ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งค่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งค่าย*, -ตั้งค่าย-

ตั้งค่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งค่าย (v.) encamp See also: pitch a camp Syn. ตั้งแคมป์, สร้างค่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
billet(บิล'เลท) {billeted,billeting,billets} vt.,n. (การ) ส่งไปพัก,จัดที่พักให้ทหาร,ให้ตำแหน่งแก่,หอพักทหาร,งาน,จดหมายสั้น ๆ vi. ตั้งค่ายตั้งทัพ
bivouac(บิฟ'วแอค) n. การตั้งค่ายหรือพักแรมกลางแจ้ง vt. ตั้งค่ายหรือพักแรมกลางแจ้ง
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
campsiten. สถานที่ตั้งค่าย
encampvi. ตั้งค่าย,ตั้งที่พัก -
encampmentn. การตั้งค่าย,การปักกระโจม,ค่าย,ที่พัก, Syn. camp
English-Thai: Nontri Dictionary
bivouac(n) การตั้งค่ายกลางแจ้ง
camper(n) คนตั้งค่าย,คนพักแรม,ผู้ออกค่าย
encamp(vi) ตั้งค่าย,ตั้งแคมป์,ตั้งที่พัก,พักแรม,ตั้งกระโจม
encampment(n) การตั้งค่าย,การตั้งแคมป์,การพักแรม,การตั้งที่พัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
encamp (vi.) ตั้งค่าย See also: พักอยู่ในค่าย Syn. bivouac, camp
encamp (vt.) ตั้งค่าย See also: พักอยู่ในค่าย Syn. bivouac, camp
billet on (phrv.) ตั้งค่ายทหารในพื้นที่ของ (บางคน) See also: เตรียมที่พักให้ทหาร
camp out (phrv.) ตั้งค่ายพัก See also: พักแรม, ตั้งเตนท์เพื่อพักผ่อนวันหยุด
encampment (n.) การตั้งค่ายที่พัก Syn. bivouac, camp, campsite
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Camping. You really gonna go there? You-- think carefully.ตั้งค่าย จะไปจริงหรอ คุณคิด..
Make camp, take up positions.ตั้งค่ายและจัดตำแหน่ง
They're swarming with soldiers. They'd suspect us at once.กองทัพตั้งค่ายที่นั้น บ้านนอกมากข่าวเราคงมาไม่ถึง
I think we'll camp here tonight.ผมคิดว่าเราจะตั้งค่ายที่นี่คืนนี้
Our first priority is to cover those bodies, establish a new base camp, and complete this project.ก่อนอื่น เราต้องฝังศพพวกนี้ ตั้งค่ายสนาม แล้วปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ
We are gonna be camped out here for as long as it takes... with seismometers and tiltmeters that are gonna measure and monitor... every little hiccup that the mountain makes.เรากำลังจะได้รับการตั้งค่ายพักแรมออกจากที่นี่ ให้นานที่สุดเท่าที่มันจะ ... กับ seismometers และ tiltmeters ที่จะวัดและตรวจสอบ ... ทุกอาการสะอึกเล็กน้อย ภูเขาที่ทำให้
I'll establish a site and train an army that I will call Da-Mul Army to be able to fight the Han.หม่อมฉันจะตั้งค่ายและฝึกกองทัพ และจะตั้งเป็นกองทัพทามูลเพื่อต่อสู้กับพวกฮั่น
Let's camp here tonight.คืนนี้เราตั้งค่ายพักที่นี่
They're camping outdoors in this cold weather yet no one looked worn out.พวกเขาตั้งค่ายอยู่ด้านนอกในอากาศที่หนาวเหน็บ แต่ก็ไม่มีใครเกรงกลัว
Get ready to camp here and wait.เตรียมตั้งค่ายรอที่นี่
Children means education, so wherever we set up camp... .. education is a necessity, we're just so happy to take care of that.เด็กๆหมายถึงการศึกษา ดังนั้น ทุกๆแห่งที่เราไปตั้งค่ายพัก การศึกษาคือความจำเป็น เราสุขใจมากที่ได้ดูแลเรื่องนี้
So, they were eco-camping on the banks of the Savage River.พวกเธอได้เข้าไปตั้งค่าย ค้างแรมริมฝั่งแม่น้ำซาเวท
Three nights back, we were camped beneath the walls of Idirsholas...สามคืนก่อน เราได้ตั้งค่ายพักแรม ใต้กำแพงแห่งอิเดียโชลาส
You think he liv in a camper?คุณคิดว่าเขามาตั้งค่าย พักแรมด้วยเหรอ?
