท่วม
So could he have been dosed by something?งั้นเขาก็ถูกทำให้ติดไฟ โดยบางสิ่งสิน่ะ?
The movie starts in 17 minutes, which means we'll need to make all the lights on Colorado Boulevard, plus skip the concession stand, and preshow urination.หนังจะฉายในอีก 17 นาที ซึ่งหมายถึงเราจะต้องไม่ติดไฟแดง บนถนนโคโรลลาโด แถมห้ามซื้อขนม
Don't worry, I'm sure we'll find a way to make it light.อย่ากังวล ข้าแน่ใจว่าเราจะหาทางทำให้มันติดไฟได้
An odorless, tasteless flammable liquid yet it burned with an unusual pink tissue.ของเหลวไร้กลิ่นไร้รส ติดไฟได้ง่าย แต่ทิ้งรอยไหม้ไว้เป็น สีชมพูดูประหลาด
Every year, 15,000 fires are caused by accidental dryer lint ignition.ทุกๆปี, ไฟไหม้ 15,000 มีสาเหตจาก อุบัติเหตุของการติดไฟของสำลีแห้ง
But I thought they might catch fire.แต่ผมกลัวว่ามันจะเผลอติดไฟ
I was sitting at a stoplight, minding my own business, when the man th-- uh, the man-- the kid threw a bag of money through my window.ฉันนั่งอยู่ในรถติดไฟแดง มัวแต่คิดเรื่องของฉันอยู่ ตอนที่มีผู้ชาย... เอ่อ ผู้ชาย ไม่ใช่สิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดไฟ
Back to top