ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งข้อกล่าวหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งข้อกล่าวหา*, -ตั้งข้อกล่าวหา-

ตั้งข้อกล่าวหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งข้อกล่าวหา (v.) allege See also: accuse, charge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suggest you keep your unfounded accusations in check.ในการสอบสวนครั้งนี้ ผมแนะนำให้คุณตรวจสอบ ก่อนตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่มีเหตุผล
No charges yet.ยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหา
No charges.ไม่มีการตั้งข้อกล่าวหา
My lord, if your son made these accusations because he's afraid to fight me, then I will graciously accept his withdrawal.ฝ่าบาท ถ้าองค์ชายตั้งข้อกล่าวหานี้มา เนื่องจากไม่ต้องการสู้กับกระหม่อม ถ้างั้นกระหม่อมก็พร้อมยอมรับการถอนตัวขององค์ชาย
What am I to make of these allegations?แล้วอะไรที่ทำให้ลูกตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้?
The attorney general wants you transferred to his custody so he can file criminal charges.กระทรวงยุติธรรมต้องการย้ายสิทธิการดูแล\ เขาจะตั้งข้อกล่าวหากับคุณ
Charge me. Is that what started all this insanity...คุณรู้ข้อหาแล้ว ตั้งข้อกล่าวหามาเลย
But Mr. Holmes here has been making some serious accusations about you and The Order.แต่คุณโฮล์มส์คนนี้ตั้งข้อกล่าวหา ที่แสนร้ายแรงต่อท่าน และต่อนิกายด้วย
Allegations continue that the collision which brought down Flight 5 was caused by improper air traffic control.มีการตั้งข้อกล่าวหา เครื่องบินชนกันกลางอากาศ ซึ่งมีเครื่องบินลงจอด 5 เที่ยวบิน เกิดจากสาเหตุการควบคุมจราจรทางอากาศ ไม่มีประสิทธิภาพ
They can charge me anytime they find new evidence. But...พวกเค้าสามารถตั้งข้อกล่าวหาฉันได้ทุกเวลา ที่พวกเค้าเจอหลักฐานใหม่ แต่...
Not an accusation, just a question.ไม่มีการตั้งข้อกล่าวหา แค่การสอบปากคำ
A wise move, given your propensity for casting false accusations.ฉลาดดี ก้แน่ล่ะ เพราะคุณ ไปตั้งข้อกล้าวหาเขา อย่างลอยๆก่อน
Well, they're in custody, but they haven't been booked.พวกเขาถูกควบคุมตัวอยู่ แต่ยังไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหา
If you believe and have evidence that my client has committed a crime, please charge him.ถ้าคุณเชื่อและมีหลักฐาน ว่าลูกความผมประกอบอาชญากรรม ตั้งข้อกล่าวหาได้เลย
And more recently, Curtis had been making claims of managerial incompetence.ไม่นานมานี้ เคอร์ติสตั้งข้อกล่าวหา ถึงการขาดคุณสมบัตของการจัดการ
Some malcontent made a wild accusation.พวกต่อต้านบางคน ตั้งข้อกล่าวหาบ้าบอ
But they didn't charge him?แต่ตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาเขาใช่มั้ย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งข้อกล่าวหา
Back to top