We're camped a few miles northwest, up by a big abandoned rock quarry.พวกเราตั้งค่ายอยู่ 2-3 ไมล์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ขึ้นไปทาง เหมืองหินที่ถูกทิ้งร้าง
Got into a big fight with a camper and ended up beating him to death.เคยทะเลาะวิวาทกับคน ที่เข้าไปตั้งค่ายพักแรมในป่า และจบลงด้วยการทุบตี เขาจนถึงแก่ความตาย
You think this makes any sense?เจ้าคิดว่านี่มันสมเหตุผลหรือ? - ป้อม โมโร,ที่ตั้งค่ายของตระกูลจิน
I thought Hyperion was supposed to be camped here.ข้าคิดว่า ไฮเปอร์เรี่ยน ตั้งค่ายที่นี่
But I can also see where they'll most likely make camp.แต่ข้ารู้ว่า พวกมันชอบตั้งค่ายที่ไหน
Mike, the last time I went camping with you was literally the worst night of my life. The worst.ครั้งก่อนที่ฉันตั้งค่ายกับคุณ มันเป็นคืนที่แย่มากในชีวิต แย่
Yeah, this was my master plan-- Stay poor for 19 years so we can go camping again.ใช่ นี่แผนสุดเยี่ยมผม แย่มา19 ปีเพื่อเราจะไปตั้งค่ายอีก
Guys, camping was not my first choice either by a long shot.ทุกคน ตั้งค่ายไม่ใช่ ตัวเลือกแรกของแม่.. อย่างนาน
Let's not think of it as camping. Let's think of it as outdoor family fun.อย่าคิดเรื่องตั้งค่ายสิ ให้คิดเรื่อง ไปสังสรรค์ครอบครัวนอกบ้าน
Oh, my God! You can't handle this, what are you taking us camping for?ให้ตาย รับกันไม่ได้ แล้วพาเรามาตั้งค่ายทำไมครับ
Okay, you can't judge camping from our honeymoon, Frankie.คุณตัดสินตั้งค่าย ตอนฮันนีมูนไม่ได้นะ แฟรงกี้
You went camping on your honeymoon? Dad, did you really take mom camping?พ่อไปตั้งค่ายตอนฮันนีมูน พ่อพาแม่ไปตั้งค่ายหรอ
Well, Mrs. Heck, I am taking you camping.คุณนายเฮค ผมจะพาคุณไปตั้งค่าย
And you're gonna like me camping. I got some camping moves.คุณจะชอบที่ผมตั้งค่าย ผมมีค่ายแบบเคลื่อนที่ด้วย
It's a beautiful day, and I said so.เพราะเราตั้งค่าย มันเป็นวันที่สวยงาม และพ่อบอกยังงั้น
See? This is why I didn't wanna go camping.เห็นไหม นี่ไงทำไม ฉันไม่อยากตั้งค่าย
Will you stop blaming everything on camping? You had one bad time.คุณจะหยุดโทษทุกสิ่ง เรื่องตั้งค่ายได้มั้ย คุณมีคืนที่แย่
It's not bad enough that we're camping on our honeymoon, and now we're fighting.ยังแย่ไม่พอหรอ ที่เราตั้งค่าย ตอนฮันนีมูนเรา และเราทะเลาะกัน
You were excited about camping!-คุณบอกตื่นเต้นเรื่องตั้งค่าย
I took you camping on our honeymoon, which is apparently the worst idea ever.ผมพาคุณมาตั้งค่าย ฮันนีมูนเรา เป็นความคิดที่แย่
And until you learn how to go with the flow, you'll never get camping!และจนกว่าคุณรู้วิธีปล่อยวาง คุณจะไม่เคยตั้งค่าย
Like I said, Mrs. Heck, camping.-อย่างที่บอก คุณนายเฮค ตั้งค่าย
We're camped just below here.เราตั้งค่ายอยู่ด้านล่าง
Well, the uh, the campground closes at 8:00.ที่ตั้งค่ายปิด 2 ทุ่ม
So you're saying we just let her go off to some militia prison camp.งั้นกำลังจะบอกว่า ให้เราปล่อยเธอไป เจอกับคุก Militia ที่ตั้งค่ายอยู่
We'll make camp here for the night.เราจะตั้งค่ายที่นี่คืนนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งค่าย
Back to top